genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            

 Header image    

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


ธันวาคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
วันสิ้นปี"เราควรขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรมากมาย
ที่เราได้รับตลอด 365 วันซึ่งวันสุดท้ายกำลังจะผ่านพ้นไป"

2018-12-31

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์"
2018-12-30

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ปีใหม่สดใส เมื่อจิตวิญญาณกระชุ่มกระชวย"
2018-12-30

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าเป็นแสงสว่างของมนุษย์"
2018-12-29

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ฉลองทารกผู้วิมลผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของบรรดาเด็กๆ"
2018-12-28

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"27 ธันวาคม 2018 ฉลอง นักบุญยอห์น อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร"

2018-12-27

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"26 ธันวาคม วันฉลองนักบุญสเทเฟน สังฆานุกรมรณสักขี"
2018-12-26ข้อรำพึงเรื่อง
"คริสตมาสคือวันที่พระเจ้าตรัสว่า
เรารักพวกลูกอย่างมากจนเราให้ลูกของเราแก่พวกลูก
ขอให้พวกลูกรักกันและกันอย่างที่เรารักลูก"

2018-12-25

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"วันคริสต์มาส"
2018-12-25

 

 

 

สารอวยพรวันคริสต์มาส 2018 และ สวัสดีปีใหม่ 2019
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าเสด็จมาอยู่กับมนุษย์"
2018-12-24

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"เครื่องบูชาที่พอพระทัยพระบิดาคือการนอบน้อมต่อน้ำพระทัยของพระองค์"
2018-12-23

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ความจริงใจเป็นคุณธรรม
ที่พระเจ้าปรารถนาจะเห็นในมนุษย์แต่ละคน"

2018-12-22

 
ข้อรำพึงเรื่อง
"แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ"
2018-12-21

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ตัวฉัน"
2018-12-20

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"การท้าทาย"
2018-12-20

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าทรงกระทำอัศจรรย์ตั้งแต่วันสร้างโลกจนถึงวันสิ้นโลก"
2018-12-19

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ความงามของเรามนุษย์ี"
2018-12-19

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ช่วงอาทิตย์ที่สามเตรียมรับเสด็จฯ เรามีสัตวาร
หรือการสวด 7 วันเตรียมรับพระผู้ไถ่
และพระคัมภีร์ขอให้เราชื่นชมยินดี"

2018-12-17ข้อรำพึงเรื่อง
"ถั่วลิสงของคุณป้า"
2018-12-17

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"จงดำรงชีวิตอย่างมีสติ"
2018-12-17

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"กบุญมัทธิวเสนอประวัติต้นตระกูลของพระเยซูเจ้า
มี 3 ช่วงตามประวัติศาสตร์ชาติยิว ช่วงละ 14 ปี"

2018-12-16ข้อรำพึงเรื่อง

"2พกษ.2.11 "พระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไถ่ และพระองค์ประกาศข่าวดีคือคนที่กลับใจจะได้รับความรอด"
2018-12-16

ข้อรำพึงเรื่อง
"จงชื่นชมยินดี เพราะจะถึงวันเวลาที่พระผู้ไถ่เสด็จมาแล้ว"
2018-12-16

 

ข้อรำพึงเรื่อง
" 16 ธันวาคม วันฉลองมรณสักขีทั้ง 7 แห่งสองคอน์"
2018-12-16

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

" มรณะสักขีสองคอน : กว่าจะได้มงกุฎแห่งพระอาณาจักร"
2018-12-15

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระพรของพระเจ้าขึ้นอยู่ที่เรานอบน้อมพระองค์"
2018-12-14

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันสิ้นโลก"
2018-12-13ข้อรำพึงเรื่อง

"พระเจ้าจริงใจกับมนุษย์"
2018-12-12

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"แม่พระแห่งกาดาลูเป"
2018-12-12ข้อรำพึงเรื่อง

"พระเยซูเจ้าตามหาคนบาปเสมอในทุกยุคทุกสมัย"
2018-12-11

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าเป็นความรอดของมนุษยชาติ"
2018-12-10

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"เพื่อรับเสด็จพระเจ้าให้เหมาะสม
เราต้องเสียใจที่ผิดพลาดมาในอดีต หันหลังให้บาป
และหันกลับมาหาพระเจ้า"

2018-12-09

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันสมโภชพระแม่มารีผู้ปฏิสนธินิรมล"
2018-12-08

ข้อรำพึงเรื่อง
"คนขอทานกับเศรษฐีตระหนี่"
2018-12-07


ข้อรำพึงเรื่อง

"การเตรียมรับเสด็จฯ-สร้างชีวิตให้มั่นใจว่าจะได้รอ"
2018-12-06

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าจัดงานเลี้ยง มีอาหารเลิศรส"
2018-12-05

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

" ดอกเบี้ย"
2018-12-04

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระองค์จะพิพากษาคนจนคนถูกข่มเหงด้วยความเที่ยงธรรม"
อังคาร 1 เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า"

2018-12-04

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"พระบัญญัติพระเจ้าประการที่สี่ “จงนับถือบิดามารดา"
2018-12-03

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของการแพร่ธรรมทั่วโลก"
2018-12-03

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"อาทิตย์ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระเยซูเจ้า"
2018-12-02

 

 


รำพึง

"1 ธันวาคม วันเป็นรณรงค์กำจัดโรคเอดส์โลก"
2018-12-01

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
December 31, 2018

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006