genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            


 Header image    

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


พฤศจิกายน 2019


พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วิหารเป็นบ้านแห่งการภาวนา ไม่ใช่เป็นซ่องโจร"
2019-11-22

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"21 พฤศจิกายน ระลึกถึงพระแม่มารี ถวายองค์ในพระวิหาร"
2019-11-21

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ทุกปีเราคริสตชนฉลองปลายปีของพิธีกรรมด้วยสัปดาห์ 34."
2019-11-20

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วีรกรรมคือสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นเพื่อจะได้เอาตัวอย่าง"
2019-11-19

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"อันทีโอคัสเอปีฟาแนสกษัตริย์ซีเรีย เริ่มเบียดเบียนชาวยิว."
2019-11-18

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันสิ้นพิภพ"
2019-11-17

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าทรงได้ยินคำภาวนาทุกคำที่ลูกๆของพระองค์
ภาวนาด้วยความตั้งใจและจริงใจ"

2019-11-16

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันสิ้นพิภพ"
2019-11-15

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าเป็นผู้นำพระอาณาจักรสวรรค์มาจากพระบิดา
และสถาปนาขึ้นในโลก"

2019-11-14

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"คนโรคเรื้อน 10 คนมาหาพระเยซูเจ้า
ขอพระองค์เมตตารักษาเขาให้หาย"

2019-11-13

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ข้อรำพึงจาก ลก 17:7-10 เรื่อง"คนชอบธรรมดำรงชีวิตด้วยความเชื่อ"
2019-11-12

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันนี้ พระเยซูเจ้าประณามคนที่ชักนำคนอื่นให้ทำบาป
เขาควรถูกลงโทษอย่างสาหัส"

2019-11-11

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ในบทบทข้าพเจ้าเชื่อ (สัญลักษณ์ของอัครสาวก)
(Credo)เราพบคำสอนและข้อความเชื่อทั้งหมดมี 12 ข้อ."

2019-11-10

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ใจของมนุษย์เป็นที่ประทับอยู่ของพระเจ้า"
2019-11-09

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าได้ตายเพื่อไถ่บาปพวกเรา
และทำให้เราเป็นประชากรสวรรค์แล้ว
คริสตชนจึงควรมีชีวิตอยู่มิใช่เพื่อตนเอง
แต่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า"

2019-11-08

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าได้ตายเพื่อไถ่บาปพวกเรา
และทำให้เราเป็นประชากรสวรรค์แล้ว
คริสตชนจึงควรมีชีวิตอยู่มิใช่เพื่อตนเอง
แต่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า”

2019-11-07

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"คนที่ต้องการเป็นศิษย์ของพระองค์นั้น เขาต้องรักพระองค์มากกว่าบิดามารดา ภรรยา บุตร พี่น้องชายหญิง
แม้กระทั่งชีวิตของตนเอง”

2019-11-06

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ทุกวันอาทิตย์พระเจ้าเชิญคริสตชนให้ไปงานเลี้ยงของพระองค์ ฯ"
2019-11-05

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าทรงสรรพานุภาพ
พระองค์สร้างและทนุบำรุงทุกสิ่งทุกอย่าง
ด้วยพระทัยกว้างขวางฯ"

2019-11-04

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย"
2019-11-03

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ท่าทีของคริสตชนต่อวิญญาณผู้ล่วงลับ"
2019-11-03

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันรำลึกถึงผู้ล่วงลับ"
2019-11-02

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฏาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
มิถุนายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤษภาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
เมษายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

**************************************************************************************

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
November 20, 2019

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006