genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            

 Header image    

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวันสิงหาคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าเล่าเรื่องอุปมาหญิงสาว 10 คน"
2018-08-31

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าถูกตรึงบนกางเขนเพื่อไถ่มนุษยชาติ"
2018-08-31

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"จงเฝ้าระวังเถิด เพราะท่านไม่รู้ว่า พระเจ้าจะมาหาท่านเมื่อใด"
2018-08-30

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าตรัสให้เราเตรียมพร้อมที่จะตาย เพราะพระองค์จะเสด็จมาในเวลาที่เรามิได้คาดหมาย"

2018-08-30

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"29 สิงหาคม 2018 ระลึกถึง น.ยอห์น บัปติสต์ ถูกตัดศีรษะ"

2018-08-29

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ฉลองนักบุญออกัสติน
พระสังฆราชและนักปราชย์ของพระศาสนจักร
"

2018-08-28

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง"ระลึกถึงนักบุญโมนิกา""
2018-08-27

 

 

"เพราะเรารักพระ เราจึงถือพระบัญญัติ และไม่ใช่เราถือบัญญัติ เราจึงรักพระ"
2018-08-27

 

 

 

"คำสัญญา"
2018-08-26

 

 

ประวัตินักบุญหลุยส์ กษัตริย์

2018-08-25

 


ประวัตินักบุญหลุยส์กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส (1214-1270)

2018-08-25

 

 

"ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก"
2018-08-24

 

 

 

"พระเจ้าใส่ใจใหม่ให้ชาวอิสราเอลที่หลงผิดแทนใจหินที่เขามี"
2018-08-23

 

 

"ฉลองพระแม่มารีอาพระราชินีแห่งโลก"
2018-08-22

 

 


"พระเจ้าสร้างสวรรค์สำหรับทุกคน"

2018-08-21

 

 


"การเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า์"

2018-08-20

 

 

 

"วันสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์"
2018-08-19


"เราไม่พอใจในความตายของผู้ใด จงกลับใจเถิด แล้วเจ้าจะมีชีวิต"

2018-08-18

 

 

 

"ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด"
2018-08-17

 

 


"พระเยซูเจ้าบอกเราให้อภัยคนอื่น ไม่ใช่ ๗ ครั้ง
แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง"

2018-08-16

 

 

"วันสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์"
2018-08-15

 

 

"ในพระคัมภีร์พระธรรมใหม่ในวันนี้
พระเยซูเจ้าสอนเรา 2 เรื่องคือ การเตือนคนอื่น และการภาวนา"

2018-08-15

 

 

"พระเจ้าตรัสกับเอเสเคียลว่า จงกินหนังสือม้วนนี้
แล้วจงไปพูดกกับพงค์พันธ์อิสราเอลเถิด"

2018-08-14

 

 


"วีรบุรุษแห่ง ค่ายกักกันเอาชวิตซ์"

2018-08-14

 

 


"การเสียเงินบำรุงวัดวาอาราม"

2018-08-13

 

 

 

"ชีวิตนิรันดร(หลังความตาย)"
2018-08-12

 


"ระลึกถึงนักบุญกลารา พรหมจารี "

2018-08-11


 

"ฉลองนักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกร และมรณสักขี"
2018-08-10

 

 

"พระเยซูเจ้าพูดถึงชีวิตนิรันดร"
2018-08-10

 

 

"การรู้จักพระเจ้า"
2018-08-09

 

 


"เรารักพวกลูกด้วยความรักมั่นคงนิรันดร อิสราเอลเอ๋ย เราจะสร้างพวกลูกขึ้นมาใหม่"
2018-08-08

 

 

"พระเยซูเจ้ายื่นมือจับเปโตรที่กำลังจมน้ำ"
2018-08-07

 

 

 

"ฉลองพระเยซูเจ้าประจักษ์พระองค์สวยงามแก่อัครสาวก 3 องค์์"
2018-08-06

 


"พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราเป็นปังแห่งชีวิต
...คนที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย”(ยน6.35์"
2018-08-05

 


"ระลึกถึงนักบุญยอห์น มารีย์ พระสงฆ์"
2018-08-04

 

 

 

"พระสัญญา 12 ประการ
ที่พระเยซูเจ้าให้แก่ผู้ที่มีความศรัทธาต่อดวงพระทัยของพระองค์"
2018-08-04

 

 

 

"พระเยซูเจ้าตรัสว่า ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ"
2018-08-03

 

 


"มนุษย์เรามีโอกาสตัดสินใจทุกวัน บางวันหลายครั้ง"

2018-08-02

 

 


"มนุษย์เรามีโอกาสตัดสินใจทุกวัน บางวันหลายครั้ง"

2018-08-01

 

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
August 31, 2018

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006