genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            


           
  


" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด

 

 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2021


พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

พระอัครสังฆราชกิตติคุณ

 

 
 


 

 

 

"พวกฟาริสีและคัมภีราจารย์ถือโอกาสใส่ร้ายว่าพระองค์เสียสติ"
2021-01-23

"ข้อรำพึงที่ 22 58 จาก สดด. 62"
2021-01-23

 

 

"พระเยซูเจ้าเลือกสาวกเพื่อ..."
2021-01-22

 

"ตุลาการสุดท้ายในชีวิต ไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นความรัก"
2021-01-21

 

 

"รำพึงที่ 22-56 เรื่องจาก ฉลบ 31:6,ฉลบ 12:19-22,
2คร 16:18,สดด 23"
2021-01-20

 

 

"คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง"
2021-01-20

 

 

 

"พระเยซูเจ้าป้องกันศิษย์ของพระองค์ว่า
การทำผิดในเรื่องเล็กน้อยในวันสับบาโตเพราะมีความจำเป็น"
2021-01-19

 

 

"รำพึงที่ 22 55 จาก โยชูวา 1:9, สดด 46_1-3, รม 12:9-12, 2คร 12:9-10, ปจ 9:10-11, รม 12:2"
2021-01-19

 

 

"ทำไมศิษย์ของยอห์นและศิษย์ของชาวฟาริสี จำศีลอดอาหาร แต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีล"
2021-01-18

 

 

 

"รำพึงที่ 22 53 มก 2:18-22"
2021-01-18

 

 

 

"ข่าวพระศาสนจักร์สากล ว่าด้วยสิทธิสตรี"
2021-01-18

 

 

"รำพึงที่ 22 49 ยน 1:35-42"
2021-01-17

 

 

"นักบุญมัทธิว ช่วงวิงวอนเพื่อชาวไทยด้วยเทอญ"
2021-01-16

 

 

"พระเจ้าสัญญากับคนที่มีความเชื่อว่า เขาจะเข้าไปในที่พักผ่อนของพระองค์”
2021-01-15

 

 

รำพึงที่ 22.47 เรื่อง "การติดต่อกับผู้อื่น”
2021-01-15

 

 

 

“พระเยซูเจ้าพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเมื่อพระองค์รักษาคนโรคเรื้อน”
2021-01-14

 

 

 

“ตลอดชีวิตของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงไล่ผีให้ออกจากคนที่ถูกสิง”
2021-01-13

“ประเทศอิสราเอล ในสมัยของพระเยซูเจ้า มีศาลาธรรมในเกือบทุกหมู่บ้าน”
2021-01-12

 

 

“วันฉลองพระเยซูเจ้ารับพิธีล้างเวลาที่กำหนดมาถึงแล้ว
พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด”
2021-01-11

 

 

 

“วันฉลองพระเยซูเจ้ารับพิธีล้าง”
2021-01-10

 

 

 

“ถ้าเราขอสิ่งใดที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์
พระองค์จะทรงฟังเรา”
2021-01-09

 

 

“รำพึงที่ 22 37 เรื่อง การฟังและการตัดสินใจ”
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2021 เทศกาลพระคริสตสมภพ

 

 

“ความรักเท่านั้นที่สามารถช่วยมนุษย์ให้พ้นภัยพิบัติ”
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2021 เทศกาลพระคริสตสมภพ

“ถ้าผู้ใดพูดว่า ฉันรักพระเจ้าแต่เกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นย่อมเป็นคนพูดเท็จิ”
วันพุธที่ 6 มกราคม 2021 เทศกาลพระคริสตสมภพ

 

 

“ทำใจให้ดี เราเอง อย่ากลัวเลย”
วันพุธที่ 6 มกราคม 2021 เทศกาลพระคริสตสมภพ

 

 

 

"ความตายของคริสตชน"
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2021 เทศกาลพระคริสตสมภพ

 

 

 

"เราท่านต้องเลือกจะอยู่ในพระเจ้าหรืออยู่โดดเดี่ยวเดียวดาย"
วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2021 เทศกาลพระคริสตสมภพ

 

 

รำพึงที่ 22-32 "สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์"
วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021

 


"นักบุญยอห์นบัปติส์
ถูกส่งมาให้เป็นพยานถึง
พระเยซูเจ้าผู้เป็นแสงสว่าง"

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2021

 

 

"สวัสดีปีใหม่2021 วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2021
สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า"
วันพุธที่ 1 มกราคม 2021

 

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 


web.facebook
สื่อมวลชนคาทอลิก

อัครสังฆมฆฑลท่าแร่-หนองแสง

admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com

 


รับฟังวิทยุของเราได้ตลอด 24 ชม. ทั่วโลก ที่นี่
 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
ธันวาคม 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤศจิกายน 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
ตุลาคม2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
กันยายน2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 
 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กรกฎาคม 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มิถุนายน 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

เมษายน 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มีนาคม 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

***************************************

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
ธันวาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤศจิกายน 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฏาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
มิถุนายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤษภาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
เมษายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

**************************************************************************************

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

สารวัดท่าแร่
ปีที่ 34 ฉบับที่ 46-สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2019

รับชม ย้อนหลัง


พิธีบูชาขอบพระคุณ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 


พิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับเยาวชน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย
ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019
********************

 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
January 22, 2021

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006