genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"

              

" ขอต้อนรับสู่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง "www.genesis.in.th


ข่าวประชาสัมพันธ์

สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 7 วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2020

**********************


ปฎิทินฉลองวัด ปี 2020

 

***************

พิธีเปิด งานแห่ดาว สกลนคร 2019-12-25
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

มอบพิธีมอบเกียรติบัตร งานแห่ดาว สกลนคร 2019-12-25

การขับร้องวันคริสต์มาส ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ งานแห่ดาว 2019-12-25

การแสดงละครศักดิ์สิทธิ์ น้องนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
ตอนที่ 1 จากทั้งหมด 2 ตอน

การแสดงละครศักดิ์สิทธิ์ น้องนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
ตอนที่ 2 จากทั้งหมด 2 ตอน

การแสดงชุด1 แผ่นดินผู้ทรงธรรม งามล้ำสกลนคร ประเพณีแห่ดาวฯ สกลนคร2019
การแสดงชุด แผ่นดินผู้ทรงธรรม งามล้ำสกลนคร
น้องนักเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3 โรงเรียนยุติธรรมวิทยา

การแสดงชุด2 แผ่นดินผู้ทรงธรรม งามล้ำสกลนคร ประเพณีแห่ดาวฯ สกลนคร2019
การแสดงชุด แผ่นดินผู้ทรงธรรม งามล้ำสกลนคร
น้องนักเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3 โรงเรียนยุติธรรมวิทยา

ประกาศรางวัลแห่ดาว ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร 2019-12-25

การแสดงของน้องแมทธิว ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร2019-12-25

 

 

กำหนดการ งานคริสต์มาส-แห่ดาว สกลนคร
24-25ธันวาคม 2019

รับชม ย้อนหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสคริสตมาสและปีใหม่เจ้าหน้าที่ มิสซังท่าแร่-หนองแสง
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานในพิธี
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019 เวลา 11.00 น.
ณ วัดนักบุญยอแซฟ คำเกิ้ม จังหวัดนครพนม

ชมย้อนหลังบทอื่นๆ
เริ่มพิธี ,บทอ่าน,บทพระวรสาร, ภาคถวาย,ภาครับศิล,ปิดพิธี

แบ่งปันตามรอยบุญราศี อุทัย พองพูม -350 ปี มิสซังสยาม
กับการประกาศข่าวดีด้วยงานกิจเมตตา
โดย คุณพ่อเฉลิมศิลป์ จันลา และ คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์


แบ่งปัน 350 ปี มิสซังสยาม กับการประกาศข่าวดีด้วยงานกิจเมตตา
โดย คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์


ตอนที่ 3, 4 ,5
********************************

 

พิธีเปิด-เสก พิพิธภัณฑ์บุญราศี สองคอน
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019

 


ขอพร จูบพระธาตุ ท้ายพิธี
ฉลองบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน 79 ปีมรณกรรมแห่งความเชื่อ
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019

*********************พิธีบูชาขอบพระคุณ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 


พิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับเยาวชน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย
ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019
********************LIVE )))ฉลองบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน (เลือกชมได้ตามความเร็วของเน็ตได้)
30 ปีการสถาปนาเป็นบุญราศี (ค.ศ1989-ค.ศ.2019)
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน
ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

**********ชมย้อนหลัง พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองบ้านเณร ฟาติมาท่าแร่-บวชพระสงฆ์ใหม่ อ.เมือง จ.สกลนคร
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2019
เวลา 10.00 น.


****

ชมย้อนหลัง
ฉลองอารามรักกาเขนแห่งท่าแร่

เมื่อ 14 กันยายน 2019
facebook, youtube

******************

ชมย้อนหลัง FB
หรือยูทูป ที่นี่

ชมย้อนหลังที่นี่
ชมย้อนหลัง การแสดงต้อนรับ

*****************************

ชมย้อนหลังที่นี่

 


ประกาศบวชเป็นพระสงฆ์

**********

บันทึก ฉลองวัดนักบุญลอเรนซ์ ภูคำ
ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019 เวลา 10.00 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
คุณพ่อปริญญา เสมอพิทักษ์ เจ้าอาวาส

******************************


ถ่ายทอดสด
พิธีบูชาขอบพระคุณ
เปิด-เสก โบสถ์นักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ต. หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 10.30 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
คุณพ่อพงศ์ศิระ คำศรี ผู้ดูแลการก่อสร้าง

ฉบับเต็ม
พิธีต้อนรับ เปิดป้ายโบสถ์นักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ต. หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 09.00 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี

 

**************************
สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ขอร่วมแสดงความอาลัย

และขอประชาสัมพันธ์
            พระเป็นเจ้าได้ยกมารดา ของคุณพ่อขวัญ  ถิ่นวัลย์
ซิสเตอร์นวลมณี ถิ่นวัลย์,ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ ไป
คือ กาโรลา ฮ้อม ถิ่นวัลย์
       
ชม ย้อนหลัง พิธีมิสซาปลงศพ
วันพุธที่ 17  กรกฏาคม 2019 เวลา 10.00 น.
ณ วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร


********************


บริการดาวน์โหลด
บทภาวนาโอกาสฉลอง 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม


เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2019 เชิญร่วมฉลองรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
คุณพ่อสุกิจ  นารินทร์รักษ์  เจ้าอาวาส


ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาส เปิด-เสกวัดนักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562   เวลา 10.30 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

 

 

*************************

บันทึก 1/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 2/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 3/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 4/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

การแสดงโอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม2019-07-06

*******************************


ลำล่อง สดุดี สองธรรมฑูตคู่เอกคู่ทอง ของอิสาน
มรณะกรรมร้อยปี คุณพ่อเกโก พระคุณเจ้าโปรดม มรณะกรรมร้อยปี

 

 

ลำเต้ยสดุดี สองธรรมฑูตคู่เอกคู่ทอง ของอิสาน
มรณะกรรมร้อยปีคุณพ่อเกโก พระคุณเจ้าโปรดม

*********************

 

สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ขอร่วมแสดงความอาลัย
และขอประชาสัมพันธ์
            พระเป็นเจ้า ได้ยกบิดาของคุณพ่อวิรัช นารินรักษ์ ไป
คือ เปาโล ทองเพ็ชร์  นารินรักษ์
           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมา  สิริอายุ 77 ปี
ตั้งศพสวดภาวนาที่บ้านหนองเดิ่น ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
พิธีมิสซาปลงศพ
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2019เวลา 10.00 น.
ณ วัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

จึงขอร่วมแสดงความอาลัยกับคุณพ่อวิรัช  และครอบครัวนารินทร์รักษ์
และขอคำภาวนาจากพี่น้อง
เพื่อดวงวิญญาณของคือ เปาโล ทองเพ็ชร์  นารินรักษ์ด้วย

************************
ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ ย้อนหลัง(FB)


ต้นฉบับ 1/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 2/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 3/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 4/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 5/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 6/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 7/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 8/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 9/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
และพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาการเป็นพระสงฆ์ -บันทึกตลอดพิธี
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 07.00 น.
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร


******************

ต้นฉบับ 01/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18


ต้นฉบับ 02/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18ต้นฉบับ 03/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

บันทึก 1/2
พิธีบูชาขอบพระคุณ
ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี กระแต้
ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
คุณพ่อวีระชัย อุตะมะชะ เจ้าอาวาส
เวลา 10.00น. วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2019

***************************

บันทึก 2/2
พิธีบูชาขอบพระคุณ
ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี กระแต้
ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
คุณพ่อวีระชัย อุตะมะชะ เจ้าอาวาส
เวลา 10.00น. วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2019

************************บันทึกต้นฉบับ 1/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 20199


บันทึกต้นฉบับ 2/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 3/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 1/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 2/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 3/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 34/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

 

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์ ,คุณพ่อเปาโล ไพศาล ว่องไว และงานรวมพลังพลมารี
วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2019 พิธี เวลา 10.00 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

**************


"พระดำรัสก่อนสิ้นพระชนม์"
********************************

 


"การเข้าสู่เทศกาลมหาพรต"
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร


ข้อรำพึงเรื่อง"มหาพรต ตอนที่ 1

 


ข้อรำพึงเรื่อง"มหาพรต ตอนที่ 2

 


หลักดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหาพรต


****************

******************
ประชาสัมพันธ์ตารางฉลองวัด
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  ประจำปี 2019
(ตารางอาจมีแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง

******************

ชมย้อนหลัง ประเพณีเทศกาลแห่ดาวสกลนคร
25 ธันวาคม 2018

***************

 

****************************
ชมย้อนหลัง
ฉลองบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานพิธี


**********************

อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
ขอแสดงความอาลัย
และ ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณ
ของ คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
พระได้รับท่านไป เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 เวลา 03:35 น.
ณ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนคร
สิริอายุ 79 ปี

***********************************
ประวัติโดยสังเขป
*************************************

 

 

*****************

 

 

 

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 11-20

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 1-10

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
     
 
 


Bishop
ยก 1:1-11, มก 8:11-13
2020-02-17

ข้อรำพึงจากพระวาจา
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 นักบุญเจ็ดองค์ผู้ตั้งคณะผู้รับใช้พระแม่มารีย์
พระอัครสังฆราช หลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากจดหมายนักบุญยากอบอัครสาวก    ยก 1:1-11

     ยากอบ ผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอส่งความคิดถึง ตระกูลทั้งสิบสองตระกูลที่กระจัดกระจายอยู่

      พี่น้องทั้งหลาย จงคิดว่าเป็นที่น่ายินดีเมื่อประสบความยากลำบากต่างๆ เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าการที่ความเชื่อของท่านถูกทดสอบก่อให้เกิดความพากเพียร จงให้ความพากเพียรบังเกิดผลถึงที่สุด เพื่อท่านจะได้เป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ไม่มีที่ตำหนิ และไม่ขาดสิ่งใด

     ท่านใดขาดปรีชาญาณ จงขอปรีชาญาณนั้นจากพระเจ้าเถิด พระองค์ประทานให้ทุกคนด้วยพระทัยกว้าง โดยไม่ทรงตำหนิเลย แล้วเขาจะได้รับปรีชาญาณตามที่ขอ แต่เขาต้องขอด้วยความเชื่อ โดยไม่สงสัย เพราะผู้ที่สงสัยนั้นเปรียบเสมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา คนเช่นนี้จะไม่ได้รับอะไรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาเป็นคนจิตใจโลเลไม่มั่นคงในกิจการทั้งหลายของเขา

พี่น้องผู้ต่ำต้อยจงภูมิใจเมื่อได้รับการเชิดชู ส่วนคนมั่งมีก็จงภูมิใจเมื่อถูกกดให้ต่ำต้อย เพราะเขาจะต้องล่วงพ้นไปดุจดอกหญ้า เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแดดร้อนระอุแล้ว หญ้าก็เหี่ยวแห้งไป ดอกหญ้าจะร่วงโรยและความงดงามจะสูญสิ้นไป คนมั่งมีจะร่วงโรยขณะที่กำลังทำธุรกิจของตนเช่นเดียวกัน

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก มก 8:11-13

     เวลานั้น ชาวฟาริสีเข้ามาโต้เถียงกับพระเยซูเจ้า ขอให้ทรงแสดงเครื่องหมายจากฟ้าเพื่อทดสอบ พระองค์ถอนพระทัยลึกๆ ตรัสว่า “คนยุคนี้แสวงหาเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่ออะไร เราบอกความจริงกับท่านว่า คนยุคนี้จะไม่ได้รับเครื่องหมายอย่างใดเลย” แล้วพระองค์ทรงแยกจากคนเหล่านั้น เสด็จลงเรือข้ามไปอีกฟากหนึ่ง

 


 

Download และฟังวันอื่นๆ


   

ข้อรำพึงเรื่อง
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

ในการเทศนาบนภูเขา พระองค์เทศน์ให้ประชาชนมากมายทราบเรื่องมหาลาภ 8 ประการ
ที่นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริง. พระองค์บอกว่า เราทุกคนเป็นเกลือดองแผ่นดิน
และแสงสว่างส่องโลก. วันนี้ พระองค์บอกว่า
พระองค์ทรงมาในโลกเพื่อทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์
มาตรฐานใหม่นี้ต้องสูงกว่ามาตรฐานเดิม.

ตั้งแต่ท่านโมเสสได้รับพระบัญญัติจากพระเจ้า 
และร่างข้อปฏิบัติต่างๆเป็นต้นมา ชาวยิวที่ศรัทธาก็ปฏิบัติตามข้อบังคับตามอักษรเหล่านั้นเรื่อยมา
ฉะนั้น เมื่อพระเยซูเจ้าแสดงเจตจำนงว่า เราต้องถือตามจิตตารมของกฎหมายมากกว่าตัวอักษร
หัวหน้าชาวยิวซึ่งถือกฎหมายตามตัวอักษรเรื่อยมาจึงไม่พอใจในพระวาจาของพระองค์

พระเยซูเจ้าสอนบัญญัติใหม่ ซึ่งไม่ขัดต่อบัญญัติ 10 ประการที่โมเสสได้รับ
แต่พระองค์ให้ถือพระบัญญัติด้วยจิตใจใหม่ ความเข้าใจใหม่
เป็นวิธีใหม่ในการนบนอบบทบัญญัติ.

ในความเชื่อผิดที่ถือกันมา พระเยซูเจ้าตรัสว่า พระบัญญัติต้องอยู่ในใจ
และปฏิบัติจากใจนั่นแหละที่จะออกดอกและบังเกิดผล.

เช่น ไม่เพียงพอดอกการที่ไม่ฆ่าคน.เพราะแม้โกรธเขาหรือดูถูกเพื่อนมนุษย์ ก็เป็นการฆ่าเขาแล้ว.

ไม่เพียงพอดอกที่จะหลีกเลี่ยงการผิดประเวณี
แค่การมองผู้หญิงด้วยความใคร่ก็เป็นการผิดต่อพระบัญญัติประการที่หกแล้ว.

ไม่จำเป็นที่คนๆหนึ่งจะสาบานแต่เขาต้องพูดความจริงและอยู่ฝ่ายฝ่ายความจริง.

สรุป คือ ใจของเราเป็นผู้บัญชาการ ถ้าใจเรางดงาม ปรารถนาจะทำแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้า
เราก็ได้บุญแล้ว ตรงกันข้าม ถ้าใจเราสกปรก ปรารถนาจะทำสิ่งชั่วร้ายต่างๆนานา

เราก็ทำบาปแล้ว.เราจึงต้องหมั่นดูแลใจของเราให้สวยงาม.

 

  

 

 

"ถ้าใจเราสกปรก ปรารถนาจะทำสิ่งชั่วร้ายต่างๆนานา เราก็ทำบาปแล้ว"
2020-02-16

 

Download และฟังข้อรำพึง วันอื่นๆ

     

 

 

 

วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทสัมภาษณ์นี้มาเพื่อการแบ่งปันและไตร่ตรอง

     

 


 

""วจนพิธีกรรมการคืนดีกับพระเจ้า (การแก้บาป)
ในโอกาสเทศกาลมหาพรต ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส"

ดาว์นโหลดเพื่ออ่านฉบับเต็ม
   
   

 


ประเทศออสเตรียกำลังฉลองครบรอบ 200 ปี
แห่งบทเพลงอันโด่งดังที่ชื่อว่า Silent Night 
เป็นเพลงคริสต์มาสเกี่ยวกับ
การบังเกิดของพระเยซูคริสต์ที่กลายเป็น
ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของการฉลองคริสต์มาส ฯลฯ


คุณพ่ออันโตนีโอ สปาดาโร เอส. เจ. ให้สัมภาษณ์
ข้อตกลงระหว่างสันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน) และประเทศจีนคือ เครื่องหมายแห่งความหวัง และสันติภาพในโลก

 


พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อบรรดาปิตาจารย์ของซีน็อด
“ความรับผิดชอบของเราต้องแสดงให้บรรดาเยาวชนเห็นว่า
การร่วมมือกับพระศาสนจักรเป็นสาส์นอันไร้กาลเวลานั้น
เป็นสิ่งคู่ควรและคุ้มค่าที่สุด”
2018-10-03


วาติกันยืนยันว่ามีพระสังฆราชจีนสององค์เข้าร่วมประชุมซีน็อด
ในช่วงที่มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประชุม

************************ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (Guardian Angels)


       
 
 
 

::ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
เดือน กุมภาพันธ์::

ภาวนาพิเศษเพื่อการอภิบาลและแพร่ธรรม
ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ครบรอบวันเกิด : Happy Birthday เดือน มกราคม
4 กุมภาพันธ์ คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ สมรชัย กระแสสิงห์
5 กุมภาพันธ์ คุณพ่อวัลลภ จันทร์ดวง
11 กุมภาพันธ์ คุณพ่อสมพงษ์ ตรีว่าอุดม
15 กุมภาพันธ์ คุณพ่อเทพณรงค์ พุดษา
23 กุมภาพันธ์ คุณพ่อยอห์น ชัยวิชิต บรรเทา
24 กุมภาพันธ์ คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
25 กุมภาพันธ์ คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี ศรชัย แสนสุริวงศ์

ฉลองศาสนนาม

 

ครบรอบวันบวช : Happy Ordination day
1 กุมภาพันธ์ คุณพ่อวัลลภ จันทร์ดวง
9 กุมภาพันธ์
คุณพ่อเฉลิมศิลป์ จันลา
คุณพ่อวีรพงษ์ มังกาย
คุณพ่อสุรวุฒิ สมงาม

ระลึกถึงท่าน...ในคาภาวนา
10 กุมภาพันธ์ คุณพ่อวิกตอร์ สีนวล (1970)
22 กุมภาพันธ์ คุณพ่อ วันดี พรหมสาขา ณ สกลนคร (1980)
27 กุมภาพันธ์ คุณพ่อราฟาแอล คาร โสรินทร์ (1994) 
 


 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน
ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันตก

 
 

 

 
 

ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงจากพระวาจา
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร์ สันติสุขนิรันดร์

พฤศจิกายน 2019
ตุลาคม 2019
กันยายน 2019
สิงหาคม 2019
กรกฎาคม 2019
มิถุนายน 2019
พฤษภาคม 2019
เมษายน 2019
มีนาคม 2019
กุมภาพันธ์ 2019
มกราคม 2019
 


 
       
 
 


 
     
 
 
 

ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร์ สันติสุขนิรันดร์ สุขนิรันดร์
พฤศจิกายน 2019
ตุลาคม2019
กันยายน 2019
สิงหาคม 2019
กรกฎาคม 2019
มิถุนายน 2019
พฤษภาคม 2019
เมษายน 2019
มีนาคม 2019
กุมภาพันธ์ 2019
มกราคม 2019
 

 

 
 

  
 

 
 


 


  

 

ติดตามชมที่ช่องยูทูป
วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเลือกชมถ่ายทอดสด)

 


Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง?Power of Love
พลังรักสร้างพลังคุณ
ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการแพร่ธรรม?

*********************

       
 
 

 
 


 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

           
           

 

    Facebook  
   
MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
February 16, 2020
1  

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com