genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"                                                                                                                             

   

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 


ข้อรำพึงเรื่อง

"พระเจ้าให้บิดามารดาทำหน้าที่แทนพระองค์
เพื่อสอนให้บุตรหลานเป็นคนดี"

2018-01-30

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"การทะเลาะเบาะแว้ง การแย่งชิงอำนาจ"

2018-01-29

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"คู่สมรส มีเป้าหมายคือเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์"

2018-01-28

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากัน"

2018-01-27

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระอาณาจักรของพระเจ้าเติบโตไม่หยุด"

2018-01-26

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล"

2018-01-25

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"ผลที่ได้จากเมล็ดข้าวที่ตกบนที่ต่างๆ"

2018-01-24

 

p ข้อรำพึงเรื่อง
"ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า
ก็เป็นพี่น้องชายหญิงของพระเยซูเจ้า"

2018-01-23

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ความเกรงใจเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี"

2018-01-23

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"กษัตริย์ดาวิดขึ้นครองราชย์เมื่ออายุ 30 ปี
..นับวันกษัตริย์ดาวิดยิ่งมีอำนาจมากขึ้น
เพราะพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตกับพระองค์"

2018-01-22

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด"

2018-01-21

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"คนวิกลจริต"

2018-01-20

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ทำลายพยศชั่วในตัวเราด้วยการสร้างคุณธรรมแทนที่"

2018-01-19

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"คนป่วยเบียดเสียดพระองค์
เพื่อขอพระองค์ปกมือเหนือเขาให้เขาหายจากโรค"

2018-01-18

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ข้าพเจ้ามาต่อสู้กับเจ้าในนามของพระเจ้า"

2018-01-17

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าเป็นเจ้านายของวันซับบาโต"

2018-01-16

 


ข้อรำพึงเรื่อง

" การจำศีลอดอาหาร "

2018-01-15

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"คริสตชนจีนถูกเบียดเบียน"

2018-01-15

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ความเชื่อคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราแบ่งปันให้คนอื่น"

2018-01-14

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"เราไม่ควรมองข้ามฤทธานุภาพของพระเจ้า
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเรา"

2018-01-13

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้ารักษาคนอัมพาตที่ถูกหย่อนจากหลังคา"

2018-01-12

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"เอลีชรามากและบุตรของเขายังดื้อรั้น
อยู่ในความประพฤติชั่วต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า"

2018-01-11

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าทรงลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่
ออกจากบ้านไปที่เงียบสงัดเพื่อภาวนา"

2018-01-10

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ฤทธิ์เดชของคำภาวนา"

2018-01-09

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันฉลองพระเยซูเจ้ารับพิธีล้าง "

2018-01-08

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันสมโภชพระคริสตเจ้าสำแดงองค์ 2018"

2018-01-07

ข้อรำพึงเรื่อง
"ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา ที่เราโปรดปราน"

2018-01-06

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"อย่ารักกันแต่ปาก
แต่จงรักกันและกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง"

2018-01-05

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"บุตรพระเจ้าต่างจากบุตรแห่งปิศาจ"

2018-01-04

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า"

2018-01-03

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"จงตื่นเฝ้าและสวดภาวนาเพื่อมิให้ตกในการประจญ"

2018-01-02

 

สารปีใหม่ สารปีใหม่ 2018
2017-12-31

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

บุตรพระเจ้าต่างจากบุตรแห่งปิศาจ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
January 31, 2018

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006