genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"

               

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง FM 104.50MHz. จังหวัดสกลนคร "www.genesis.in.th


 
 


 
 

 
 


ฝากข้อความ-ขอเพลง

 

ขอเพลงหน้าไมค์

ฝากติดตามข้อคิด ข้อรำพึงจากพระวาจา ประจำแต่ละวัน
พร้อมถ่ายทอดสดรายการวิทยุ ฯลฯ ของเรา
ผ่าน ช่อง youtube ของเรา

 

*****************************


web.facebook
สื่อมวลชนคาทอลิก

อัครสังฆมฆฑลท่าแร่-หนองแสง

 

 


รับฟังวิทยุของเราได้ตลอด 24 ชม. ทั่วโลก ที่นี่

admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com
 
 

 
 

 
 

 

 

*******************************

ข่าวประชาสัมพันธ์

“กองทุนมิสซา อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง”
พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี
ได้ย้ำว่า กองทุนนี้จะคงอยู่ถาวรตลอดไป

ด้วยเหตุนี้ สมาชิกของกองทุนมิสซานี้จึงสามารถรับผลบุญของมิสซาตลอดไป
ตามจุดประสงค์ของตน

ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

++++++++

🛐ชื่อ กองทุนนี้มีชื่อว่า
“กองทุนมิสซา อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง”

🛐ที่ตั้ง
สำนักมิสซังคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง
362 ม.2 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร.087 220 1659

🛐วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สัตบุรุษทุกคน มีโอกาสรับส่วนผลบุญจากพิธีบูชามิสซา อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
2. สมาชิกสามารถอุทิศส่วนผลบุญของมิสซาแก่ตัวเอง ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้
    และหลังจากสิ้นชีวิตแล้ว หรืออุทิศแก่ญาติพี่น้องมิตรสหาย ทั้งผู้เป็นและผู้ตายก็ได้ด้วย
3. กองทุนมิสซานี้ จะคงอยู่ถาวรตลอดไป
    ด้วยเหตุนี้ สมาชิกของกองทุนมิสซานี้จึงสามารถรับผลบุญของมิสซาตลอดไป
    ตามจุดประสงค์ของตน

🛐วิธีปฏิบัติ
1. สมาชิกส่งเงินจำนวนมาก/ น้อยตามความศรัทธา เพื่อนำไปสะสมไว้ในกองทุนมิสซา “อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง”
2. สมาชิกสามารถส่งเงินไปสมทบในกองทุนดังกล่าวทุกโอกาสที่ตนเองปรารถนา
    เช่น โอกาสครบรอบวันเกิดของคนหรือญาติมิตร โอกาสวันตายของคนสนิทชิดชอบกัน     เป็นต้น
3. ผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนมิสซา จะได้รับบัตรประจำตัวสมาชิก     ด้วยเหตุนี้เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิก กรุณาเขียนชื่อ ที่อยู่ให้ชัดเจน
4. คณะสงฆ์ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง     จะถวายบูชามิสซาตามจุดประสงค์ของบรรดาสมาชิก
5. กองทุนมิสซานี้เป็นกองทุนถาวร เก็บรักษาไว้ในธนาคาร     จะนำดอกนำผลของกองทุนนี้ออกมาให้คณะสงฆ์ถวายบูชามิสซา
    ตามจุดประสงค์ของสมาชิก
6. ท่านสามารถโอนเงินเข้าผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสกลนคร
     เลขที่ 171-1-44315-9

ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง
กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการทราบ ผ่านทาง ID Line: thare_dio
หรือโทรศัพท์ 087 220 1659

เอกสารและแบบฟอร์ม-01 “กองทุนมิสซา อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง”-02

*************************

 

***

ชมย้อนหลัง
มิสซาแรก พระอัครสังฆราชวีระเดช ใจเสรี
ณ วัดพระหฤทัย สกลนคร เวลา 07.30 น.
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020

(ฟังเสียงพิธี เริ่มนาทีที่ 05.27)
(

*******

ชมย้อนหลัง
พิธีบวชคุณพ่ออันตนวีระเดช ใจเสรี
เป็นพระอัครสังฆราช อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020


50 ปีแห่งพระพร
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ.2020 เวลา 10.00 น.
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

ชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง


 

 

แนะนำ : (ต้นฉบับ) พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
เวลา 07.00 น.
โดย พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
ณ วัดพระมารดาแห่งคณะสงฆ์ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

 

 

แนะนำ ((ต้นฉบับ))พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
เวลา07.00 น.
โดย พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ณ วัดพระมารดาแห่งคณะสงฆ์ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 แนะนำ : ((ต้นฉบับ)) พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ สกลนคร
เมื่อเวลา06.00-07.00 น.

 

 

ตรีวารปัสกา วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2020 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
ณ วัดน้อยสำนัก(วัดพระมารดาแห่งคณะสงฆ์)
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์แนะนำ: พิธีบูชาขอบพระคุณ ตรีวารปัสกา
9 เมษายน 2020 พฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ มิสซังท่าแร่-หนองแสง
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
ณ วัดน้อยสำนัก(วัดพระมารดาแห่งคณะสงฆ์)
เวลา 19.00 น.

แนะนำ: พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020
วันอาทิตย์ใบลาน พระทรมานของพระคริสตเจ้า
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
ณ วัดน้อยสำนัก(วัดพระมารดาแห่งคณะสงฆ์)
เวลา 06.00-06.50 น.

 

 

แนะนำ : พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
ณ อารามราชินีแห่งสันติภาพ กาปูชิน ท่าแร่ สกลนคร
เวลา 06.00-07.00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

******************************
สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 18 วันที่ 3-9 พ.ค.2020

 

---------------------------------------

*************************


**************

***************

 

พิธีเปิด งานแห่ดาว สกลนคร 2019-12-25
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

มอบพิธีมอบเกียรติบัตร งานแห่ดาว สกลนคร 2019-12-25

การขับร้องวันคริสต์มาส ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ งานแห่ดาว 2019-12-25

การแสดงละครศักดิ์สิทธิ์ น้องนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
ตอนที่ 1 จากทั้งหมด 2 ตอน

การแสดงละครศักดิ์สิทธิ์ น้องนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
ตอนที่ 2 จากทั้งหมด 2 ตอน

การแสดงชุด1 แผ่นดินผู้ทรงธรรม งามล้ำสกลนคร ประเพณีแห่ดาวฯ สกลนคร2019
การแสดงชุด แผ่นดินผู้ทรงธรรม งามล้ำสกลนคร
น้องนักเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3 โรงเรียนยุติธรรมวิทยา

การแสดงชุด2 แผ่นดินผู้ทรงธรรม งามล้ำสกลนคร ประเพณีแห่ดาวฯ สกลนคร2019
การแสดงชุด แผ่นดินผู้ทรงธรรม งามล้ำสกลนคร
น้องนักเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3 โรงเรียนยุติธรรมวิทยา

ประกาศรางวัลแห่ดาว ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร 2019-12-25

การแสดงของน้องแมทธิว ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร2019-12-25

 

 

กำหนดการ งานคริสต์มาส-แห่ดาว สกลนคร
24-25ธันวาคม 2019

รับชม ย้อนหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสคริสตมาสและปีใหม่เจ้าหน้าที่ มิสซังท่าแร่-หนองแสง
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานในพิธี
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019 เวลา 11.00 น.
ณ วัดนักบุญยอแซฟ คำเกิ้ม จังหวัดนครพนม

ชมย้อนหลังบทอื่นๆ
เริ่มพิธี ,บทอ่าน,บทพระวรสาร, ภาคถวาย,ภาครับศิล,ปิดพิธี

แบ่งปันตามรอยบุญราศี อุทัย พองพูม -350 ปี มิสซังสยาม
กับการประกาศข่าวดีด้วยงานกิจเมตตา
โดย คุณพ่อเฉลิมศิลป์ จันลา และ คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์


แบ่งปัน 350 ปี มิสซังสยาม กับการประกาศข่าวดีด้วยงานกิจเมตตา
โดย คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์


ตอนที่ 3, 4 ,5
********************************

 

พิธีเปิด-เสก พิพิธภัณฑ์บุญราศี สองคอน
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019

 


ขอพร จูบพระธาตุ ท้ายพิธี
ฉลองบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน 79 ปีมรณกรรมแห่งความเชื่อ
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019

*********************พิธีบูชาขอบพระคุณ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 


พิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับเยาวชน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย
ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019
********************LIVE )))ฉลองบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน (เลือกชมได้ตามความเร็วของเน็ตได้)
30 ปีการสถาปนาเป็นบุญราศี (ค.ศ1989-ค.ศ.2019)
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน
ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

**********ชมย้อนหลัง พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองบ้านเณร ฟาติมาท่าแร่-บวชพระสงฆ์ใหม่ อ.เมือง จ.สกลนคร
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2019
เวลา 10.00 น.


****

ชมย้อนหลัง
ฉลองอารามรักกาเขนแห่งท่าแร่

เมื่อ 14 กันยายน 2019
facebook, youtube

******************

ชมย้อนหลัง FB
หรือยูทูป ที่นี่

ชมย้อนหลังที่นี่
ชมย้อนหลัง การแสดงต้อนรับ

*****************************

ชมย้อนหลังที่นี่

 


ประกาศบวชเป็นพระสงฆ์

**********

บันทึก ฉลองวัดนักบุญลอเรนซ์ ภูคำ
ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019 เวลา 10.00 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
คุณพ่อปริญญา เสมอพิทักษ์ เจ้าอาวาส

******************************


ถ่ายทอดสด
พิธีบูชาขอบพระคุณ
เปิด-เสก โบสถ์นักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ต. หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 10.30 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
คุณพ่อพงศ์ศิระ คำศรี ผู้ดูแลการก่อสร้าง

ฉบับเต็ม
พิธีต้อนรับ เปิดป้ายโบสถ์นักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ต. หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 09.00 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี

 

**************************
สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ขอร่วมแสดงความอาลัย

และขอประชาสัมพันธ์
            พระเป็นเจ้าได้ยกมารดา ของคุณพ่อขวัญ  ถิ่นวัลย์
ซิสเตอร์นวลมณี ถิ่นวัลย์,ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ ไป
คือ กาโรลา ฮ้อม ถิ่นวัลย์
       
ชม ย้อนหลัง พิธีมิสซาปลงศพ
วันพุธที่ 17  กรกฏาคม 2019 เวลา 10.00 น.
ณ วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร


********************


บริการดาวน์โหลด
บทภาวนาโอกาสฉลอง 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม


เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2019 เชิญร่วมฉลองรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
คุณพ่อสุกิจ  นารินทร์รักษ์  เจ้าอาวาส


ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาส เปิด-เสกวัดนักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562   เวลา 10.30 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

 

 

*************************

บันทึก 1/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 2/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 3/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 4/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

การแสดงโอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม2019-07-06

*******************************


ลำล่อง สดุดี สองธรรมฑูตคู่เอกคู่ทอง ของอิสาน
มรณะกรรมร้อยปี คุณพ่อเกโก พระคุณเจ้าโปรดม มรณะกรรมร้อยปี

 

 

ลำเต้ยสดุดี สองธรรมฑูตคู่เอกคู่ทอง ของอิสาน
มรณะกรรมร้อยปีคุณพ่อเกโก พระคุณเจ้าโปรดม

*********************

 

สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ขอร่วมแสดงความอาลัย
และขอประชาสัมพันธ์
            พระเป็นเจ้า ได้ยกบิดาของคุณพ่อวิรัช นารินรักษ์ ไป
คือ เปาโล ทองเพ็ชร์  นารินรักษ์
           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมา  สิริอายุ 77 ปี
ตั้งศพสวดภาวนาที่บ้านหนองเดิ่น ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
พิธีมิสซาปลงศพ
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2019เวลา 10.00 น.
ณ วัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

จึงขอร่วมแสดงความอาลัยกับคุณพ่อวิรัช  และครอบครัวนารินทร์รักษ์
และขอคำภาวนาจากพี่น้อง
เพื่อดวงวิญญาณของคือ เปาโล ทองเพ็ชร์  นารินรักษ์ด้วย

************************
ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ ย้อนหลัง(FB)


ต้นฉบับ 1/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 2/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 3/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 4/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 5/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 6/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 7/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 8/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 9/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
และพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาการเป็นพระสงฆ์ -บันทึกตลอดพิธี
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 07.00 น.
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร


******************

ต้นฉบับ 01/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18


ต้นฉบับ 02/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18ต้นฉบับ 03/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

บันทึก 1/2
พิธีบูชาขอบพระคุณ
ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี กระแต้
ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
คุณพ่อวีระชัย อุตะมะชะ เจ้าอาวาส
เวลา 10.00น. วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2019

***************************

บันทึก 2/2
พิธีบูชาขอบพระคุณ
ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี กระแต้
ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
คุณพ่อวีระชัย อุตะมะชะ เจ้าอาวาส
เวลา 10.00น. วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2019

************************บันทึกต้นฉบับ 1/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 20199


บันทึกต้นฉบับ 2/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 3/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 1/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 2/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 3/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

บันทึกต้นฉบับ 34/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

 

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์ ,คุณพ่อเปาโล ไพศาล ว่องไว และงานรวมพลังพลมารี
วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2019 พิธี เวลา 10.00 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

**************


"พระดำรัสก่อนสิ้นพระชนม์"
********************************

 


"การเข้าสู่เทศกาลมหาพรต"
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร


ข้อรำพึงเรื่อง"มหาพรต ตอนที่ 1

 


ข้อรำพึงเรื่อง"มหาพรต ตอนที่ 2

 


หลักดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหาพรต


****************

******************
ประชาสัมพันธ์ตารางฉลองวัด
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  ประจำปี 2019
(ตารางอาจมีแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง

******************

ชมย้อนหลัง ประเพณีเทศกาลแห่ดาวสกลนคร
25 ธันวาคม 2018

***************

 

****************************
ชมย้อนหลัง
ฉลองบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานพิธี

**********************

อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
ขอแสดงความอาลัย
และ ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณ
ของ คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
พระได้รับท่านไป เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 เวลา 03:35 น.
ณ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนคร
สิริอายุ 79 ปี

***********************************
ประวัติโดยสังเขป
*************************************

 

 

*****************

 

 

 

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 11-20

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 1-10

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
     
 
 

 

 

 

สาสน์องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 55
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2021

 


วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 55
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2021
ขอแนะนำสื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
(Thare-Nongsaeng Catholic Media)

 

 

พระอัครสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่- หนองแสง
ห่วงใยและให้กำลังใจแก่พี่น้อง พระสงฆ์ นักบวช
และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ต่อสถานการณ์โควิด-19

 

 


💝 พิธีนพวารแด่พระมารดานิจจานุเคราะห์ 💝
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

 

 

สาส์นอำนวยพร วันปัสกา 2021
แด่พี่น้องพระสงฆ์นักบวชและบรรดาคริสตชนที่รักทุกๆคน
พระอัครสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

Download และฟังข้อรำพึง จาก พระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ วันอื่นๆ


   

 

Bishop
"ยน 20:1-9, สมโภชปัสกา สมโภชพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ"
2021-04-04

 

 

 

 

"คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง
ข้อที่ 6 แนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในเรื่องสุขภาพ"
2021-02-02

 

 

 

"คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง
ข้อที่ 5 มโนธรรมของคริสตชนในการเผชิญหน้ากับกฎหมายที่ผิดศีลธรรม"
2021-02-02

 

 

 

 

"คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง
ข้อที่ 4 ความขัดแย้งของมโนธรรมต่อกฎหมายการทำแท้งที่ผิดศีลธรรม"
2021-01-28

 

 

"คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง
ข้อที่ 3 ศักดิ์ศรีและสถานภาพความเป็นบุคคลของทารกในครรภ์"
2021-01-23

 

 

"คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง ข้อที่ 2 "
2021-01-20


Download และฟังข้อรำพึง วันอื่นๆ

       
   

 

 

"ส่งท้ายปีเก่า สวัสดีวันปีใหม่ 2021"

 

 

บทภาวนา ปีแห่งนักบุญโยเซฟ_2020-12-08-2021-12-08 สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

 

 

บทย่อ พระสมณสารพระสันตปาปาฟรันซิส 8 ธันวาคม 2020-8ธันวาคม 2021

 


สาสน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
“วันสื่อมวลชนสากล” ครั้งที่ 54
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020/2563

"ท่านทั้งหลายจะได้เล่าให้ลูกหลานฟังว่า" (อพย 10:2) ชีวิตกลายเป็นประวัติศาสตร์
ข้อ 5. เรื่องราวที่ฟื้นฟูพวกเรา

บาทหลวงภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R. ถอดความ

 

 
 

โครงการ “การทำให้การศีกษาแบบกระชับมั่นคงในระดับสากล
ในภาวะอันเนื่องมาจากผลกระทบของโลกาภิวัตน์”
(Global Compact on Education)
คำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
เริ่มเปิดตัว ณ กรุงโรม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2020

 

 
 
50 ปีชีวิตสงฆ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์17 พฤษภาคม 1970 (2513)

✝อาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า คุณพ่อหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์
จากสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลี
พร้อมกับคุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) และคุณพ่อเพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ์ (สังฆมณฑลจันทบุรี)
และพระสงฆ์จากที่ต่าง ๆ รวม 264 องค์

✝️วันนี้จึงเป็นวันครบรอบ 50 ปีแห่งชีวิตสงฆ์ของพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประมุของค์ที่ 5 แห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ซึ่งงานสุวรรณสมโภชการเป็นพระสงฆ์ของพระคุณเจ้าจะเลื่อนไปจัด เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

✝️ขอพี่น้องได้อธิษฐานภาวนาเพื่อพระคุณเจ้า และพันธกิจในฐานะผู้สืบตำแหน่งของคณะอัครสาวกให้สำเร็จตามพระประสงค์
“ADVENIAT REGNUM TUUM” (พระอาณาจักรจงมาถึง)


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 

 

 

พิธีประกาศแต่งตั้ง สัมภาษณ์ พระอัครสังฆราชองค์ใหม่ มิสซังท่าแร่-หนองแสง.

อ่านประวัติพระอัครสังฆราชองค์ใหม่.

 

 

 

กำลังถ่ายทอดสด รายการวิทยุ ของเรา
วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง FM 104.50MHz.
2020-08-17

แชร์

*****************************

 

ช่องทางการติดตามพิธีบูชาขอบพระคุณ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เวลา 06.00 น.ทุกวัน

https://www.youtube.com/channel/UCEB8h12eEfCmr_SMjq8XSxg

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016973023488

http://radio.garden/listen/genesisradio-fm/oYp7iHCU

http://genesis.in.th/St_Michael_cathedral_Thare.php

http://genesis.in.th/Genesisradio.php


หรือhttp://103.22182.105:7226

http://103.22.182.105:7228

 

ช่องทางการติดตามและร่วมพิธี
Facebook Live
สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016973023488

สถานีวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง FM 104.50MHz.
http://genesis.in.th/Genesisradio.php

http://radio.garden/listen/genesisradio-fm/oYp7iHCU

 

วิมานใจ นาแว่น
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์
https://www.facebook.com/wimanchai.nawaen?__tn__

 

วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย
คุณพ่อธัญญา ศรีอ่อน
https://www.facebook.com/cholyfamilyniramai?__tn__

 

อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100030436200545&__tn__

Lawrence Chamnan
วัดพระคริสตราชา นาจาร
https://www.facebook.com/lawrence.chamnan?__tn__

Daniel Khuan Thinwan
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย
https://www.facebook.com/daniel.thinwan?__tn__


120 ปีพระพรแห่งความเชื่อ ชุมชนคริสตชนบ้านดอนทอย-หนองสนุก
คุณพ่อสุรพงศ์ นาแว่น

คุณพ่อวิโรจน์ โพธิ์สว่าง
วัดน้อยโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

https://www.facebook.com/don.pietro.18?__tn__

Wirat Narinrak
โบสถ์พระหฤทัย สกลนคร
https://www.facebook.com/nain.narinrak

 

*****************************

 

วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทสัมภาษณ์นี้มาเพื่อการแบ่งปันและไตร่ตรอง


การสวดสายประคำในสวนวาติกันวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะนำสวดสายประคำภายในสวนวาติกัน
วิงวอนขอความช่วยเหลือจากแม่พระเพื่อคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากโรคระบาด
และ เพื่อถวายมนุษยชาติไว้กับพระเยซูคริสต์
 


การเข้าเฝ้าแบบทั่วไปสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
สันตะบิดรยังคงสอนคำสอน “เรื่องการสวดภาวนา”

 


ราชินีแห่งสวรรค์ (Regna Caeli) วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

พระสันตะปาปาฟรานซิสปราศรัย: วันสมโภชพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์
อาทิตย์สัปดาห์ที่เจ็ดในเทศกาลปัสกา


“การอธิษฐานภาวนาเพื่อมนุษยชาติ” เพื่อวิงวอนพระเจ้าโปรดยุติโรคระบาด
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2020

 


บทเทศน์วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอธิษฐานภาวนาสำหรับครอบครัวที่ถูกกักตัว
อยู่แต่ภายในบ้าน และทรงรำพันถึงการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

  พระสันตะปาปาฟรานซิสประทานการสัมภาษณ์แก่นักข่าวชาวอังกฤษ
ดร. ออสเทน ไอเวอร์เรจห์ ได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร “THE TABLET”

พระสันตะปาปาในการประทานพรแด่กรุงโรมและโลก 27 มีนาคม 2020/ Photo: Vatican Media


COVID19 Interview Pope Francis
Pope Francis says pandemic can be a ‘place of conversion’

 

สมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
เดือนแม่พระ พฤษภาคม ร่วมใจสวดสายประคำ และ อธิษฐานภาวนา

   
สำนักข่าววาติกันแถลงสมณลิขิตเดือนพฤษภาคม
ซึ่งเป็นเดือนแม่พระ ถึงบรรดาสัตบุรุษทั่วโลก

สมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสถึงสัตบุรุษ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2020

 


บทเทศน์วันจันทร์ที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2020

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่า “การสวดภาวนาเป็นการเปิดประตู”


สมโภชพระเมตตาของพระเยซูคริสต์

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2020 (สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา)
บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสวันอาทิตย์สมโภชพระเมตตา
ในโอกาสครบปีที่ 20 ของการเฉลิมฉลองวันพระเมตตาของพระเจ้า

 


บทเทศน์วันเสาร์ที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2020

ณ วัดน้อยภายในสถานพำนักซางตามาร์ธา นครรัฐวาติกัน

 


บทเทศน์วันที่ 17 เมษายน 2020 (แบบสรุป – ส่วนฉบับเต็มจะส่งตามมา)

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอให้พวกเราอธิษฐานภาวนาเพื่อบรรดาสตรีที่ตั้งครรภ์


บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสวันที่ 16 เมษายน 2020

ณ วัดน้อยภายในสถานพำนักซางตามาร์ธา นครรัฐวาติกัน
ท่านร้อนใจหรือ? ท่านกลัวหรือ?
ขอให้การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์ทำให้หัวใจของท่านเปี่ยม
ด้วยความชื่นชมยินดี

 

พระสันตะปาปาฟรานซิสปราศรัยและสวดบท Regina Caeli (ราชินีแห่งสวรรค์)
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2020 เทศกาลปัสกา
การประกาศข่าวน่ายินดีแห่งการเสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์ 

บทเทศน์วันจันทร์ที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2020 เทศกาลปัสกา
ณ วัดน้อยภายในสถานพำนักซางตามาร์ธา นครรัฐวาติกัน “หลังโรคระบาดขอให้พวกเราหันกลับเข้าสู่ชิวิตที่ไม่มุ่งแต่เรื่องเงินตรา”บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส “CAENA DOMINI”
วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2020
โป๊ปฟรานซิสย้ำบาดหลวง "อย่าดื้อรั้นเหมือนเปโตรที่ไม่ยอมให้พระเยซูล้างเท้า"

 บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส วันอังคารที่ 7 เมษายน ค.ศ. 2020
ภาวนาสำหรับผู้ที่ได้รับโทษอย่างไม่เป็นธรรม


 
บทเทศน์วันจันทร์ที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแบ่งปันความทรงจำจากกรุงบัวโนสไอเรส

 


โควิด-19

สวดภาวนาต่อพระรูปไม้กางเขนและรูปแม่พระผู้เป็นความรอดของปวงประชา
การภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเพื่อ “ยุติโรคระบาด”

 

การร่วมพิธีมิสซากับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสวันที่ 2 เมษายน 2020

“จงภาวนาวิงวอนต่อนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา”
 


การเข้าเฝ้าแบบทั่วไปและการสอนคำสอนปจะจำสัปดาห์ของพระสันตะปาปา

วันพุธที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2020
ขอให้พระเจ้าชำระจิตใจพวกเราให้บริสุทธ์และมีประสบการณ์กับความชื่นชมยินดี

บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2020
“สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการอยู่ในพระเยซูคริสต์”

 

 

โควิด-19
สวดภาวนาต่อพระรูปไม้กางเขนและรูปแม่พระผู้เป็นความรอดของปวงประชา
การภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเพื่อ “ยุติโรคระบาด”

 

บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2020
การพิศเพ่ง การภาวนา และ การขอบพระคุณ
เป็นการตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการที่พระเยซูคริสต์ ทรงยอมรับบาปทั้งมวลของเราไว้กับพระองค์


การเข้าเงียบประจำปี ค.ศ. 2020
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
ภายใต้หัวข้อในการไตร่ตรองเรื่อง “ประสบการณ์แห่งคำทำนาย”

   

 


 

""วจนพิธีกรรมการคืนดีกับพระเจ้า (การแก้บาป)
ในโอกาสเทศกาลมหาพรต ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส"

ดาว์นโหลดเพื่ออ่านฉบับเต็ม
   
   

 


ประเทศออสเตรียกำลังฉลองครบรอบ 200 ปี
แห่งบทเพลงอันโด่งดังที่ชื่อว่า Silent Night 
เป็นเพลงคริสต์มาสเกี่ยวกับ
การบังเกิดของพระเยซูคริสต์ที่กลายเป็น
ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของการฉลองคริสต์มาส ฯลฯ


คุณพ่ออันโตนีโอ สปาดาโร เอส. เจ. ให้สัมภาษณ์
ข้อตกลงระหว่างสันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน) และประเทศจีนคือ เครื่องหมายแห่งความหวัง และสันติภาพในโลก

 


พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อบรรดาปิตาจารย์ของซีน็อด
“ความรับผิดชอบของเราต้องแสดงให้บรรดาเยาวชนเห็นว่า
การร่วมมือกับพระศาสนจักรเป็นสาส์นอันไร้กาลเวลานั้น
เป็นสิ่งคู่ควรและคุ้มค่าที่สุด”
2018-10-03


วาติกันยืนยันว่ามีพระสังฆราชจีนสององค์เข้าร่วมประชุมซีน็อด
ในช่วงที่มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประชุม

************************ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (Guardian Angels)
 บทพระวรสารตามคำบอกเล่าของ
นักบุญมัทธิว       
 
 
 

 
 


 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน
ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันตก

 
 

 

 
 

ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงจากพระวาจา
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร์ สันติสุขนิรันดร์

มิถุนายน2020
พฤษภาคม2020
เมษายน 2020
มีนาคม 2020
กุมภาพันธ์ 2020
มกราคม 2020
 

 

 
 

ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงจากพระวาจา
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร์ สันติสุขนิรันดร์

พฤศจิกายน 2019
ตุลาคม 2019
กันยายน 2019
สิงหาคม 2019
กรกฎาคม 2019
มิถุนายน 2019
พฤษภาคม 2019
เมษายน 2019
มีนาคม 2019
กุมภาพันธ์ 2019
มกราคม 2019
 


 
       
 
 


 
     
 
 
 

ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร์ สันติสุขนิรันดร์ สุขนิรันดร์
มิถุนายน2020
พฤษภาคม2020
เมษายน 2020
มีนาคม 2020
กุมภาพันธ์ 2020
มกราคม 2020
 

 

 
 

ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร์ สันติสุขนิรันดร์ สุขนิรันดร์
พฤศจิกายน 2019
ตุลาคม2019
กันยายน 2019
สิงหาคม 2019
กรกฎาคม 2019
มิถุนายน 2019
พฤษภาคม 2019
เมษายน 2019
มีนาคม 2019
กุมภาพันธ์ 2019
มกราคม 2019
 

 

 
 

  
 

 
 


 


  

 

ติดตามชมที่ช่องยูทูป
วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเลือกชมถ่ายทอดสด)

 


Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง?Power of Love
พลังรักสร้างพลังคุณ
ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการแพร่ธรรม?

*********************

       

 

   
           
           

 

    Facebook  
   
MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
October 17, 2021
1  

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
47230
e-mail :, Sakon10450FM@gmail.com