"ขอต้อนรับสู่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงดินแดนแห่งการพลีชีพเพื่อปกป้องความเชื่อ ดินแดนมรณสักขีบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน"
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมย้อนหลัง
ฉลองบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานพิธี


 

 

**********************

อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
ขอแสดงความอาลัย
และ ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณ
ของ คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
พระได้รับท่านไป เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 เวลา 03:35 น.
ณ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนคร
สิริอายุ 79 ปี

***********************************
ประวัติโดยสังเขป

*************************************

 

 

**********************


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 11-20

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 1-10
ประวัตินักบุญหลุยส์กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส (1214-1270)

 
 

 
 

 
 

 
 


" สารเดือนพฤษภาคม"
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

***************************************


สารปีใหม่ 2018
โดย พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


"เทศกาลคริสตมาส: พระเจ้าหวังอะไรจากเรา และเราควรหวังอะไรจากพระเจ้า"


 

ข้อรำพึงจากพระวาจา
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 พระนางมารีย์พรหมจารี แห่งกวาดาลูเป
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์    อสย 40:25-31
     พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ตรัสว่า “ท่านจะเปรียบเรากับผู้ใด ใครเล่าเท่าเทียมเรา” จงแหงนหน้าขึ้นดูว่าผู้ใดเนรมิตสร้างดวงดาวเหล่านี้ พระองค์ผู้ทรงอานุภาพและทรงพลังเข้มแข็ง ทรงนำดวงดาวทั้งหมดออกมาตามจำนวน ทรงเรียกชื่อดาวทุกดวง ซึ่งไม่ขาดไปแม้แต่ดวงเดียว ยาโคบเอ๋ย ทำไมท่านจึงพูดว่า อิสราเอลเอ๋ย ทำไมท่านจึงย้ำว่า “ทางเดินของข้าพเจ้าถูกซ่อนไว้จากองค์พระผู้เป็นเจ้า สิทธิของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าของข้าพเจ้ามองข้ามไป” ท่านไม่รู้หรือ ท่านไม่เคยได้ยินหรือ องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้านิรันดร เป็นพระผู้เนรมิตสร้างแผ่นดินจนถึงปลายสุด พระองค์มิได้ทรงอ่อนเปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อย พระดำริของพระองค์เหลือที่จะหยั่งรู้ได้ พระองค์ประทานกำลังแก่ผู้อ่อนเปลี้ย ทรงเพิ่มเรี่ยวแรงแก่ผู้ไม่มีกำลัง แม้คนหนุ่มจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อย แม้ชายฉกรรจ์จะสะดุดและล้มลง แต่ผู้มีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับพลังใหม่ เขาจะกางปีกบินขึ้นเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว     มธ 11:28-30
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน จิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน เพราะว่าแอกของเราอ่อนนุ่มและภาระที่เราให้ท่านแบกก็เบา” 

 

Download และฟังข้อรำพึงจากพระวาจา วันอื่นๆ ที่นี่

 
 
   


   

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าตามหาคนบาปเสมอในทุกยุคทุกสมัย"
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


พระเยซูเจ้าตามหาคนบาปเสมอในทุกยุคทุกสมัย เมื่อพระองค์เล่านิทานเปรียบเทียบ
มักจะเกี่ยวกับมนุษย์ เช่นเรื่องแกะ 100 ตัว และหายไปตัวหนึ่ง
คนเลี้ยงที่เป็นเจ้าของจะออกตามหาจนกว่าจะพบ. เขาจะโชคดีที่แกะของเขาติดกอหนาม
และไม่ถูกหมาป่ากินหรือโจรขโมยไป. เมื่อพบแกะแล้ว เขาจะแบกแกะกลับบ้านด้วยความยินดี.

แม้เรามนุษย์มีสติปัญญากกว่าสรรพสัตว์ แต่เขาก็อาจจะหลงผิดได้
เขาอาจจะตกเป็นเหยื่อของสังคมที่เลวร้ายและหาทางกลับไม่ได้
พระเจ้าปรารถนาให้เขาอยู่ในศีลในธรรม และมีความสุข
พระองค์ขอให้เพื่อนฝูงหรือสมาชิกของครอบครัว
ออกไปตามหาและนำเขากลับมาเป็นคนดีอีกครั้งหนึ่ง.

บีอีซีเป็นสังคมที่ดีจะมีความห่วงใยกัน ช่วยเหลือกัน ไม่ทิ้งกัน.

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"พระเยซูเจ้าตามหาคนบาปเสมอในทุกยุคทุกสมัย"
2018-12-11

Download และฟังข้อรำพึง วันอื่นๆ


 
 
   

 

 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน

ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันต

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
มิสซาแรก เวลา 06.00-07.20 น.ทุกวัน
มิสซาสอง เวลา 07.30 -08.40 น. เฉพาะวันอาทิตย

 

 
 
 
 


ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 06.30-07.30 น. ทุกวันอาทิตย

Facebook วัดพระวิสุทธวงศ์ นิรมัย

 
 
 
 


ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 07.30-08.3 0 น.
ทุกวันอาทิตย์

Facebook วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์

 
 


 

วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทสัมภาษณ์นี้มาเพื่อการแบ่งปันและไตร่ตรอง

 

คุณพ่ออันโตนีโอ สปาดาโร เอส. เจ. ให้สัมภาษณ์
ข้อตกลงระหว่างสันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน) และประเทศจีนคือ เครื่องหมายแห่งความหวัง และสันติภาพในโลก


พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อบรรดาปิตาจารย์ของซีน็อด
“ความรับผิดชอบของเราต้องแสดงให้บรรดาเยาวชนเห็นว่า
การร่วมมือกับพระศาสนจักรเป็นสาส์นอันไร้กาลเวลานั้น
เป็นสิ่งคู่ควรและคุ้มค่าที่สุด”
2018-10-03


วาติกันยืนยันว่ามีพระสังฆราชจีนสององค์เข้าร่วมประชุมซีน็อด
ในช่วงที่มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประชุม

************************ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (Guardian Angels)


 

 


 

ติดตามชมที่ช่องยูทูป
วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเลือกชมถ่ายทอดสด)

 

 

 

 

 

       
          
 
 
 

:: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
เดือน ธันวาคม ::

****************

วันฉลองศาสนนาม : Happy Feastday
 

3 ธันวาคม คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ คัมภ์ศรณ์ กาแก้ว
คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ สมรชัย กระแสสิงห์

27 ธันวาคม คุณพ่อยอห์น อัครสาวก บันลือ เกียรติธาตรี
คุณพ่อยอห์น อัครสาวก สุรชาติ มุลสุทธิ
คุณพ่อยอห์น อัครสาวก อดิพงษ์ แสนสุริวงศ์
คุณพ่อยอห์น อัครสาวก ธีรพงษ์ นาแว่น
คุณพ่อยอห์น อัครสาวก ชัยวิชิต บรรเทา

 

ครบรอบวันบวช : Happy Ordination day
 20 ธันวาคม คุณพ่ออันตน เสงี่ยม ดีศรีวรกุล
12 ธันวาคม อภิเศษเป็นพระสังฆราช พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร


ครบรอบวันเกิด :
Happy Birthday

2 ธันวาคม คุณพ่อศรายุทธ คำภูแสน
5 ธันวาคม คุณพ่อมีคาแอล สุริยัน ว่องไว
9 ธันวาคม คุณพ่อเมธาสิทธิ์ นามละคร
15 ธันวาคม คุณพ่อยอแซฟ ธีระยุทธ อนุโรจน์
20 ธันวาคม คุณพ่ออันตน เสงี่ยม ดีศรีวรกุล
21 ธันวาคม คุณพ่อจิระศักดิ์ อุ่นหล้า
25 ธันวาคม คุณพ่อโทมัส สมเกียรติ พลจางวาง
คุณพ่อปริญญา เสมอพิทักษ์
คุณพ่อญาณารณพ มหัตกุล

ระลึกถึงท่าน...ในคำภาวนา 
 
 
   

 
 
 


 
     
 
 
 

  
 

 
 


 


 
 
               
     
เปลี่ยนหมู่บ้านคริสตชน แปลงสังฆมณทล
 
ประวัตินักบุญหลุยส์กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส (1214-1270)
 
“การไม่ทำความดีเลย ถือว่าเป็นความชั่ว”
คำสอนของพระสันตะปาปา ก่อนสวดฑูตสวรรค์แจ้งข่าว

วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2018
 

ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก
2018-07-03
 

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
2018-06-10
 

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตฯ
 

สมโภชพระจิตเจ้า: วันเกิดของพระศาสนจจักร์
       

 


  
Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 
Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการ

 
       

สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 33 ฉบับที่ 50 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดาเตรียมรับเสด็จฯ
9-15 ธ.ค.2018

           
     

 

 


    Facebook  
   
MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
December 11, 2018
   

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230
e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com