genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"                                                                                                                             

   

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


ธันวาคม 2017

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"คนของพระเจ้าและคนของโลก"

2017-12-30

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ความสว่างความมืด"

2017-12-29

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ฉลองนักบุญโธมัส แบคเคท พระสังฆราชและมรณสักขี"

2017-12-29

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ฉลองทารกผู้วิมล"

2017-12-28

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ฉลองนักยอห์น อัครสาวกและผู้ประพนธ์พระวรสาร"

2017-12-27

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระบุตรทรงรับเอากายและมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา "

2017-12-25

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันสมโภชพระเยซูเจ้าบังเกิด หรือวันคริสต์มาส"

2017-12-25

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"บีอีซี-วันสมโภชพระเยซูเจ้าบังเกิด หรือวันคริสต์มาส์"

2017-12-25

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"บทสวดที่ทรงคุณค่าที่สุดของมนุษย์"

2017-12-22ข้อรำพึงเรื่อง

"แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาแบธ"

2017-12-21

ข้อรำพึงเรื่อง
"ความเกรงใจเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี"

2017-12-21

ข้อรำพึงเรื่อง
"บทบาทของนักบุญยอแซฟในช่วงคริสต์มาส ปี 2017"

2017-12-21

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"การแจ้งสาร"

2017-12-20

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"เราคริสตชนเชื่อในอัศจรรย์"

2017-12-19

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"เตรียมฉลองพระคริสตสมภพอย่างไร
ให้ได้รับพระพร"

2017-12-18

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"ป้ายบอกทาง"

2017-12-17

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
" คริสต์มาสคือความฝันของมนุษยชาติที่เป็นความจริง"

2017-12-16

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้ารักษาคนตาบอดสองคนให้มองเห็นได้"

2017-12-15

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าประทานการพักผ่อนแก่ผู้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า"

2017-12-15

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"เราจะเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นหนองน้ำ"

2017-12-14

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"เตรียมรับเสด็จ"

2017-12-13

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าตามหาคนบาป"

2017-12-12ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าอดกลั้นต่อเรา ไม่ประสงค์ให้ผู้ใดต้องพินาศ
แต่ให้เขากลับใจ เปลี่ยนวิถีชีวิตก่อนที่จะหมดโอกาส"

2017-12-10

 

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"วันที่ 8 ธันวาคม สมโภชพระแม่มารีอาปฏิสนไร้บาปกำเนิด "

2017-12-08

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเป็นเจ้าเป็นผู้เฉลียวฉลาดสุดยอด
และไม่มีมนุษย์คนใดจะเสมอเหมือน"

2017-12-07

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าจะจัดงานเลี้ยงในพระอาณาจักร
ให้มีอาหารสมบูรณ์และ
พระเจ้าจะเช็ดน้ำตาของคนที่ร้องไห้มาแล้ว"

2017-12-06

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"การฉลองคริสต์มาสแต่เพียงภายนอก
ก็เปรียบได้กับเมื่อคนๆหนึ่งรับของขวัญแล้ว
ทิ้งสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในและเก็บกล่องไว้"

2017-12-06

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"เป็นบุญของพวกเขาที่ได้ยินได้เห็นพระองค์ 
เพราะบรรพบุรุษของพวกเขา
ปรารถนาเหลือเกินที่จะได้ยิน 
และได้เห็นแต่ไม่มีโอกาสเลย"

2017-12-05

 

ข้อรำพึงเรื่อง
" พระเยซูเจ้ามาเพื่อไถ่บาปมนุษย์ "

2017-12-05

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ป็นบุญของพวกเขาที่ได้ยินได้เห็นพระองค์ "

2017-12-04

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"คริสตชนทุกคนเอาตัวรอดหรือไม่"
2017-12-04

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"เทศกาลคริสตมาส:พระเจ้าหวังอะไรจากเรา
และเราควรหวังอะไรจากพระเจ้า"

2017-12-03

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"จงตื่นเฝ้าและสวดภาวนาตลอดเวลาเถิด"
2017-12-02

 

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
January 3, 2018

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006