genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"

              

" ขอต้อนรับสู่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง "www.genesis.in.th


ข่าวประชาสัมพันธ์
สารวัดท่าแร่
ปีที่ 34 ฉบับที่ 41-สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
วันที่ 13-19 ตุลาคม 2019

*********ชมย้อนหลัง พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองบ้านเณร ฟาติมาท่าแร่-บวชพระสงฆ์ใหม่ อ.เมือง จ.สกลนคร
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2019
เวลา 10.00 น.


****

ชมย้อนหลัง
ฉลองอารามรักกาเขนแห่งท่าแร่

เมื่อ 14 กันยายน 2019
facebook, youtube

******************

ชมย้อนหลัง FB
หรือยูทูป ที่นี่

ชมย้อนหลังที่นี่
ชมย้อนหลัง การแสดงต้อนรับ

*****************************

ชมย้อนหลังที่นี่

 


ประกาศบวชเป็นพระสงฆ์

**********

บันทึก ฉลองวัดนักบุญลอเรนซ์ ภูคำ
ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019 เวลา 10.00 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
คุณพ่อปริญญา เสมอพิทักษ์ เจ้าอาวาส

******************************


ถ่ายทอดสด
พิธีบูชาขอบพระคุณ
เปิด-เสก โบสถ์นักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ต. หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 10.30 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
คุณพ่อพงศ์ศิระ คำศรี ผู้ดูแลการก่อสร้าง

ฉบับเต็ม
พิธีต้อนรับ เปิดป้ายโบสถ์นักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ต. หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 09.00 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี

 

**************************
สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ขอร่วมแสดงความอาลัย

และขอประชาสัมพันธ์
            พระเป็นเจ้าได้ยกมารดา ของคุณพ่อขวัญ  ถิ่นวัลย์
ซิสเตอร์นวลมณี ถิ่นวัลย์,ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ ไป
คือ กาโรลา ฮ้อม ถิ่นวัลย์
       
ชม ย้อนหลัง พิธีมิสซาปลงศพ
วันพุธที่ 17  กรกฏาคม 2019 เวลา 10.00 น.
ณ วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร


********************


บริการดาวน์โหลด
บทภาวนาโอกาสฉลอง 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม


เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2019 เชิญร่วมฉลองรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
คุณพ่อสุกิจ  นารินทร์รักษ์  เจ้าอาวาส


ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาส เปิด-เสกวัดนักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562   เวลา 10.30 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

 

 

*************************

บันทึก 1/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 2/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 3/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 4/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

การแสดงโอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม2019-07-06

*******************************


ลำล่อง สดุดี สองธรรมฑูตคู่เอกคู่ทอง ของอิสาน
มรณะกรรมร้อยปี คุณพ่อเกโก พระคุณเจ้าโปรดม มรณะกรรมร้อยปี

 

 

ลำเต้ยสดุดี สองธรรมฑูตคู่เอกคู่ทอง ของอิสาน
มรณะกรรมร้อยปีคุณพ่อเกโก พระคุณเจ้าโปรดม

*********************

 

สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ขอร่วมแสดงความอาลัย
และขอประชาสัมพันธ์
            พระเป็นเจ้า ได้ยกบิดาของคุณพ่อวิรัช นารินรักษ์ ไป
คือ เปาโล ทองเพ็ชร์  นารินรักษ์
           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมา  สิริอายุ 77 ปี
ตั้งศพสวดภาวนาที่บ้านหนองเดิ่น ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
พิธีมิสซาปลงศพ
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2019เวลา 10.00 น.
ณ วัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

จึงขอร่วมแสดงความอาลัยกับคุณพ่อวิรัช  และครอบครัวนารินทร์รักษ์
และขอคำภาวนาจากพี่น้อง
เพื่อดวงวิญญาณของคือ เปาโล ทองเพ็ชร์  นารินรักษ์ด้วย

************************
ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ ย้อนหลัง(FB)


ต้นฉบับ 1/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 2/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 3/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 4/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 5/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 6/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 7/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 8/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 9/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
และพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาการเป็นพระสงฆ์ -บันทึกตลอดพิธี
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 07.00 น.
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร


******************

ต้นฉบับ 01/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18


ต้นฉบับ 02/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18ต้นฉบับ 03/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

บันทึก 1/2
พิธีบูชาขอบพระคุณ
ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี กระแต้
ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
คุณพ่อวีระชัย อุตะมะชะ เจ้าอาวาส
เวลา 10.00น. วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2019

***************************

บันทึก 2/2
พิธีบูชาขอบพระคุณ
ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี กระแต้
ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
คุณพ่อวีระชัย อุตะมะชะ เจ้าอาวาส
เวลา 10.00น. วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2019

************************บันทึกต้นฉบับ 1/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 20199


บันทึกต้นฉบับ 2/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 3/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 1/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 2/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 3/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 34/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

 

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์ ,คุณพ่อเปาโล ไพศาล ว่องไว และงานรวมพลังพลมารี
วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2019 พิธี เวลา 10.00 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

**************


"พระดำรัสก่อนสิ้นพระชนม์"
********************************

 


"การเข้าสู่เทศกาลมหาพรต"
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร


ข้อรำพึงเรื่อง"มหาพรต ตอนที่ 1

 


ข้อรำพึงเรื่อง"มหาพรต ตอนที่ 2

 


หลักดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหาพรต


****************

******************
ประชาสัมพันธ์ตารางฉลองวัด
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  ประจำปี 2019
(ตารางอาจมีแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง

******************

ชมย้อนหลัง ประเพณีเทศกาลแห่ดาวสกลนคร
25 ธันวาคม 2018

***************

 

****************************
ชมย้อนหลัง
ฉลองบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานพิธี


**********************

อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
ขอแสดงความอาลัย
และ ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณ
ของ คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
พระได้รับท่านไป เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 เวลา 03:35 น.
ณ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนคร
สิริอายุ 79 ปี

***********************************
ประวัติโดยสังเขป
*************************************

 

 

*****************

 

 

 

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 11-20

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 1-10

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
     
 
 

ข้อรำพึงจากพระวาจา
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2019 ฉลอง น.ลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

โดย พระอัครสังฆราช หลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี ฉบับที่สอง 2 ทธ 4:10-17

     ลูกที่รักยิ่ง เดมาสได้ละทิ้งข้าพเจ้าไปแล้วเพราะเขารักโลกนี้ และไปที่เมืองเธสะโลนิกา ส่วนเครสเซนซ์ไปยังแคว้นกาลาเทีย และทิตัสไปยังแคว้นดาลมาเธีย เหลือเพียงลูกาที่ยังอยู่กับข้าพเจ้า จงพามาระโกไปกับท่านด้วย เพราะเขามีประโยชน์สำหรับข้าพเจ้าในการปฏิบัติศาสนบริการ ข้าพเจ้าส่งทีคิกัสไปยังเมืองเอเฟซัส เมื่อท่านจะไป จงนำเสื้อคลุมที่ข้าพเจ้าทิ้งไว้กับคารปัสที่เมืองโตรอัสติดไปด้วย รวมทั้งม้วนหนังสือ โดยเฉพาะม้วนที่ทำด้วยหนังสัตว์ อเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงทำร้ายข้าพเจ้าไว้มาก องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบแทนเขาตามการกระทำของเขา จงระวังเขาด้วย
เพราะเขาต่อต้านคำพูดของข้าพเจ้าอย่างมาก

     ในการสู้คดีครั้งแรกของข้าพเจ้า ไม่มีใครเป็นพยานให้ข้าพเจ้าเลย ทุกคนละทิ้งข้าพเจ้าไปหมด ขออย่าให้พวกเขาถูกลงโทษเลย มีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงยืนอยู่เคียงข้างและประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า เพื่อการประกาศข่าวดีจะได้สำเร็จไปโดยทางข้าพเจ้า และคนต่างชาติทั้งหลายจะได้ฟังข่าวดี ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงถูกฉุดให้พ้นจากปากสิงโตมาได้

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา  ลก 10:1-9

     
ต่อจากนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งศิษย์อีกเจ็ดสิบสองคน และทรงส่งเขาล่วงหน้าพระองค์เป็นคู่ๆ ไปทุกตำบลทุกเมืองที่พระองค์จะเสด็จ พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ข้าวที่จะเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด จงไปเถิด เราส่งท่านทั้งหลายไปดุจลูกแกะในฝูงสุนัขป่า อย่านำถุงเงิน ย่ามหรือรองเท้าไปด้วย อย่าเสียเวลาทักทายผู้ใดตามทาง เมื่อท่านเข้าบ้านใด จงกล่าวก่อนว่า ‘สันติสุขจงมีแก่บ้านนี้เถิด’ ถ้ามีผู้สมควรจะรับสันติสุขอยู่ที่นั่น สันติสุขของท่านจะอยู่กับเขา มิฉะนั้น สันติสุขของท่านจะกลับมาอยู่กับท่านอีก จงพักอาศัยในบ้านนั้น กินและดื่มของที่เขาจะนำมาให้ เพราะว่าคนงานสมควรที่จะได้รับค่าจ้างของตน อย่าเข้าบ้านนี้ออกบ้านโน้น 8เมื่อท่านเข้าไปในเมืองใดและเขาต้อนรับท่าน จงกินของที่เขาจะนำมาตั้งให้ จงรักษาผู้เจ็บป่วยในเมืองนั้นและบอกเขาว่า ‘พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายแล้ว’

Download และฟังวันอื่นๆ


    ข้อรำพึงจากพระวาจา
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2019 ฉลอง น.ลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

ฉลองน.ลูกา ผู้ประพันธ์พระวรสารเล่มที่3 ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของนายแพทย์และนักวาด

ท่านเป็นหมอชาวกรีกอาศัยอยู่ที่อันตีโอก. เมื่อกลับใจแล้ว ท่านเป็นเพื่อนธรรมทูตของนักบุญเปาโลจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต. นักบุญเปาโลเขียนจดหมายจากเรือนจำที่โรมว่า “ลูกาเป็นคนเดียวที่อยู่กับข้าพเจ้า” 2 ทธ 4.11. ปี คศ.64 เมื่อนักบุญเปาโลเป็นมรณสักขีที่กรุงโรมแล้ว ท่านกลับไปประเทศกรีซ ที่ที่ท่านประพันธ์พระวรสาร และหนังสือกิจการอัครสาวก. เนื่องจากเป็นคนได้รับการศึกษา ท่านจึงเขียนได้ละเอียดและสละสลวย ท่านเป็นผู้เดียวที่เขียนพระวรสารเรื่องแม่พระรับสารจากเทวดา และแม่เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาแบธ. ตำนานเล่าว่าท่านเป็นนักวาดที่วาดรูปแม่พระที่ปัจจุบันตั้งในพระวิหารแม่พระที่โรม.

เราท่านอ่านพระวรสารวันละหนึ่งหน้าหรือยัง. พระวาจาของพระเจ้าเป็นแสงสว่างส่องทางเดินของเรา เพื่อให้เราดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อรำพึงจากพระวาจา "บท​บัญญัติ​ของ​พระ​องค์"
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2019
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

นี่​เป็น​บท​บัญญัติ​ของ​พระ​องค์ คือ

ให้​เรา​เชื่อ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์

และ​ให้​เรา​รัก​กัน ดังที่​พระ​องค์​ทรง​บัญญัติ​ให้​เรา

 

 

ผู้​ที่​ปฏิบัติ​ตาม​บท​บัญญัติ

ย่อม​ดำรง​อยู่​ใน​พระ​เจ้า และ​พระ​เจ้า​ทรง​ดำรง​อยู่​ใน​ผู้​นั้น

เรา​รู้​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ดำรง​อยู่​ใน​เรา

จาก​พระ​จิต​เจ้า ซึ่ง​พระ​องค์​ประ​ทาน​ให้​เรา

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"18 ตุลาคม ฉลองนักบุญลูกา ผู้ประพันธ์พระวรสารเล่มที่ 3 ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของนายแพทย์และนักวาด"
2019-10-18

 

 

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"บท​บัญญัติ​ของ​พระ​องค์"
2019-10-18

 

Download และฟังข้อรำพึง วันอื่นๆ

     

 

 

 

วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทสัมภาษณ์นี้มาเพื่อการแบ่งปันและไตร่ตรอง


 


 

""วจนพิธีกรรมการคืนดีกับพระเจ้า (การแก้บาป)
ในโอกาสเทศกาลมหาพรต ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส"

ดาว์นโหลดเพื่ออ่านฉบับเต็ม
   
   

 


ประเทศออสเตรียกำลังฉลองครบรอบ 200 ปี
แห่งบทเพลงอันโด่งดังที่ชื่อว่า Silent Night 
เป็นเพลงคริสต์มาสเกี่ยวกับ
การบังเกิดของพระเยซูคริสต์ที่กลายเป็น
ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของการฉลองคริสต์มาส ฯลฯ


คุณพ่ออันโตนีโอ สปาดาโร เอส. เจ. ให้สัมภาษณ์
ข้อตกลงระหว่างสันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน) และประเทศจีนคือ เครื่องหมายแห่งความหวัง และสันติภาพในโลก

 


พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อบรรดาปิตาจารย์ของซีน็อด
“ความรับผิดชอบของเราต้องแสดงให้บรรดาเยาวชนเห็นว่า
การร่วมมือกับพระศาสนจักรเป็นสาส์นอันไร้กาลเวลานั้น
เป็นสิ่งคู่ควรและคุ้มค่าที่สุด”
2018-10-03


วาติกันยืนยันว่ามีพระสังฆราชจีนสององค์เข้าร่วมประชุมซีน็อด
ในช่วงที่มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประชุม

************************ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (Guardian Angels)


       
 
 
 

::ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
เดือน ตุลาคม::

ภาวนาพิเศษเพื่อการอภิบาลและแพร่ธรรม
ในจังหวัดนครพนม

ครบรอบวันบวช
: Happy Ordination day


  6 ตุลาคม คุณพ่อเทพณรงค์ พุดษา
  6 ตุลาคม คุณพ่อทินกร เหลือหลาย
  9 ตุลาคม คุณพ่อฟิลิป สุกิจ นารินรักษ์(เกิดวันเดียวกันนี้)
25 ตุลาคม คุณพ่อวรเมธ มาหนู
25 ตุลาคม คุณพ่ออติชาติ ธรรมวงค์
25 ตุลาคม คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
28 ตุลาคม คุณพ่อสมพงษ์ ตรีว่าอุดม

ครบรอบวันเกิด
  9 ตุลาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อยอแซฟ กมล เสมอพิทักษ์
  9 ตุลาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อเปาโล ลิขิต เหลือหลาย
  9 ตุลาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อฟิลิป สุกิจ นารินรักษ์
11 ตุลาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อเบอร์นาร์ด วีระพงษ์ โพธิมล
14 ตุลาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต
19 ตุลาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อเปโตร วิโรจน์ โพธิ์สว่าง
22 ตุลาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อยอห์น ธีรพงษ์ นาแว่น
30 ตุลาคม วันคล้ายวันเกิด พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

วันฉลองศาสนนาม
: Happy Feastday

4 ตุลาคม คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี ศรชัย แสนสุริวงศ์
4 ตุลาคม คุณพ่อญาณารนพ มหัตกุล
18 ตุลาคม คุณพ่อลูกา สุพล ยงบรรทม

ระลึกถึงท่าน...ในคำภาวนา

 10 ตุลาคม คุณพ่อ คำจวน ศรีวรกุล 1979
13 ตุลาคม คุณพ่อยอแซฟ ตรรกวิทย์ เวียรชัย
16 ตุลาคม พระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ 1998 
 


 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน
ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันตก

 
 

 

 
 

ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงจากพระวาจา
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร์ สันติสุขนิรันดร์

สิงหาคม 2019
กรกฎาคม 2019
มิถุนายน 2019
พฤษภาคม 2019
เมษายน 2019
มีนาคม 2019
กุมภาพันธ์ 2019
มกราคม 2019
 


 
       
 
 


 
     
 
 
 

ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร์ สันติสุขนิรันดร์ สุขนิรันดร์
สิงหาคม 2019
กรกฎาคม 2019
มิถุนายน 2019
พฤษภาคม 2019
เมษายน 2019
มีนาคม 2019
กุมภาพันธ์ 2019
มกราคม 2019
 

 

 
 

  
 

 
 


 


  

 

ติดตามชมที่ช่องยูทูป
วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเลือกชมถ่ายทอดสด)

 


Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง?Power of Love
พลังรักสร้างพลังคุณ
ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการแพร่ธรรม?

*********************

       
 
 

 
 


 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

           
           

 

    Facebook  
   
MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
October 18, 2019
1  

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com