genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            


           
  


" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด

 

 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


ตุลาคม2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

"ชีวิตของคนเราไม้ได้ขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเขา"
2020-10-19

 

 

"การเสียภาษี"
2020-10-18

*********************

 

 

"มนุษย์จะต้องให้สิ่งใดเพื่อแลกกับชีวิตที่สูญเสียไปให้กลับคืนมา"
2020-10-17

 

 

"ความหน้าไหว้หลังหลอก"
2020-10-16

 

 

 

"อิสยาห์ 55:1-3"
2020-10-15

 

 

 

"เพลงสดุดี 101"
2020-10-15

 

 

 

"ใจมนุษย์เข้มแข็งและอ่อนแอได้"
2020-10-14

 

 

 

"ทุกคนที่เขาเห็นกำลังกระทำเพื่อสร้างภาพ พระเจ้าจึงไม่รับรู้"
2020-10-14

 

 

 

"พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบ
การเทศน์สอนของโยนาห์ให้ชาวนินาเวห์
กับการเทศน์สอนของพระองค์แก่ชาวยิว"

2020-10-12

 

 

 

"พระองค์ใช้คำอุปมา
เพื่ออธิบายเรื่องอาณาจักรสวรรค์ที่ไม่มีใครทราบมาก่อน"

2020-10-11

 

 

"พระเยซูเจ้าในพระวรสาร
กล่าวถึงมารดาและญาติของพระองค์เมื่อพวกเขามาขอพบ"

2020-10-10

 

 

 

"เมื่อปิศาจออกไปแล้ว คนใบ้ก็พูดได้
ชาวบ้านชาวเมืองประหลาดใจ
เพราะไม่เคยเห็นใครทำได้เช่นนี้"

2020-10-09

 

 

 

"เราท่านมีเวลาเดินไปกับพระเจ้าทุกวันหรือไม่
หรือเราวิ่งเข้าหาพระเจ้าเฉพาะเมื่อมีความต้องการเท่านั้น"

2020-10-08

 

 

"พระแม่แห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ โปรดวิงวอนเพื่อลูกเทอญ"
2020-10-07

 

 

 

"คนที่อ่านพระวาจา และภาวนาก็จะรอด
ส่วนคนที่ไม่ติดต่อกับพระเจ้า ก็จะอยู่ในความมืดมน"

2020-10-07

 

 

"แม้ความสัมพันธ์ที่เรามีกับมนุษย์มีความสำคัญ แต่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าสำคัญกว่ามาก"
2020-10-06

 

"เราคริสตชนมีข่าวดีเดียวเท่านั้น
คือพระเจ้ารักเราและส่งพระเยซูเจ้ามาเกิดเพื่อไถ่บาปเรา"

2020-10-05

 

 

"อุปมาเรื่องเจ้าของและคนเช่าสวนองุ่น"
2020-10-04

 

 

 

"เราท่านเคยออกพระนามพระเยซูเจ้า
ด้วยความเชื่อในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตหรือไม่์"

2020-10-03

 

 

"วันฉลองอารักขเทวดาหรือทูตสวรรค์"
2020-10-02

 

 

 

"1 ตุลาคม : ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูเจ้า "
2020-10-01

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 


Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
กันยายน2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 
 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กรกฎาคม 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มิถุนายน 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

เมษายน 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มีนาคม 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

***************************************

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
ธันวาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤศจิกายน 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฏาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
มิถุนายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤษภาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
เมษายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

**************************************************************************************

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

สารวัดท่าแร่
ปีที่ 34 ฉบับที่ 46-สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2019

รับชม ย้อนหลัง


พิธีบูชาขอบพระคุณ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 


พิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับเยาวชน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย
ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019
********************

 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
October 19, 2020

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006