genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"

 Header image           

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด


ข่าวประชาสัมพันธ์


"การเข้าสู่เทศกาลมหาพรต"
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร


ข้อรำพึงเรื่อง"มหาพรต ตอนที่ 1

 


ข้อรำพึงเรื่อง"มหาพรต ตอนที่ 2

 


หลักดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหาพรต


****************

สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม
ปีที่ 34 ฉบับที่ 8
24 ก.พ.-2 มี.ค.2019
เทศกาลธรรมดา

******************
ประชาสัมพันธ์ตารางฉลองวัด
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  ประจำปี 2019
(ตารางอาจมีแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง

******************


ชมย้อนหลัง ประเพณีเทศกาลแห่ดาวสกลนคร
25 ธันวาคม 2018

***************

 

****************************
ชมย้อนหลัง
ฉลองบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานพิธี


**********************

อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
ขอแสดงความอาลัย
และ ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณ
ของ คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
พระได้รับท่านไป เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 เวลา 03:35 น.
ณ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนคร
สิริอายุ 79 ปี

***********************************
ประวัติโดยสังเขป
*************************************

 

 

*****************

 

 

 

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 11-20

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 1-10
ประวัตินักบุญหลุยส์กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส (1214-1270)

 
 

 
 

 
 

 
 

  
     
 
 


ข้อรำพึงจากพระวาจา
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2019 น.ตูรีบิโอ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราช
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


บทอ่านจากหนังสือประกาศกมีคาห์      มคา 7:14-15,18-20

     โปรดทรงใช้ไม้ขอของผู้เลี้ยงแกะเลี้ยงดูประชากร คือฝูงแพะแกะที่เป็นมรดกของพระองค์ ซึ่งอาศัยโดดเดี่ยวอยู่ในป่า ที่มีแผ่นดินอุดมสมบูรณ์อยู่โดยรอบ
โปรดทรงให้เขาหากินอยู่ในแคว้นบาชานและกิเลอาดเหมือนในสมัยก่อน

โปรดทรงแสดงปาฏิหาริย์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย เหมือนในสมัยที่ทรงนำข้าพเจ้าทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินอียิปต์

     เทพเจ้าใดเล่าเป็นเหมือนพระองค์ ผู้ทรงให้อภัยความผิด

และทรงมองข้ามการล่วงละเมิดแก่ผู้ที่เหลืออยู่เป็นมรดกของพระองค์ พระองค์ไม่ทรงเก็บพระพิโรธไว้ตลอดไป แต่พอพระทัยแสดงความรักมั่นคง ขอพระองค์ทรงพระเมตตาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง

โปรดทรงเหยียบย่ำความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์จะทรงเหวี่ยงบาปของข้าพเจ้าทั้งหลายลงไปในทะเลลึก พระองค์จะทรงแสดงความซื่อสัตย์แก่ยาโคบ ทรงแสดงความรักมั่นคงแก่อับราฮัม

ดังที่เคยทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลาย ตั้งแต่นานมาแล้วบทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา  ลก 15:1-3,11-32

     เวลานั้น บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อฟังพระเยซูเจ้า ชาวฟาริสีและธรรมาจารย์ต่างบ่นว่า “คนนี้ต้อนรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขา” พระองค์จึงตรัสอุปมาเรื่องนี้ให้เขาฟัง
     พระองค์ยังตรัสอีกว่า “ชายผู้หนึ่งมีลูกสองคน ลูกคนเล็กพูดกับบิดาว่า ‘พ่อครับ โปรดให้ทรัพย์สมบัติส่วนที่เป็นมรดกแก่ลูกเถิด’ บิดาก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกทั้งสองคน ต่อมาไม่นาน ลูกคนเล็กรวบรวมทุกสิ่งที่มีแล้วเดินทางไปยังดินแดนห่างไกล ที่นั่นเขาประพฤติเสเพลผลาญเงินทองจนหมดสิ้น

     เมื่อเขาหมดตัว ก็เกิดกันดารอาหารอย่างหนักทั่วดินแดนนั้น และเขาเริ่มขัดสน จึงไปรับจ้างอยู่กับชาวเมืองคนหนึ่ง คนนั้นใช้เขาไปเลี้ยงหมูในทุ่งนา
     เขาอยากกินฝักถั่วที่หมูกินเพื่อระงับความหิว แต่ไม่มีใครให้ เขาจึงรู้สำนึกและคิดว่า ‘คนรับใช้ของพ่อฉันมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ ส่วนฉันอยู่ที่นี่ หิวจะตายอยู่แล้ว ฉันจะกลับไปหาพ่อ พูดกับพ่อว่า ‘พ่อครับ ลูกทำบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อ ลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีก โปรดนับว่าลูกเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งของพ่อเถิด’ เขาก็กลับไปหาพ่อ

     ขณะที่เขายังอยู่ไกล พ่อมองเห็นเขา รู้สึกสงสาร จึงวิ่งไปสวมกอดและจูบเขา ลูกจึงพูดกับพ่อว่า ‘พ่อครับ ลูกทำบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อ ลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีก’ แต่พ่อพูดกับผู้รับใช้ว่า ‘เร็วเข้า จงไปนำเสื้อสวยที่สุดมาสวมให้ลูกเรา นำแหวนมาสวมนิ้ว นำรองเท้ามาใส่ให้ จงนำลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้วไปฆ่า แล้วกินเลี้ยงฉลองกันเถิด เพราะลูกของเราผู้นี้ตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก’ แล้วการฉลองก็เริ่มขึ้น
     ส่วนลูกคนโต อยู่ในทุ่งนา เมื่อกลับมาใกล้บ้าน ได้ยินเสียงดนตรีและการร้องรำ จึงเรียกผู้รับใช้คนหนึ่งมาถามว่าเกิดอะไรขึ้น ผู้รับใช้บอกเขาว่า ‘น้องชายของท่านกลับมาแล้ว พ่อสั่งให้ฆ่าลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้ว เพราะเขาได้ลูกกลับคืนมาอย่างปลอดภัย’ ลูกคนโตรู้สึกโกรธ ไม่ยอมเข้าไปในบ้าน พ่อจึงออกมาขอร้องให้เข้าไป แต่เขาตอบพ่อว่า ‘ลูกรับใช้พ่อมานานหลายปีแล้ว ไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของพ่อเลย พ่อก็ไม่เคยให้ลูกแพะแม้แต่ตัวเดียวแก่ลูกเพื่อเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆ แต่พอลูกคนนี้ของพ่อกลับมา เขาคบหญิงเสเพล ผลาญทรัพย์สมบัติของพ่อจนหมด พ่อยังฆ่าลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้วให้เขาด้วย’

     พ่อพูดว่า ‘ลูกเอ๋ย ลูกอยู่กับพ่อเสมอมา ทุกสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของลูก แต่จำเป็นต้องเลี้ยงฉลองและชื่นชมยินดี เพราะน้องชายคนนี้ของลูกตายไปแล้ว กลับมีชีวิตอีก หายไปแล้ว ได้พบกันอีก’”

Download และฟังวันอื่นๆ


   

ข้อรำพึง
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2019

เพระเยซูเจ้ามีเรื่องที่จะเล่าให้พี่น้องฟังดังนี้ มีมหาเศรษฐีคนหนึ่งร่ำรวยมาก ทุกอย่างที่มีเป็นที่น่าอิจฉาของทุกคน วันหนึ่งมีคนยากจนคนหนึ่งชื่อลาซาลัส เขามาถึงบ้านเศรษฐี เขารอคอยอาหารจากเศรษฐี แต่เศรษฐีก็ไม่ให้ กลับทำท่าดูถูกเหยียดหยาม ต่อมาไม่นานลาซาลัสตาย เศรษฐีก็ตาย อับราฮัมได้อุ้มลาซาลัสเข้าไว้ในอ้อมอกของเขา เศรษฐีตกนรก ที่พระเยซูเจ้าเล่าให้ฟังวันนี้เพื่อจะบอกเล่าว่า ความรอดของเราแต่ละคนขึ้นอยู่กับความรักที่เรามีต่อคนอื่น เป็นต้นต่อผู้ยากไร้ ถ้ามีใครคนหนึ่งที่เคยไม่เห็นคนอื่นเลยนอกจากตนเอง เป็นต้นคนยากจน พระเจ้าจะทรงเจ้าพิพากษา พระเยซูเจ้าอยู่ในตัวคนยากจน สิ่งใดที่เราทำต่อคนยากจนก็เหมือนทำกับพระองค์เอง ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรักนั้นไม่ใช่ความเกลียดชังแต่เป็นความเฉยเมย ความเฉยเมยที่เศรษฐีมองไม่เห็นมนุษย์คนหนึ่งที่เดือดร้อน ให้เราดูในชีวิตของเราว่ามีเศรษฐีแบบนี้ไหม มีลาซาลัสแบบนี้ไหม เราซึ่งอาจไม่ใช่คนร่ำรวย แต่เราอาจจะมีสิ่งของ ที่คนอื่นไม่มีและคนยากจนไม่มี เราพร้อมที่จะเห็นเขามั๊ยว่าเขาเดือดร้อนและเราช่วยเขาได้มั๊ยด้วยการให้สิ่งใดสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราให้ได้ ไม่ใช่ว่ามีสิ่งของถึงให้ได้ แสดงถึงน้ำใจของเราในการช่วยเหลือ ขอพระเจ้าโปรดประทานให้เราพบกับพระองค์ในสวรรค์ด้วยเถิด


ข้อรำพึงเรื่อง

"พระเยซูเจ้ามีเรื่องที่จะเล่าให้พี่น้องฟังดังนี้ มีมหาเศรษฐีคนหนึ่งร่ำรวยฯ"
วันพฤที่ 21 มีนาคม 2019

 

Download และฟังข้อรำพึง วันอื่นๆ

 

 

วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทสัมภาษณ์นี้มาเพื่อการแบ่งปันและไตร่ตรอง

   
   

 


ประเทศออสเตรียกำลังฉลองครบรอบ 200 ปี
แห่งบทเพลงอันโด่งดังที่ชื่อว่า Silent Night 
เป็นเพลงคริสต์มาสเกี่ยวกับ
การบังเกิดของพระเยซูคริสต์ที่กลายเป็น
ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของการฉลองคริสต์มาส ฯลฯ


คุณพ่ออันโตนีโอ สปาดาโร เอส. เจ. ให้สัมภาษณ์
ข้อตกลงระหว่างสันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน) และประเทศจีนคือ เครื่องหมายแห่งความหวัง และสันติภาพในโลก

 


พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อบรรดาปิตาจารย์ของซีน็อด
“ความรับผิดชอบของเราต้องแสดงให้บรรดาเยาวชนเห็นว่า
การร่วมมือกับพระศาสนจักรเป็นสาส์นอันไร้กาลเวลานั้น
เป็นสิ่งคู่ควรและคุ้มค่าที่สุด”
2018-10-03


วาติกันยืนยันว่ามีพระสังฆราชจีนสององค์เข้าร่วมประชุมซีน็อด
ในช่วงที่มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประชุม

************************ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (Guardian Angels)


       
 
 
 

:: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
เดือน มีนาคม ::

ภาวนาพิเศษเพื่อ "การอภิบาลและแพร่ธรรมในจังหวัดนครพนม"
****************

ครบรอบวันเกิด :
Happy Birthday

2 มีนาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อ ประยูร พงศ์พิษณุ์
4 มีนาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่ออติชาติ ธรรมวงค์
6 มีนาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อมีคาแอล ธัญญา ศรีอ่อน
19 มีนาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อสลัน ว่องไว
20 มีนาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อเจริญโชค สันดี
20 มีนาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อมัทธิว ทรงฤทธิ์ นาแว่น
24 มีนาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อเปาโล ประสิทธิ์ เครือตาแก้ว
25 มีนาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อยอแซฟ สุดใจ แสนพลอ่อน
30 มีนาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อเปโตร วิมานใจ นาแว่น
30 มีนาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อกฤษฏา ว่องไว

วันฉลองศาสนนาม : Happy Feastday
19 มีนาคม
คุณพ่อยอแซฟ กมล เสมอพิทักษ์
คุณพ่อยอแซฟ วรวิทย์ เวียรชัย
คุณพ่อยอแซฟ ธีระยุทธ อนุโรจน์
คุณพ่อยอแซฟ สมยศ พาพรหมฤทธิ์
คุณพ่อยอแซฟ สุรศักดิ์ พงศ์พิศ
คุณพ่อยอแซฟ สุริยา ผันพลี
คุณพ่อยอแซฟ สุดใจ แสนพลอ่อน
คุณพ่อยอแซฟ ชัยวัฒน์ นำสุย
คุณพ่อยอแซฟ วัฒนา สอนนุชาติ
คุณพ่อยอแซฟ เทพณรงค์ พุดษา
คุณพ่อยอแซฟ ทินกร เหลือหลาย
คุณพ่อยอแซฟ เมธาสิทธิ์ นามละคร
คุณพ่อยอแซฟ เจริญโชค สันดี
คุณพ่อยอแซฟ รภัสสิทธิ์ ทองคำ
คุณพ่อยอแซฟ ขวัญชัย นาอุดม

ครบรอบวันบวช : Happy Ordination day
18 มีนาคม ครบรอบวันบวช คุณพ่อยอแซฟ สุริยา ผันพลี
19 มีนาคม ครบรอบวันบวช คุณพ่ออันดรูว์ สำราญ วงศ์เสงี่ยม
ครบรอบวันบวช คุณพ่อยอห์น บันลือ เกียรติธาตรี
ครบรอบวันบวช คุณพ่อยอแซฟ กมล เสมอพิทักษ์
20 มีนาคม ครบรอบวันบวช คุณพ่อสุภวัฒน์ ดอกเกตุ
20 มีนาคม ครบรอบวันบวช คุณพ่อสุรชาติ มุลสุทธิ
20 มีนาคม ครบรอบวันบวช คุณพ่อสมรชัย กระแสสิงห์
21 มีนาคม ครบรอบวันบวช คุณพ่อเปาโล ฉลอง แก้วอาศา
ครบรอบวันบวช คุณพ่อยอห์นบอสโก วันทยา ศิริปะกะ
ครบรอบวันบวช คุณพ่อยอแซฟ สุรศักดิ์ พงศ์พิศ
ครบรอบวันบวช คุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรี
ครบรอบวันบวช คุณพ่อเปาโล ธนกฤต นามโยธา
ครบรอบวันบวช คุณพ่อเปาโล ฉลอง แก้วอาศา
31 มีนาคม
ครบรอบวันบวช คุณพ่อเปาโลไพศาล ว่องไว
ครบรอบวันบวช คุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์

ระลึกถึงท่าน...ในคำภาวนา
ระลึกถึงท่าน...ในคำภาวนา
3 มีนาคม คุณพ่อ แท่ง ยวงบัตรี (1963)
29 มีนาคม คุณพ่อ ซาเวียร เกโก (1918)
30 มีนาคม คุณพ่อ ยอแซฟ อินตา นันสีทอง (1997)


 
 
 
 

ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงจากพระวาจา
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร์ สันติสุขนิรันดร์

กุมภาพันธ์ 2019
มกราคม 2019
 


 
       
 
 


 
     
 
 
 

ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร์ สันติสุขนิรันดร์ ิสุขนิรันดร์
กุมภาพันธ์ 2019
มกราคม 2019
 

 

 
 

  
 

 
 


 


  

 

ติดตามชมที่ช่องยูทูป
วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเลือกชมถ่ายทอดสด)

 


Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง?Power of Love
พลังรักสร้างพลังคุณ
ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการแพร่ธรรม?

*********************

       
 
 

 
 


 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

           
           

 

    Facebook  
   
MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
March 22, 2019
   

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com