genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            


 Header image    

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


สิงหาคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าสร้างเรามา
และประทานพระพรพิเศษหรือพรสวรรค์
ให้ทุกคน
"

2019-08-31

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าสอนเราให้เตรียมตัว
เพื่อพบกับพระเจ้าในวันเราจากโลกนี้"

2019-08-30

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ประกาศกมักจะถูกฆ่าตาย เพราะพูดความจริง"
2019-08-29

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ความหน้าซื่อใจคด เป็นอุปสรรคสำคัญในการเอาตัวรอด"
2019-08-28

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าประกาศกสูงสุด"
2019-08-27

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วิบัติจงมีแก่ธรรมาจารย์และฟารีสีหน้าซื่อใจคดฯ"
2019-08-26

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
มีคนถามพระเยซูเจ้าว่า “คนเข้าสวรรค์มีน้อยคนใช่ไหม”
2019-08-25

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“นักบุญอัครสาวกบาร์โธโลมิว่”
2019-08-24

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“บัณทิตกฎหมายโง่”
2019-08-23

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระเจ้ารักเรา สร้างเรามาให้ไปสวรรค์”
2019-08-22

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ชาวอิสราเอลขอให้มีกษัตริย์ปกครองพวกเขา ฯ”
2019-08-21

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระเยซูเจ้า เมื่อวานนี้ได้ตอบเด็กหนุ่ม
ที่อยากจะได้ชีวิตนิรันดร ”

2019-08-20

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“สมโภชพระนางมารีย์
รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ทั้งกายและวิญญาณ”

2019-08-19

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“เราจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเรา
และจะฟังพระสุระเสียงของพระองค์
แต่เพียงพระองค์เดียว”
2019-08-17

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระเยซูเจ้าพูดเรื่องการแต่งงานว่า
การแต่งงานเป็นข้อสัญญาระหว่างชายหนึ่งหญิงหนึ่ง
ที่ทั้งสองฝ่ายนั้นมีเสรีภาพและไม่มีข้อขัดขวาง”

2019-08-16

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ถ้ายอมแพ้เราอยู่ฝ่ายพระเจ้า แต่ถ้าชนะ เราอยู่ฝ่ายมาร”
2019-08-15

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ในประวัติศาสตร์แห่งความรอด
เราเห็นพระเจ้าเลือกคนที่ไร้ค่าในสายตาของชุมชน
เพื่อเป็นผู้นำประชากรของพระองค์. ”

2019-08-14

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ชีวิตคือการเดินทาง เหมือนชาวยิวเดินทางเข้าสู่ดินแดนพระสัญญา เราก็กำลังเดินทางเข้าสู่สวรรค์”
2019-08-13

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“บัญญัติเอกมีสองประการ”
2019-08-12

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า
ผู้ที่รักชีวิตของตนย่อมจะเสียชีวิตนั้น
แต่ผู้ที่เสียสละชีวิตของตนในโลกนี้
เขาจะได้ความรอดนิรันดร”
2019-08-10

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ฉลองนักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกร และมรณสักขี"
2019-08-10

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระเยซูเจ้าตรัสเชิญเราให้เดินตามพระองค์”
2019-08-09

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ สำหรับเรา เหมือนชาวอิสราเอล
พระเจ้าทรงเป็นผู้นำของเรา
ที่เราไว้ใจได้เสมอในทุกสถานการ”
2019-08-08

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระเจ้าบอกผู้นำชาวยิว
ให้นำประชากรที่อยู่ทะเลทรายมาหลายเวลาแล้ว
ให้เข้าสู่ ดินแดนคานาอัน”
2019-08-07

 

 


 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ฉลองพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระวรกาย
ต่อหน้าอัครสาวก”
2019-08-06

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระเจ้าเลี้ยงมนุษย์และบรรดาสัตว์ต่อเนื่อง
ตั้งแต่สร้างโลกจนถึงวันสิ้นพิภพ”
2019-08-05

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"จงระวังและรักษาตัวไว้ให้พ้นจากความโลภทุกชนิด เพราะชีวิตของคนจะไม่ขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเขาฯ"
2019-08-05

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ชาวอิสราเอลถือบัญญัติ 613 ข้อ"
2019-08-02

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"เมื่อถึงคราวสิ้นโลก
เทวดาก็จะเลือกปลาดีใส่ตะกร้า
ส่วนปลาเลวก็โยนทิ้งไป"

2019-08-01

 

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  
 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฏาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
มิถุนายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤษภาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
เมษายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

**************************************************************************************

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
September 1, 2019

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006