genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            

 Header image    

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


พฤศจิกายน 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"ความกตัญญูกตเวที
"
2018-11-14

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"วิบัติจงเกิดแก่ผู้ที่เป็นเหตุชักนำให้คนอื่นทำบาป (มก 17:1-6)
"
2018-11-12

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"การให้ทาน
"
2018-11-11

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"
พระเยซูเจ้าตรัสกับเราวันนี้ว่า
เราควรใช้เงินทองข้าวของที่หามาได้อย่างซื่อสัตย์เพื่อสร้างมิตร
เพื่อจะได้รับการต้อนรับสู่ที่พำนักนิรันดร"

2018-11-10

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"
ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเต-รัน"
2018-11-09

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"
ทุกวันใหม่มีพระสัญญาสำหรับเราทุกคน"
2018-11-08ข้อรำพึงเรื่อง
"
เพลงสดุดีที่ 27"
2018-11-07

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"
รักพระเจ้าเหนือทุกคน เหนือทุกสิ่งคือความรอดของเรา"
2018-11-07

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"
พระเจ้าประทานมโนธรรมแก่เรา
เพื่อแยกแยะสิ่งดีสิ่งชั่วตามเหตุผลที่ถูกต้องฯ"

2018-11-06

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"
การสร้างภาพเพื่อผลประโยชน์"
2018-11-05

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"
เพลง​สดุดีที่ 49
ความ​ตาย​และ​ทรัพย์​สมบัติ"

2018-11-05

 ข้อรำพึงเรื่อง
"
ฉลองนักบุญทั้งหลาย2018"
2018-11-04

 
ข้อรำพึงเรื่อง

"วันรำลึกถึงวิญญาณผู้ล่วงลับ
"
2018-11-02

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"เพลงสดุดีที่ 130 (บทสวดเพื่อพระเจ้าช่วยวิญญาณในไฟชำระ)
"
2018-11-02

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"เพลงสดุดีที่ 84 บทภาวนาที่เราสวดได้ทุกวัน พระเจ้าดูแลเราเสมอ
"
2018-11-02ข้อรำพึงเรื่อง

"วันฉลองนักบุญทั้งหลาย เราเองควรเตรียมตัวเป็นนักบุญด้วย เพราะพระเจ้าปรารถนาเช่นนี้
"
2018-11-01ข้อรำพึงเรื่อง
"ตลอดเดือนพฤศจิกายน เดือนรำลึกถึงชีวิตและความตาย
"
2018-11-01

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
November 14, 2018

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006