genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            

 Header image    

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ความรัก"

2019-02-28

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"การละเมิดทางเพศกับเด็ก"

2019-02-28

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ใครไม่ต่อต้านเราก็เป็นฝ่ายเรา"

2019-02-27

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"การเป็นคนดีคือการรู้จักรับใช้ผู้อื่น"

2019-02-26

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"นวัตกรรมประดิษฐ์หรือเอไอ"

2019-02-25

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ผีสิงเพื่อข่มประชาชนว่า มันอยู่เหนือมนุษย์"

2019-02-25

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"ใครคือคนของพระเจ้า"

2019-02-24

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ชาวยิวสมัยก่อนพระเยซูเจ้าเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง แต่ไม่มีโอกาสเห็นพระองค์ ใครที่เห็นพระองค์ก็จะต้องตาย"

2019-02-23

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"วันฉลองธรรมมาสน์นักบุญเปโตร
(ธรรมมาสน์นี้หมายถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้นำ์"

2019-02-22

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าทำพันธสัญญากับโนอาห์"

2019-02-21

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"น้ำท่วมโลกและโนอาห์"

2019-02-20

 


ข้อรำพึงเรื่อง
“พระเยซูเจ้าเตือนเราให้ระวังเชื้อแป้งของคนชั่วร้าย

2019-02-19

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"มนุษย์เราหลอกกันได้ แต่เขาหลอกพระเจ้าไม่ได้หรอ
ก"
2019-02-18

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"อาทิตย์ที่ 6 : มีข้อคิดคำนึง 2 ข้อ คือข้อที่หนึ่ง ประกาศกเยเรมี
ชี้ให้เห็นภาพของคนที่หันหลังให้พระเจ้า และไว้ใจในมนุษย์"
2019-02-17

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้ารักษาคนหูหนวก-ใบ้ ให้หายเป็นปกติ "
2019-02-15

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าสร้างหญิงและนำมาให้อาดัม"
2019-02-14

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ปี ค.ศ.1858 แม่พระประจักษ์ที่ลูรดส์ ประเทศฝรั่งเศส(3)"
2019-02-13

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"มนุษย์เราหลายคนหวังจะได้ผลประโยชน์จากการการปฎิบัติศาสนาอย่างผิดๆ"
2019-02-12


ข้อรำพึงเรื่อง

"ปี ค.ศ.1858 แม่พระประจักษ์ที่ลูรดส์ ประเทศฝรั่งเศส(2)"
2019-02-12

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ปี ค.ศ.1858 แม่พระประจักษ์ที่ลูรดส์ ประเทศฝรั่งเศส"
2019-02-11

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"วันที่ 11 กุมภาพันธฺ์วันผู้ป่วยโลก"
2019-02-11

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"พระเยซูเจ้าสอนเปโตรให้จับปลา"
2019-02-10

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้ามีเวลาอยู่กับศิษย์หลังจากที่พวกเขากลับมาจากการไปประการข่าวดี"
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ประกาศกขอพระเจ้า
จะถูกเบียดเบียนหรือประหารชีวิต"

2019-02-08

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"เงื่อนไขให้ศิษย์ปฏิบัติในการแพร่ธรรม"

2019-02-07

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"จงเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจะได้เห็นพระเจ้า"

2019-02-06

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"6 กุมภาพันธ์ ระลึกถึงนักบุญเปาโลมิกิ
และเพื่อนมรณะสักขี 25 องค์ที่ญี่ปุ่น"

2019-02-06

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"ระลึกถึงนักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขี"

2019-02-05

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้ารักคนบาป คนเจ็บไข้ได้ป่วย และรักษาคนที่มาหาพระองค์"

2019-02-05

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าไล่ผี"

2019-02-04

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ความรักทำอัศจรรย์ได้"

2019-02-04

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"คุณภาพชีวิตคริสตชน"

2019-02-03

 

 
ข้อรำพึงเรื่อง
"ฉลองถวายพระกุมารในพระวิหารหลังจากพระองค์บังเกิด 40 วัน"

2019-02-02

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"
พระอาณาจักรของพระเจ้า
ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งความจริงและชีวิต"

2019-02-01

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

**************************************************************************************

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
March 1, 2019

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006