genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            


           
  


" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

 

 

"31 มกราคม ฉลองนักบุญยอห์นบอสโก ผู้ตั้งคณะนักบวชซาเลเซียน"

2020-01-31

 

 

"วันนี้ พระเยซูเจ้าสอนเราว่า
เราเป็นตะเกียงที่รับแสงสว่างจากพระเจ้า
และธรรมชาติของตะเกียงคือส่องสว่างในที่มืด"


2020-01-30
"พระเยซูเจ้าเริ่มเทศน์สอนที่ศาลาธรรม
บางทีก็เทศน์สอนที่ฝั่งทะเลสาบ
และใช้เรือประมงเป็นธรรมมาส"

2020-01-29

 

 

"คนที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ก็เป็นพี่น้องชายหญิงของเรา"
2020-01-28

 

 

 

""พระเยซูเจ้าไล่ผี
แต่คัมภีราจารย์อิจฉาและใส่ร้ายพระองค์อย่างรุนแรงว่า
“พระองค์มีปิศาจสิงอยู่ และขับไล่ปิศาจด้วยอำนาจของผี”"

2020-01-27

 

 

 

"พระกระแสเรียกคือการเรียกของพระเจ้า"
2020-01-26

 

 

"นักบุญเปาโล
ช่วยวิงวอนเพื่อคริสตชนชาวไทยด้วยเทอญ"

2020-01-25

 

 

 

"แพ้เป็นคนของพระ ชนะเป็นคนของมาร"
2020-01-24

 

 

 

"พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก ทุกคนเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพระองค์ "
2020-01-23

 

 

 

"หลายครั้ง เราต้องเผชิญปัญหาหนักหน่วง แต่ถ้าเราพึ่งพิงพระเจ้า เราก็จะชนะ"
2020-01-22

 

 

"ในชีวิตของเรา
เราต้องยึดความรักต่อพระเจ้าและต่อผู้อื่น
แม้บางครั้งเราอาจจะต้องผิดกฎก็ตาม"

2020-01-21

 

 

 

"การเชื่อฟังพระเจ้าย่อมดีกว่าการถวายบูชา"
2020-01-20

 

 

"นี่คือลูกแกะของพระเจ้า
ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก"

2020-01-19

 

 

"ทำลายพยศชั่วในตัวเรา
ด้วยการสร้างคุณธรรมแทนที่ "

2020-01-19

 

 

 

"ทำไมพระองค์จึงทานอาหารกับคนบาป"
2020-01-18

 

"คนอัมพาตมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ มีสาเหตุมาจากหลายอย่าง"
2020-01-17

 

 

 

" ถ้ามนุษย์ทำบาปต่อมนุษย์ด้วยกัน พระเจ้าจะทรงช่วยเขาได้
แต่ถ้าเขาทำบาปต่อพระยาห์เวห์ ใครจะมาช่วยเขาได้"

2020-01-16

 

 

 

 

"ทุกคนมีกระแสเรียก
เพราะพระเจ้าสร้างเรามาให้มีกระแสเรียกอย่างใดอย่างหนึ่ง"

2020-01-15

 

 

 

"คำภาวนาสำคัญที่สุด และเกิดผลเมื่อเราภาวนาด้วยความจริงใจ"
2020-01-14

 

 

 

"เวลาที่กำหนดมาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด"
2020-01-13

 

"อาทิตย์ฉลองพระเยซูเจ้ารับพิธีล้าง"
2020-01-12

 

 

 

"พระคริสตเจ้าต้องยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง"
2020-01-11

 

 

 

"พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนโรคเรื้อน"
2020-01-10

 

 

 

"เพราะรักมนุษย์ พระเยซูเจ้าจึงลงมาเกิดเป็นมนุษย์."
2020-01-09

 

 

 

"ใครที่นำคำสั่งสอนของพระองค์ไปปฏิบัติเช่นให้เรารักกันและกัน และเราก็เป็นบุตรของพระเจ้า และพระเจ้าทรงดำรงอยู่ในเรา"
2020-01-08

 

"พระเยซูเจ้าทวีขนมปัง 7 ก้อนและปลา 2 ตัวให้ประชาชนประมาณ หนึ่งหมื่น คนรับประทานจนอิ่มและยังเหลือขนมปังอีก 12 กระบุง"
2020-01-07

 

 

 

"เป้าหมายของการมาของพระคริสตเจ้าคือการไถ่บาป
ซึ่งเริ่มจากการประกาศเทศนาสั่งสอนให้มนุษย์กลับใจ
ประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์"

2020-01-06

 


"วันอาทิตย์ สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์"

2020-01-05

 

 

 

"4 มกราคม เทศกาลคริสต์มาส"
2019-01-04

 

 

 

"วันที่ 3 มกราคม ฉลองพระนามพระเยซูเจ้า"
2019-01-03

 

 

"พิธีล้างของนักบุญยอห์นแตกต่างจากศีลล้างบาปของพระเยซูเจ้า"
2019-01-02

 

 

"วันปีใหม่ 2020: ขอพระเจ้าอวยพระพรปีใหม่แด่ผู้อ่านและผู้ฟังที่รักทุกท่านี”
2019-01-01

 

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
ธันวาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤศจิกายน 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฏาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
มิถุนายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤษภาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
เมษายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

**************************************************************************************

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

สารวัดท่าแร่
ปีที่ 34 ฉบับที่ 46-สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2019

รับชม ย้อนหลัง


พิธีบูชาขอบพระคุณ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 


พิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับเยาวชน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย
ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019
********************

 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
February 1, 2020

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006