genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            


           
  


" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


ธันวาคม 2019


พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

"วันที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี”
2019-12-31

 

 

"มนุษย์เรามักสะสม 2 อย่างคือคุณธรรม หรือพยศชั่ว ”
2019-12-30

 

 

"ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ของพระเยซูเจ้า”
2019-12-29

 

 

"ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล”
2019-12-28

 

"วันที่ 27 ธันวาคม ฉลองนักบุญยอห์น อัครสาวก
และผู้ประพันธ์พระวรสาร หนังสือพระธรรมวิวรณ์
และจดหมาย 3 ฉบับ”

2019-12-27

 

 

"26 ธันวาคม ฉลองนักบุญสเทเฟน มรณสักขีองค์แรกของพระศาสนจักร”
2019-12-27

 

 

"26 ธันวาคม วันฉลองนักบุญสเทเฟน สังฆานุกรมรณสักขี”
2019-12-26

 

 

"วันสมโภชพระคริสตสมภพ”
2019-12-25

 

 

"จงรู้ไว้เถิดว่า เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปจนสิ้นพิภพ”
2019-12-24

 

 

"วันที่หนูยอห์นบัปติสต์ เกิดมา
ใครๆก็อยากตั้งชื่อให้หนูน้อยตามธรรมเนียมยิว
คือเศคาริยาห์ตามชื่อบิดา”

2019-12-23

 

 

"ความตั้งใจของพระเจ้า”
2019-12-22

 

 

"การเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
เป็นส่วนสำคัญในการฉลองพระคริสตสมภพ”

2019-12-21

 

 

"โด๋ยคะน้อย หรือขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า เจ้าข้า”
2019-12-20

 

 

 

"สำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับพระเจ้า ทุกอย่างเป็นไปได้”
2019-12-19

 

 

 

"พระเยซูเจ้ากุมารในรางหญ้าจะเป็นจอมกษัตริย์ของโลก”
2019-12-18

 

 

"พระกุมารบังเกิดมีนามชื่อว่า เอมมานูแอล แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา”
2019-12-18

 

 

"วงศาคณาญาติของพระเยซูเจ้า"
2019-12-17

 


"มิตรที่ดี”

2019-12-17

 

"วิธีเรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า”
2019-12-16

 

 


"วันที่ 16 ธันวาคม ระลึกถึงบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน”

2019-12-16

 

 


"พระเจ้าตรัสว่า เราส่งทูตของเรานำหน้าท่าน เพื่อเตรียมทางไว้สำหรับท่าน”

2019-12-15

 

 


"13 ธันวา ฉลองนักบุญลูชีอา องค์อุปถมภ์ของผู้พิการสายตา”

2019-12-13

 

ข้อรำพึงเรื่อง

"ถ้าเจ้าฟังเรา ความเจริญรุ่งเรืองของเจ้าจะเป็นเหมือนแม่น้ำ”
2019-12-13

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง

"พระเยซูเจ้าตรัสกับศิษย์ว่า “แอกของเราอ่อนนุ่ม
และภาระที่ให้เจ้าแบกก็เบา

2019-12-12

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าเป็นอาจารย์ที่แตกต่างจากอาจารย์ทั้งหลายในโลก"
2019-12-11

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าตรัสเรื่องคนบาปกลับใจ
คนนำความยินดีให้พระบิดาเจ้าสวรรค์
เพราะพระองค์ไม่ประสงค์ให้คนใดคนหนึ่งต้องพินาศเลย"

2019-12-10

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"จันทร์ 9 ธันวาคม สมโภชพระแม่มารี ผู้ปฏิสนธินิรมล"
2019-12-09

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"นักบุญยอห์นบัปติสต์ซึ่งเกิดก่อนพระเยซูเจ้าประมาณ 6 เดือน
ขณะนี้กำลังเทศน์สอนให้ทุกคนกลับใจจากบาป"

2019-12-08

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"การเตรียมรับเสด็จ
คือเวลาแห่งการปรับตัวเราเข้าแผนการของพระเจ้า"

2019-12-07

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า"
2019-12-06

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"เตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า"
2019-12-04

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"3 ธันวาคม วันฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของการแพร่ธรรม"
2019-12-03

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าตรัสกับนายร้อยชาวโรมันที่มีความเชื่อในพระองค์ว่า
เราไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเช่นนี้ในอิสราเอล"

2019-12-02

 


  ข้อรำพึงเรื่อง
"อาทิตย์ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า"
2019-12-01

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤศจิกายน 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฏาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
มิถุนายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤษภาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
เมษายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

**************************************************************************************

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

สารวัดท่าแร่
ปีที่ 34 ฉบับที่ 46-สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2019

รับชม ย้อนหลัง


พิธีบูชาขอบพระคุณ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 


พิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับเยาวชน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย
ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019
********************

 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
January 1, 2020

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006