genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            

 Header image    
" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวันกรกฎาคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

"พระเจ้าส่งอามอสซึ่งเป็นชาวใต้
ไปประกาศพระวาจาที่เขตเหนือ
และถูกไล่กลับ เพราะถือว่าล้ำเขต"

2018-07-15

 

 

"พระเจ้าถามประกาศกอีซายว่า
"เราจะส่งใครไป ใครจะไปแทนเรา"
อีซายตอบว่า
"ลูกพร้อมแล้ว โปรดส่งลูกไปเถิด"

2018-07-14

 

 

 

"พระเจ้าตามง้อมนุษย์ทั้งๆที่พระองค์สร้างเขา
ทั้งนี้ เพราะพระองค์รักมนุษย์เสมอต้นเสมอปลาย"

2018-07-13

 


"พระเจ้ารักเราและทำทุกอย่าง
เพื่อให้เรามีความสุขและเป็นต้นความรอด
"
2018-07-12

 

 

"พระเยซูเจ้าเลือกอัครสาวก 12 องค์"
2018-07-11

 

 

"พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า
ข้าวจะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย"

2018-07-10

 

"ความเชื่อในพระเจ้าได้รับผลตอบแทนเสมอ"
2018-07-09

 

 

"เมื่อชาวฟาริสีถามศิษย์ว่า
ทำไมพระเยซูเจ้าจึงกินอาหารร่วมกับคนบาปฯ"

2018-07-06

 

 

"บทบาทผู้นำทุกระดับ อมส 7:10-17"
2018-07-05

"พระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้า พระองค์จึงเป็นหมอวิเศษที่สามารถรักษาคนป่วยทุกชนิด"
2018-07-05

 

 

"มนุษย์มีราคาเท่าไร"
2018-07-04

 

 

"วันที่ 3 กรกฎาคม ฉลองนักบุญโธมัส อัครสาวก"
2018-07-03

 

 

"การเป็นคริสตชนคือคนของพระคริสต์ ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของคนๆหนึ่ง"
2018-07-03

 


"แม้โลกทั้งโลกเป็นของพระองค์ แต่พระเยซูเจ้าเป็นผู้ยากจน"

2018-07-02

 

"ความเชื่อในองค์พระเจ้าคือประกันชีวิตนิรันดร"
2018-07-01

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
July 16, 2018

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006