genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            


           
  


" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


กุมภาพันธ์ 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 "ความสว่างของเราจะส่องแสงในทีมืด และพระเจ้าจะนำทางเราตลอดไป"

2020-02-29

 

"เราอดอาหารเพื่อชดเชยใช้โทษบาปของเรา
เพราะบาปของเราทำให้เราหันหลังให้พระเจ้า

2020-02-28

 

 

 

"ถ้าเราต้องการชีวิตนิรันดร เราต้องละทิ้งน้ำใจตนเอง แบกกางเขนและตามพระเยซูเจ้าไปตลอดชีวิต"

2020-02-27

 

 

 

"มนุษย์มีความอ่อนแอทั้งในสติปัญญาและอำเภอใจ
จึงไม่เลือกทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่อยากทำตามใจตนเอง จึงก่อให้เกิดบาป"

2020-02-26

 

 

"ผู้ใดอยากเป็นใหญ่ ก็ให้เขาทำตนเป็นคนสุดท้าย
และเป็นผู้รับใช้ทุกคน"

2020-02-25

 

 

"ทุกสิ่งเป็นไปได้ทั้งนั้น สำหรับผู้มีความเชื่อ"

2020-02-24

 

 

"วิธีที่ดีสุดเพื่อทำลายศัตรูของท่านคือผูกมิตรกับเขา"

2020-02-23

 

 

 

"เจ้าคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา"

2020-02-22

 

 

 

"จงรักคนศัตรูและภาวนาให้แก่ผู้เบียดเบียนท่าน"

2020-02-22

 

 

"มนุษย์จะได้ประโยชน์ใด
ในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิต"

2020-02-21

 

 

 

"สิบอย่างที่คนควรรู้"

2020-02-20

 

 

 

"จงรักคนอื่นเหมือนรักตนเอง แต่ถ้าท่านกระทำต่อคนอื่นตามลักษณะที่ปรากฏภายนอกเท่านั้น ท่านก็ย่อมทำบาป"
2020-02-20

 

 

 

"การรักษาโรคตาบอดฝ่ายจิตนั้นยากกว่ามาก
เพราะถ้าเขาไม่มีความเชื่อ พระเจ้าก็ไม่สามารถรักษาเขาได้ "

2020-02-19

 

 

"การเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก ถือบัญญัติตามตัวอักษร
แต่ใจนั้นอยู่ไกลจากพระเจ้า นี่แหละคือโรคระบาดตัวจริง
ซึ่งหนักกว่าโรคฝ่ายกายเสียอีก"

2020-02-18

 

 

 

"ไม่มีใครตาบอดเท่ากับคนที่ปิดตาเพื่อไม่เห็นอะไรเลย"
2020-02-17

 

 

"ถ้าใจเราสกปรก ปรารถนาจะทำสิ่งชั่วร้ายต่างๆนานา
เราก็ทำบาปแล้ว"

2020-02-16

 

 

" พระเยซูเจ้าได้ทวีขนมปัง 7 ก้อนและปลาตัวเล็กๆไม่กี่ตัว
เพื่อเลี้ยงคน 4000 คน และยังเก็บเศษที่เหลือได้อีกเจ็ดตะกร้า "

2020-02-15

 

 

 

"ไม่มีใครตาบอดหรือหูหนวกเท่ากับคนที่ไม่รู้สึกตัว หรือทู้ซี้ว่าตัวเองปกติ"
2020-02-14

 

 

"จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนาเพื่อจะไม่เข้าสู่การทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็จริง แต่เนื้อหนังอ่อนกำลัง"
2020-02-13

 

 

 

 

"วันแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด์ วันคนป่วยโลก"
2020-02-11

 

 

"10 กุมภาพันธ์ วันระลึกถึงนักบุญสะกอลัสติกา พรหมจารี"
2020-02-10

 

 

 

"คนเราเกิดมาใหม่ๆยังไม่เป็นคนดีหรือคนชั่ว
แต่เมื่ออยู่ในครอบครัวหรือสังคมที่ดี
ก็ช่วยหล่อหลอมเขาให้เป็นคนดี"

2020-02-09

 

 

 

"จงรับแอกของเราแบกไว้ และมาเป็นศิษย์ของเรา
เพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนจิตใจของท่านจะได้รับการพักผ่อน"

2020-02-08

 

 

 

"คนดีจะท้อแท้ไม่ได้ เขาจะต้องยืนหยัดทำหน้าที่เป็นเกลือของแผ่นดิน
เป็นแสงสว่างที่ส่องในที่มืด"


2020-02-07

 

 

"พระเจ้าสัญญากับกษัตริย์ดาวิดผู้กำลังสิ้นพระชนม์"

2020-02-06 

 

 

 

 

"เรากำลังเผชิญกับโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตมนุษย์หลายคน
นักค้นคว้าและแพทย์ต้องทำการค้นคว้าหาสาเหตุ
และหาหยูกยามารักษาแต่เราควรภาวนาขอแสงสว่างจากพระเจ้าด้วย"


2020-02-05

 

 

"อัศจรรย์สองอย่างที่เกิดขึ้นไล่เลี่ยกัน
เกิดขึ้นได้เสมอเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้า"


2020-02-04

 

 

"เมื่อคนถูกปิศาจสิงจะสมัยไหนก็เหมือนกัน
มันทำให้คนและสังคมสับสนวุ่นวาย
เราจึงต้องอยู่กับพระเจ้าเพื่อมิให้ผีมาทำร้ายเราได้"


2020-02-03

 

 

"การถวายพระเยซูกุมารในพระวิหาร"

2020-02-02

 

 

 

 

"พระเยซูเจ้าพร้อมเสมอที่จะช่วยเรา แต่เราต้องร้องหาพระองค์"

2020-02-01

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

***************************************

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
ธันวาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤศจิกายน 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฏาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
มิถุนายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤษภาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
เมษายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

**************************************************************************************

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

สารวัดท่าแร่
ปีที่ 34 ฉบับที่ 46-สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2019

รับชม ย้อนหลัง


พิธีบูชาขอบพระคุณ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 


พิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับเยาวชน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย
ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019
********************

 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
February 28, 2020

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006