genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                                                            
" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


กรกฎาคม 2017

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

ข้อรำพึงที่ 469
"พระเยซูเจ้าเป็นสมบัติล้ำค่าสำหรับเรา "
2017-07-31

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระอาณาจัก์สวรรค์ "
2017-07-31


ข้อรำพึงที่
466
""ผู้สูงอายุ2 "
2017-07-29ข้อรำพึงที่ 465
""ผู้สูงอายุ ""
2017-07-28

 

 

ข้อรำพึงที่ 467
"คนพิการ"
2017-07-27

 

 


ข้อรำพึงที่
462
"พระเจ้าพูดกับมนุษย์"
2017-07-27

 


ข้อรำพึงที่ 461

"นักบุญยออากิมและอันนา"
2017-07-26

 

 

 

ข้อรำพึงที่ 460
"ลิ้น"
2017-07-26

 

ข้อรำพึงที่ 459
"นักบุญยากอบ"
2017-07-25

 

 

ข้อรำพึงที่ 458
"คนที่ตาบอดที่สุดคือคนที่มีตาแต่ไม่มอง
คนที่หูหนวกที่สุดคือคนที่มีหูแต่ปิดหู

2017-07-24

 

 

ข้อรำพึงที่ 457
"โมเสส"
2017-07-24

 

 

ข้อรำพึงที่ 456
"ผู้หว่าน"
2017-07-23

 

 

ข้อรำพึงที่ 454
" มนุษย์ต่อสู้กับพระเจ้า"
2017-07-21

 

 

ข้อรำพึงที่ 453
"ที่พักพิงใจ"
2017-07-20

 

 

ข้อรำพึงที่ 452
" พระเจ้าเลือกโมเสส
ให้เป็นผู้นำประชากรอิสราเอลออกจากอียิปต์ "

2017-07-19

 


ข้อรำพึงที่ 449

" การให้พระเจ้ามีที่ในใจเรา จะสร้างความมั่นใจให้เราทุกคน "
2017-07-17

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
" ชีวิตมนุษย์ "
2017-07-17

 


ข้อรำพึงที่ 468

"เงื่อนไขของการเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า"
2017-07-17
ข้อรำพึงที่ 466

"พระวาจาของพระเจ้า"
2017-07-16

 

 


ข้อรำพึง

"ข้าวจะเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย"
2017-07-13

 

 

ข้อรำพึง
"พุธสัปดาห์14 เมื่อพระเยซูเจ้าส่งสานุศิษย์
ไปเทศนาสั่งสอน
พระองค์ประทานอำนาจ
ให้ไล่ผีจิตชั่วร้ายออกจากมนุษย์ "

2017-07-12

 

 

 

ข้อรำพึงที่ 443
"อัศจรรย์จากการสัมผัส"
2017-07-11

 

 

ข้อรำพึงที่ 442
"พระเยซูเจ้าบรรเทาผู้เหน็ดเหนื่อย
และแบกภาระหนัก "

2017-07-09

 

 

ข้อรำพึงที่ 441
"วันสับบาโต"
2017-07-09

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระดำรัสของพระสันตะปาปาฟรันซิส"
2017-07-08

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"การประกวด"
2017-07-07

 

 

ข้อรำพึงที่ 440
"อีซาอักแต่งงานกับเรเบกาห์"
2017-07-07

 


ข้อรำพึงที่ 439

"พระเจ้าทดสอบความเชื่อของอับราฮัม"
2017-07-06

 

ข้อรำพึงที่ 438
"คนถูกผีสิงในพระคัมภีร์"
2017-07-05

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ความสำนึกผิด"
2017-07-05

 

 

 

ข้อรำพึงที่ 437(2)
"การให้ใจยึดติดกับทรัพย์สิน
(อังคาร สัปดาห์ 13)"

2017-07-04

 

 

 

ข้อรำพึงที่ 437
"พระเจ้ากับพายุ
(อังคาร สัปดาห์ 13"

2017-07-04

 

 

 

ข้อรำพึงที่ 436
"ความเชื่อ"
(วันที่ 3กรกฎาคม ฉลองนักบุญโธมัส อัครสาวก)

2017-07-03

 

 


ข้อรำพึงที่ 435

"สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล 2 ที่เป็นเสาหลักของพระศาสนจักร "
2017-07-02

 

 

ข้อรำพึงที่ 434
"นายร้อยทหารโรมัน"
2017-07-01

 

 

ข้อรำพึงที่ 433
"มรดก"
2017-07-01

 

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
August 2, 2017

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006