" ขอต้อนรับสู่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ดินแดนแห่งการพลีชีพเพื่อปกป้องความเชื่อ  ดินแดนมรณสักขี บุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน"
 

 

 

 

 

 
   
 ข้อรำพึงจากพระวาจา
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2018 พระนางพรหมจารีมารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์  อสย 1:11-17

     องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เครื่องบูชามากมายของท่านไม่เป็นประโยชน์ใดแก่เรา เราเอือมระอาแกะเพศผู้ที่เผาบูชาถวายเรา เบื่อไขมันของโคหนุ่มที่ขุนไว้ เราไม่พอใจเลือดของโคเพศผู้ ลูกแกะ และแพะเพศผู้ เมื่อท่านทั้งหลายเข้ามาต่อหน้าเรา ใครเรียกร้องให้ท่านทำเช่นนี้ เหยียบย่ำลานวิหารของเรา อย่านำของถวายไร้ประโยชน์เข้ามาอีกเลย กำยานเป็นสิ่งน่ารังเกียจสำหรับเรา เราทนการฉลองที่ปนกับความชั่วร้ายไม่ได้ เราเกลียดวันต้นเดือน และวันฉลองของท่าน วันเหล่านี้เป็นเหมือนภาระหนักสำหรับเรา เราเหนื่อยที่จะต้องแบกภาระนั้น เมื่อท่านชูมือขึ้น เราจะเบือนสายตาไปจากท่าน แม้ท่านจะอธิษฐานภาวนามากขึ้น เราก็จะไม่ฟัง มือของท่านเปื้อนเลือด
จงล้าง จงชำระตนให้สะอาด จงนำกิจการชั่วร้ายของท่านออกไปให้พ้นจากสายตาเรา จงเลิกทำความชั่ว จงเรียนรู้ที่จะทำความดี จงแสวงหาความยุติธรรม จงช่วยเหลือผู้ถูกข่มเหง จงให้ความเป็นธรรมแก่ลูกกำพร้า จงปกป้องสิทธิของหญิงม่าย”

 

 

 

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว  มธ 10:34-11:1

     เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า “อย่าคิดว่าเรามาเพื่อนำสันติภาพมาให้โลก เรามิได้มาเพื่อนำสันติภาพ แต่มาเพื่อนำดาบมาให้ เรามาเพื่อแยกบุตรชายจากบิดา
แยกบุตรหญิงจากมารดา แยกบุตรสะใภ้จากมารดาของสามี ศัตรูของคนก็คือคนที่อยู่ร่วมบ้านกับเขานั่นเอง”

     “ผู้ที่รักบิดามารดามากกว่ารักเรา ก็ไม่คู่ควรกับเรา ผู้ที่รักบุตรชายหญิงมากกว่ารักเรา ก็ไม่คู่ควรกับเรา ผู้ใดไม่รับเอาไม้กางเขนของตนแบกตามเรา ผู้นั้นก็ไม่คู่ควรกับเรา” 
“ผู้ที่หวงชีวิตของตนไว้ ก็จะสูญเสียชีวิตนั้น แต่ผู้ที่ยอมเสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เรา จะพบชีวิตนั้นอีก”

“ผู้ที่ต้อนรับท่านทั้งหลาย ก็ต้อนรับเรา ผู้ที่ต้อนรับเรา ก็ต้อนรับพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา”

“ผู้ที่ต้อนรับประกาศก เพราะเป็นประกาศก จะได้รับบำเหน็จรางวัลของประกาศก ผู้ที่ต้อนรับผู้ชอบธรรม เพราะเขาเป็นผู้ชอบธรรม จะได้รับบำเหน็จรางวัลของผู้ชอบธรรม”

“ผู้ใดที่ให้น้ำเย็นแม้เพียงหนึ่งแก้วแก่คนใดคนหนึ่งในบรรดาคนธรรมดาๆ เหล่านี้ เพราะเขาเป็นศิษย์ของเรา เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้นั้นจะได้รับบำเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน”

เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสสั่งสอนศิษย์สิบสองคนแล้ว ก็เสด็จจากที่นั่นไปเทศนาสั่งสอนตามเมืองต่างๆ ในแคว้นกาลิลี


 


 
 

ข้อรำพึงประจำ
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

พระเจ้าส่งอามอสซึ่งเป็นชาวใต้ ไปประกาศพระวาจาที่เขตเหนือ และถูกไล่กลับ เพราะถือว่าล้ำเขต
ความจริง พระวาจาของพระเจ้าไม่จำกัดคนประกาศว่าเป็นอภิสิทธิ์หรือหน้าที่ของใครคนหนึ่ง และสถานที่ใดที่หนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน 
และโลกทั้งโลกเป็นสถานที่ต้องประกาศ  พระวาจาของพระเจ้าหว่านที่ไหนก็จะเกิดผลที่นั่น
ปัจจุบันในโลก มีประเทศอยู่195 ประเทศ และประชากร หกพันกว่าล้านคน. ประชากรคาทอลิกมีจำนวน หนึ่งพันสามร้อยล้านคน. นี่
แสดงว่า ในประชากร 6 คนจะมีคาทอลิก 1 คน. ที่เป็นมาเช่นนี้ เพราะเราธรรมทูตที่เป็นเหมือนประกาศกอามอส ทำหน้าที่ประกาศข่าวดีมาตลอดสองพันปี.
เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า ข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่มีคนงานน้อย พระวาจาของพระองค์ทำให้เราสะเทือนหรือไม่ว่า เราเป็นยักษ์ที่หลับ ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ว่า
เราหลับทับหน้าที่มานานแล้ว  ขอให้เราตื่นขึ้น และมาเป็นอามอสอีกคน และประกาศพระวาจาด้วยชีวิตที่เป็นตัวอย่าง  และบอกทุกคนว่า
พระเจ้าสร้างเรามาด้วยความรัก และเตรียมเราให้ไปอยู่กับพระองค์.
พระเยซูเจ้าเล่าอุปมาว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเสมือนคนที่นำเมล็ดพืชไปหว่านในดิน เขาจะหลับหรือจะตื่น กลางคืนหรือกลางวัน
เมล็ดนั้นก็งอกขึ้นและเติบโต...”(มก 4.26-27)

 

                                บริการฟัง และ ดาวน์โหลด ข้อคิดประจำวัน จากพระคุณเจ้า

 

 

 

           
 

    ติดตามชมที่ช่องยูทูป

วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง ที่นี่

(ชมไม่ได้ โปรดเลือกชมถ่ายทอดสด)
 

 
Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

    
                                       Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 35 ปี 2015
                        ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการแพร่ธรรม

 
           

 

 
  ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก
2018-07-03

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
2018-06-10

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าสมโภชพระจิตเจ้า:
วันเกิดของพระศาสนจักร"
 
         
     
 
 
 

:: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
เดือนกรกฎาคม ::

****************

ครบรอบวันบวช : Happy Ordination day
25 กรกฎาคม ครบรอบวันบวช คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
                   (2511)

วันฉลองศาสนนาม : Happy Feastday

  3 กรกฎาคม คุณพ่อโทมัส สมเกียรติ พลจางวาง
11 กรกฎาคม คุณพ่อเบเนดิกต์ กรไกร พิลาจันทร์

ครบรอบวันเกิด : Happy Birthday

เดือน กรกฎาคม
  1 กรกฎาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อเปาโล อุทิศ นามโยธา
  2 กรกฎาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อยอห์น บันลือ เกียรติธาตรี
  8 กรกฎาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ พรทวี โสรินทร์
13 กรกฎาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อเปโตร ทวีชัย ศรีวรกุล
28 กรกฎาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อยอแซฟ สุริยา ผันพลี

ระลึกถึงท่าน...ในคำภาวนา

  7 กรกฎาคม คุณพ่อปีโอ ไอศวรรย์ จันทร์ลือชัย
19 กรกฎาคม คุณพ่อเปโตร ถวิล แสวงนาม ( ปี ค.ศ. 2001)
24 กรกฎาคม พระคุณเจ้าลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน (ปี ค.ศ. 2007)


 
 
 
 
   

 
 
 


 
     
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
           
 

 
       

 

 

 

 


 


      Facebook  
     
MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
July 16, 2018
   
 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230
e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com

 

 
           
 

 

 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน

ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันต

 
 
 
 
 
 

 
 

  ฟังวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง FM 10
4.50MHz.
คู่มือการประชุมกลุ่ม บีอีซี


ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์


มิสซาแรก เวลา 06.00-07.20 น.ทุกวัน
มิสซาสอง เวลา 07.30 -08.40 น.
เฉพาะวันอาทิตย์


ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์

วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 06.30-07.30 น.
ทุกวันอาทิตย์

Facebook
วัดพระวิสุทธวงศ์ นิรมัย

***********************************

ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์

วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 07.30-08.3 0 น.

ทุกวันอาทิตย์

Facebook
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์

***********************************

:: ประชาสัมพันธ์ -ข่าว-บทความ :: 
 

 
 

 
 

 
 

" สารเดือนพฤษภาคม"
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

***************************************

สารปีใหม่ 2018
โดย พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


"เทศกาลคริสตมาส: พระเจ้าหวังอะไรจากเรา และเราควรหวังอะไรจากพระเจ้า"