genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            


           
  


" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด

 

 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


กุมภาพันธ์ 2021

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

พระอัครสังฆราชกิตติคุณ

 

 
 


 

 

 

 

"ไม่มีสิ่งใดเลยจากภายนอกของมนุษย์ทำให้เขามีมลทินได้
จาก มก 7:14-23"
2021-02-10

 

 

"รำพึงที่ 22 102 เรื่อง คนเราสำคัญกว่าเหรียญรางวัลที่จะได้รับ"
2021-02-10

 

 

 

"รำพึงที่ 22 101 "นิทานเปรียบเทียบเรื่อง ลากับสิงโต""
2021-02-09

 

 

 

"คัมภีราจารย์ก็เป็นเหมือนนักกฎหมายที่รู้กฎหมายเพื่อรู้หลบรู้หลีก จาก มก7:1-13"
2021-02-09

 

 

 

"รำพึงที่ 22 100 โควิด เหตุแห่ง สังคม เศษฐกิจ ชีวิต ต้องเปลี่ยน"
2021-02-08

 

 

 

"รำพึงเรื่อง"พระองค์ใช้ทุกสถานที่เป็นโรงพยาบาลสนาม และรักษาทุกคน จาก มก 6:53-56"
2021-02-08

 

 

รำพึงที่ 22 99 "ความสุขของคนเราอยู่ที่...."
2021-02-07

 

 

"ชีวิตมนุษย์ประสพความทุกข์ยากลำบากเป็นเหมือนการทดลอง"
2021-02-07

 

 

"ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด"
2021-02-06

 

 

"รำพึงที่ 22 86-ความสิ้นหวัง กับความหวัง"
2021-02-06

 

 

 

"นักบุญยอห์น บับติสต์ ช่วยวิงวอนเพื่อทุกคนที่ต้องพูดความจริงด้วยเถิด"
2021-02-05

 

 

 

รำพึงที่ 22 85 เรื่อง "เพื่อนแท้ "
2021-02-05

 

 

"บ้านใดต้อนรับพวกเขา พระพรของพระเจ้าก็มาที่บ้านนั้น
จาก มก 6:7-13"
2021-02-04

 

"รำพึงที่ 22 92 การสวด บทวันทามารีย-วันทามารีอา ที่ถูกต้อง ควรสวดอย่างไร"
2021-02-04

 

 

 

 

 

"คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง
ข้อที่ 6 แนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในเรื่องสุขภาพ"
2021-02-02

 

 

 

"คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง
ข้อที่ 5 มโนธรรมของคริสตชนในการเผชิญหน้ากับกฎหมายที่ผิดศีลธรรม"
2021-02-02

 

 

 

 

"คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง
ข้อที่ 4 ความขัดแย้งของมโนธรรมต่อกฎหมายการทำแท้งที่ผิดศีลธรรม"
2021-01-28

 

 

"คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง
ข้อที่ 3 ศักดิ์ศรีและสถานภาพความเป็นบุคคลของทารกในครรภ์"
2021-01-23

 

 

"คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง
ข้อที่ 2 "
2021-01-20

 
 

 

 
 

 
 


 
 


web.facebook
สื่อมวลชนคาทอลิก

อัครสังฆมฆฑลท่าแร่-หนองแสง

admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com

 


รับฟังวิทยุของเราได้ตลอด 24 ชม. ทั่วโลก ที่นี่
 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
มกราคม 2021
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

********************************

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
ธันวาคม 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤศจิกายน 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
ตุลาคม2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
กันยายน2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 
 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กรกฎาคม 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มิถุนายน 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

เมษายน 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มีนาคม 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

***************************************

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
ธันวาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤศจิกายน 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฏาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
มิถุนายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤษภาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
เมษายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

**************************************************************************************

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

สารวัดท่าแร่
ปีที่ 34 ฉบับที่ 46-สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2019

รับชม ย้อนหลัง


พิธีบูชาขอบพระคุณ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 


พิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับเยาวชน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย
ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019
********************

 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
February 10, 2021

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006