" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์************************************

เชิญร่วมฉลองศาสนนามนักบุญหลุยส์ :
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2018 เวลา 10.00 น.
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่


*********************************

 
 

 
 

 
 

 
 


" สารเดือนพฤษภาคม"
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

***************************************


สารปีใหม่ 2018
โดย พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


"เทศกาลคริสตมาส: พระเจ้าหวังอะไรจากเรา และเราควรหวังอะไรจากพระเจ้า"
 

  


ข้อรำพึงจากพระวาจา
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018 น.สเตเฟนแห่งประเทศฮังการี
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียล   อสค 12:1-12
      องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ท่านอาศัยอยู่ในหมู่พงศ์พันธุ์กบฏ เขามีตาเพื่อเห็น แต่ไม่ยอมดู มีหูเพื่อฟัง แต่ไม่ยอมฟัง เพราะเขาเป็นพงศ์พันธุ์กบฏ บัดนี้ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ท่านจงจัดเตรียมข้าวของสำหรับถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย แล้วออกเดินทางไปเป็นเชลยในเวลากลางวันเพื่อให้ทุกคนเห็น ท่านจะต้องออกเดินทางไปเป็นเชลยจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งต่อหน้าเขา เขาอาจจะเข้าใจได้ว่าตนเป็นพงศ์พันธุ์กบฏ จงนำข้าวของออกมาตอนกลางวันให้เขาเห็น เหมือนเป็นข้าวของของผู้ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย จงเจาะช่องในกำแพงต่อหน้าเขา แล้วออกไปตามช่องนั้น จงยกข้าวของใส่บ่าต่อหน้าเขา แล้วแบกออกไปเมื่อมืดแล้ว ท่านจงคลุมใบหน้าเพื่อจะไม่เห็นพื้นดิน เพราะเราทำให้ท่านเป็นเครื่องหมายสำหรับพงศ์พันธุ์อิสราเอล” 
     ข้าพเจ้าก็ทำตามที่ข้าพเจ้าได้รับคำสั่ง ข้าพเจ้านำข้าวของออกมาเวลากลางวัน เหมือนเป็นข้าวของของผู้ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย ในเวลาเย็นข้าพเจ้าใช้มือเจาะช่องในกำแพง เมื่อมืดแล้ว ข้าพเจ้าก็ออกไป แบกข้าวของออกไปต่อหน้าเขา
เช้าวันรุ่งขึ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย พงศ์พันธุ์อิสราเอล พงศ์พันธุ์กบฏได้ถามท่านหรือไม่ว่า ‘ท่านกำลังทำอะไร’ จงตอบเขาว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ คำพยากรณ์นี้มีไว้สำหรับเจ้านายที่กรุงเยรูซาเล็มและพงศ์พันธุ์อิสราเอลทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้น’ จงพูดว่า ‘ข้าพเจ้าเป็นเครื่องหมายสำหรับท่าน ข้าพเจ้าได้ทำอย่างไร เขาทั้งหลายก็จะถูกบังคับให้ทำอย่างนั้น เขาจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย’ เจ้านายซึ่งอยู่ในพวกเขาจะต้องยกข้าวของใส่บ่าเมื่อมืดแล้ว และจะออกไปทางกำแพงที่เขาทั้งหลายเจาะช่องให้ออกไปได้ เขาจะคลุมใบหน้าเพื่อจะมองไม่เห็นแผ่นดินอีก”

 
 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว   มธ 18:21-19:1
     เวลานั้น เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือไม่” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง”
อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้น มีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามา ชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่หนึ่งหมื่นตะลันต์ เขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้ กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขา บุตร ภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่า ‘ขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมด’ กษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ ขณะที่ผู้รับใช้ออกไป ก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่หนึ่งร้อยเหรียญ เขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่น พูดว่า ‘เจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไร จงจ่ายให้หมด’
      เพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่า ‘กรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้’ แต่เขาไม่ยอมฟัง นำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้หมด เพื่อนผู้รับใช้อื่นๆ เห็นดังนั้นต่างสลดใจมาก จึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์ พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมา ตรัสว่า ‘เจ้าคนสารเลว ข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้อง เจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน เหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ’ กษัตริย์กริ้วมาก ตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมด พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกัน ถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง”
เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสเรื่องนี้จบแล้ว จึงเสด็จออกจากแคว้นกาลิลีเข้าไปในแคว้นยูเดีย อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน

    Download และฟังข้อรำพึงจากพระวาจา วันอื่นๆ ที่นี่  
       
       
 ข้อรำพึงประจำ

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร

"พระเยซูเจ้าบอกเราให้อภัยคนอื่น ไม่ใช่ ๗ ครั้ง
แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง"


พระเยซูเจ้าบอกเราให้อภัยคนอื่น ไม่ใช่ ๗ ครั้ง แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง.
ทุกวันนี้ เด็กใช้ความรุนแรง เพราะเลียนแบบอย่างผู้ใหญ่  หนังเคาบอยฮิต 30-40 ปีมาแล้ว ยังฝังใจว่า มีการใช้ความรุนแรง เบียดเบียนคนอ่อนแอ เอาเปรียบคนไม่มีทางสู้ เมื่อคนถูกกระทำได้จังหวะก็แก้แค้น ฆ่ากันจนตายเกือบหมด เพราะถือว่าตาต่อตา ฟันต่อฟัน เป็นความยุติธรรม
แต่เมื่อมาฟังพระเยซูเจ้าสอน ก็ทราบว่า การแก้แค้นเป็นกิจการของปิศาจและลูกน้องมัน และพระองค์สอนเราให้รู้จักอภัย แม้หลายครั้งเรารู้สึกแค้นใจและอยากโต้ตอบ. สามีภรรยาคู่หนึ่งที่อเมริกา เดินทางด้วยรถบัสเป็นเวลาหนึ่งวันและหนึ่งคืนเพื่อไปเยี่ยมผู้ชายคนหนึ่งที่ติดคุกเพราะฆ่าลูกชายคนเดียวของพวกเขา. เมื่อมีโอกาสเข้าเยี่ยม เขาสวดบทข้าแต่พระบิดาต่อหน้านักโทษ และจากนั้น ก็บอกกับนักโทษว่า เขามาเพื่อบอกว่า เขาทำตามคำสอนของพระเยซูเจ้า คือยกโทษให้เขา. นักโทษที่เคยมีใจกระด้างคุกเข่าลง ขอโทษพวกเขาพลางร้องไห้ฟูมฟายแสดงความเสียใจในการกระทำเลวร้ายในอดีต.
การอภัยเป็นท่าทีของผู้ที่มีความเชื่อเข้มแข็งเท่านั้น. เราขอพระเจ้าโปรดให้เราอภัยคนอื่น แม้บางครั้งมันขัดกับความรู้สึกของเราก็ตาม
"พระเยซูเจ้าบอกเราให้อภัยคนอื่น ไม่ใช่ ๗ ครั้ง
แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง"

2018-08-16

 
    Download และฟัง ข้อคิดประจำวันอื่นๆ จากพระคุณเจ้า 
       

 


 

ติดตามชมที่ช่องยูทูป
วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเลือกชมถ่ายทอดสด)

       
   


อัครสังฆมณฑลท่าแร-หนองแสง ขอคำภาวนาและร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว 26/07/2018

       
 
 
 

:: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
เดือนสิงหาคม ::

****************
เพื่อการอภิบาลและแพร่ธรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์

ครบรอบวันบวช : Happy Ordination day
4 สิงหาคม คุณพ่อ เล ชิ เท่ย
4 สิงหาคม คุณพ่อ โด บา ฮว่าง
20 สิงหาคม คุณพ่อเจริญโชค สันดี

วันฉลองศาสนนาม : Happy Feastday
1 สิงหาคม คุณพ่ออัลฟอนโซ สุรวุฒิ สมงาม
10 สิงหาคม คุณพ่อลอเรนซ์ ชำนาญ บัวขันธ์
20 สิงหาคม คุณพ่อเบอร์นาร์ด วีระพงษ์ โพธิมล
25 สิงหาคม พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

ครบรอบวันเกิด : Happy Birthday

18 สิงหาคม คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
                  คุณพ่อศิริชัย พุดษา
21 สิงหาคม คุณพ่อรภัสสิทธิ์ ทองคำ


ระลึกถึงท่าน...ในคำภาวนา

1 สิงหาคม คุณพ่อคำเขียน อุดมเดช 1940
4 สิงหาคม คุณพ่อ คุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออร์
7 สิงหาคม คุณพ่อเปาโล สมพร อุปพงษ์ ( ปี ค.ศ. 2007)
19 สิงหาคม พระสังฆราชเกลาดิอุส บาเย MEP 1990
20 สิงหาคม ย.บ.โปรดม MEP 1920


 
 
 
   

 
 
 

 
     
 
 
 

 
 


 
 

 
 


 


 
 
 

ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก
2018-07-03
 

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
2018-06-10
 

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตฯ
 

สมโภชพระจิตเจ้า: วันเกิดของพระศาสนจจักร์
       

 


  
Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 
Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการ
 
       


           
     

 

 


    Facebook  
   
MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
August 16, 2018
   

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230
e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com

 


         

 

 

 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน

ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันต

 
 


 
 

 
 
ฟังวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง FM 104.50MHz.


ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
มิสซาแรก เวลา 06.00-07.20 น.ทุกวัน
มิสซาสอง เวลา 07.30 -08.40 น. เฉพาะวันอาทิตย์
ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 06.30-07.30 น.
ทุกวันอาทิตย์

Facebook
วัดพระวิสุทธวงศ์ นิรมัย
ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 07.30-08.3 0 น.
ทุกวันอาทิตย์

Facebook
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์