genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            

 Header image    

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


เมษายน 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"คริสตชนรุ่นแรกดำเนินชีวิตเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน"
2019-04-29

 


ข้อรำพึงเรื่อง

“การบังเกิดใหม่ ”
2019-04-29

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

“พระเมตตาของพระเจ้า”
2019-04-28

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“บทภาวนาฉลองพระเมตตา”
2019-04-28

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

“การกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูเจ้า
เป็นข้อความเชื่อที่ต้องประกาศทุกสมัยและในทุกประเทศ”

2019-04-27

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
เรา​เป็น​การ​กลับคืน​ชีพ​และ​เป็น​ชีวิต ใคร​ เชื่อ​ใน​เรา แม้​ตาย​ไป​แล้ว
ก็​จะ​มี​ชีวิต และ​ทุก​คน​ที่​มี​ชีวิต
และ​เชื่อ​ใน​เราจะ​ไม่​มี​วัน​ตาย​เลยท่าน​เชื่อ​เช่นนี้​หรือ

2019-04-26

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ความเชื่อว่าพระเยซูเจ้าได้กลับคืนชีพหลังจากความตาย
พระองค์จะบันดาลให้เราทุกคนที่เดินตามรอยเท้าของพระองค์
ได้กลับคืนชีพด้วย”

2019-04-25

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

“หลังจากที่เราถูกทรมานและสิ้นพระชนม์แล้ว เราจะกลับเป็นขึ้นมาในวันที่สาม”
2019-04-24

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพอย่างรุ่งเรือง อัลเลลูยา"
2019-04-23

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"คนไทยทุกคนมีค่า"
2019-04-22

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าถูกตรึงบนกางเขน คนก็เข้าใจว่า พระองค์ตายแล้วฯ"
2019-04-22

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้ากลับคืนชีพอย่างรุ่งเรือง
พระองค์ยังอยู่กับสาวกอีก 40 วัน"

2019-04-21

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเป็นความหวังสูงสุดของเรา"
2019-04-20

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์: ใครฆ่าพระเยซูเจ้า"
2019-04-19

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
""มัทธิว 27 ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ "
2019-04-19

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ปี 2019"
2019-04-18

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"เงินชดเชยการเป็นทาส"
2019-04-17

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"เมื่อพระเยซูเจ้ารับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับอัครสาวก "
2019-04-17

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้า​ไม่​ทรง​มอง อย่าง​มนุษย์​มอง มนุษย์​มอง​แต่​รูปร่าง​ภายนอก
แต่​พระ​เจ้า​ทรง​มอง​จิตใจ"

2019-04-16

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระดำรัสก่อนสิ้นพระชนม์" จาก นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 211"
2019-04-16

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าใจกว้างดุจมหาสมุทร ให้มนุษย์ทุกอย่างที่เขามีและเขาเป็น แต่มนุษย์มักจะเอาเปรียบพระองค์"
2019-04-15

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันอาทิตย์มหาทรมาน"
2019-04-14

 

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระคัมภีร์บันทึกว่า ชาวยิวตั้งใจฆ่าพระเยซูเจ้าด้วยการขว้างก้อนหิน
หรือผลักพระองค์ลงหน้าผา เพราะหาว่าพระเยซูเจ้าเป็นมนุษย์ แต่ตั้งตนเองเป็นพระเจ้า
"

2019-04-12

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ถ้าผู้ใดปฏิบัติตามวาจาของเรา ผู้นั้นจะไม่ต้องลิ้มรสความตายเลย"
2019-04-12

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
""พระเจ้าส่งเทวดามาช่วยผู้ที่ถูกทรมานเพราะไม่ยอมนับถือพระเท็จเทียม "
2019-04-11

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"กางเขนของพระเยซูเจ้า"
2019-04-10

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ตาคนเราจะมองไม่เห็นสิ่งที่ใจไม่อยากมอง"
2019-04-09

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"ประวัติศาสตร์ของมนุษย์มักจะซ้ำรอย"
2019-04-08

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"จงเรียนจาก เราเพราะเรามีใจสุภาพ อ่อนโยน และถ่อมตน"
2019-04-07

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ปัญหาของคนเราอยู่ที่เราไม่มีจุดยืน"
2019-04-05

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าเมตตาประชากรอิสราเอลที่ได้กระทำผิดอย่างสาหัส
ทำรูปวัว ถวายเครื่องบูชาให้วัว
และบอกว่าวัวนี้แหละที่นำเขาออกจากประเทศอียิปต์"

2019-04-04

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"บทอ่านเพื่อดูชีวิตชาวยิว"
2019-04-03


ข้อรำพึงเรื่อง
"เมื่อพระเจ้าสัมผัสเรา พระองค์ก็เปลี่ยนแปลงเราเหมือนน้ำที่สัมผัสสิ่งที่มีชีวิต"
2019-04-03

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
""วจนพิธีกรรมการคืนดีกับพระเจ้า (การแก้บาป)
ในโอกาสเทศกาลมหาพรต ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส"

2019-04-02
ดาว์นโหลดเพื่ออ่านฉบับเต็ม

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าทำอัศจรรย์
เมื่อเราไว้ใจในพระวาจาของพระองค์"

2019-04-01

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  
 
 

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

**************************************************************************************

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
April 30, 2019

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006