genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
   
 
 


:: ประชาสัมพันธ์ -ข่าว-บทความ ::

*************

 
 
เทศกาลมหาพรต
******************


ประกาศ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ที่ สสท.017/2018
เรื่อง อธิษฐานภาวนาและอดอาหาร
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018
เพื่อสันติภาพของโลก


ซึ่งจะขอมอบเป็นพิเศษให้กับ
ประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและซูดานใต้
******************


*****************************


**********************
สาส์นมหาพรต ค.ศ. 2018
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
“เพราะความอธรรมจะเพิ่มมากขึ้น
ความรักของคนจำนวนมากจะเย็นลง” (มธ  24 : 12)

**********************


สารเดือนกุมภาพันธ์ 2018
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


 
 

 
 

:: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
เดือน กุมภาพันธ์ ::

****************
ครบรอบวันเกิด :
Happy Birthday
4 กุมภาพันธ์ คุณพ่อสมรชัย กระแสสิงห์
5 กุมภาพันธ์ คุณพ่อวัลลภ จันทร์ดวง
11 กุมภาพันธ์ คุณพ่อสมพงษ์ ตรีว่าอุดม
15 กุมภาพันธ์ คุณพ่อเทพณรงค์ พุดษา
23 กุมภาพันธ์ คุณพ่อชัยวิชิต บรรเทา
24 กุมภาพันธ์ คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
25 กุมภาพันธ์ คุณพ่อศรชัย แสนสุริวงศ์

 วันฉลองศาสนนาม :
Happy Feastday

 

ครบรอบวันบวช :
Happy Ordination day

1 กุมภาพันธ์ คุณพ่อวัลลภ จันทร์ดวง
9 กุมภาพันธ์ คุณพ่อเฉลิมศิลป์ จันทร์ลา
9 กุมภาพันธ์ คุณพ่อวีระพงษ์ มังกาย
9 กุมภาพันธ์ คุณพ่อสุรวุฒิ สมงาม
 

ระลึกถึงท่าน...ในคำภาวนา
10 กุมภาพันธ์ คุณพ่อวิกตอร์ สีนวล (1970)
22 กุมภาพันธ์ คุณพ่อ วันดี พรหมสาขา
                                  ณ สกลนคร (1980)
28 กุมภาพันธ์ คุณพ่อราฟาแอล คาร โสรินทร์
                                  (1994)


 
 

 
 

 
 

 

สารปีใหม่ 2018
โดย พระอัครสังฆราช
หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

**************


"เทศกาลคริสตมาส:
พระเจ้าหวังอะไรจากเรา และเราควรหวังอะไรจากพระเจ้า"

 

 
   

บริการฟังและดาวน์โหลดได้ทุกวัน


บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา
ลก 6:36-38
2018-02-25


 
 


 
 
 Bishop
Dn 9:4b-10,Lk 6:36-38
2018-02-26
****************

****************
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 
 

บริการฟัง และ ดาวน์โหลด
ข้อคิดประจำวัน  จากพระคุณเจ้า
 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระบิดา ให้เราฟังพระองค์"
2018-02-25
พระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน
ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันตก

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ตารางฉลองวัด  2018 / 2561
อัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง

 
 
กุมภาพันธ์ 2018
 
 
วันที่
เวลา
รายชื่อวัดที่ฉลอง
เจ้าอาวาส
 
 
3

10.00

วัดพระเมตตาพระเยซูเจ้า โนนค้อ

คุณพ่อสุรพงษ์ นาแว่น
 
  3 10.30 วัดพระจิตเจ้า โนนหัวช้าง คุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์  
  3 10.00 วัดนักบุญปีโอที่ 10 ห้วยทราย คุณพ่ออดิพงษ์ แสนสุริวงศ์  
           
  10 10.00 -วัดนักบุญมารีอา มักดาเลนา นาโพธิ์ คพ.ธัญญา ศรีอ่อน  
  10 10.00
วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย
คพ.วัชรินทร์ ต้นปรึกษา
 
  10 10.00 วัดพระคริสตราชา นาจาร คุณพ่อปริญญา เสมอพิทักษ์  
  10
10.00
วัดแม่พระถวายพระกุมาร
ในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ
คพ.ทวีชัย ศรีวรกุล  
  10 10.00 วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด น้ำบุ้น คพ.สมยศ พาพรหมฤทธิ์  
  10 10.00 วัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน คพ.นิเวศน์ อินธิเสน  
           
  17 10.00 วัดพระคริสตราชา นาจาร คุณพ่อปริญญา เสมอพิทักษ์  
  17 10.00 วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว คุณพ่อสุดใจ แสนพลอ่อน  
           
  24 10.00 วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง คพ.ประสิทธิ์ เครือตาแก้ว  
           
 
*****************
 
  
 ติดตามชมที่ช่องยูทูป ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเข้าชมที่ youtube เลือกชมถ่ายทอดสด)

*********************

Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง?

Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการแพร่ธรรม?

*********************


ประวัติคริสต์มาสกับการบังเกิดมาของพระผู้ไถ่ 2017 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


 
 

 
 


ฝากข้อความ-ขอเพลง

ขอเพลงหน้าไมค์

+66 98 615 3115


Facebook

admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio    
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ  
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

Download : บทละครเทวดาบ้านโบราณ


******************************************************************
ฟังย้อนหลัง
ข้อรำพึงจากพระวาจา


******************************************************************

 
     
 


 
     
 
***************************************************************
ฟังย้อนหลังข้อคิดประจำวัน

****************************************************************

 
 

 

 
 

 

 

 
     
 

 
     
 

 
   
ประมวลภาพฉลองวัดและฉลองความเชื่อประจำปี
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ชมภาพชุดที่ 1 การแสดงต้อนรับ
ชมภาพชุดที่ 2 มิสซาขอบพระคุณ
ชมภาพชุดที่ 3 พิธีเสกอาหาร เปิดโรงทานบริการ
 
 

 
   
 
 


 
   
 
 

 

 
   
ประวัติพระสงฆ์ใหม่ 2016
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 
 
  

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเราวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com
 , Sakon10450FM@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
February 25, 2018

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006