genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            

 Header image    

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


กรกฏาคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"31 กรกฎาคม ระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอ ผู้ตั้งนักบวชคณะเยซูอิต"
2019-07-31

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"โมเสสพูดกับพระเจ้าเหมือนกับสนทนากับบุคคลหนึ่ง"
2019-07-30

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ระลึกถึงนักบุญมาร์ทา นักบุญผู้อุปถัมภ์ของพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลาย"
2019-07-29

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"บทสวดในเวลาเช้า"
2019-07-28

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"การภาวนาคือการอยู่ต่อหน้าพระเจ้า พระผู้สร้าง
พระผู้ไถ่และพระผู้ดูแลเราจนถึงทุกวันนี้ "

2019-07-28

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

" 1โครินธ์ 6 การชำระข้อพิพาทในศาล"
2019-07-27

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"โมเสสบอกชาวอิสราเอลให้รู้จักพระวาจาของพระเจ้า
และข้อกำหนดทั้งหมดของพระเป็นเจ้า"

2019-07-27

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ระลึกถึงนักบุญยออากิมและนักบุญอันนา"
2019-07-26

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ความเชื่อในองค์พระเจ้า"
2019-07-26

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ฉลองนักบุญยอกอบ อัครสาวก"
2019-07-25

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าสอนชาวบ้านชาวเมืองโดยใช้อุปมา"
2019-07-24

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ชาติอิสราเอลทั้งชาติเป็นหนี้บุญคุณของพระเจ้า"
2019-07-23

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าทรงห่วงใยเรามนุษย์ "
2019-07-23

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าประจักษ์แก่มารีย์ที่ยืนร้องไห้นอกพระคูหา"
2019-07-22

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
พระเยซูเจ้าตรัสกับมาร์ธาว่า
“เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวคือพระเจ้า”


2019-07-21

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“อัศจรรย์ที่ชาวอิสราเอลไม่ลืมเลือนได้เลย ”
2019-07-20

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“วันศุกร์สัปดาห์ที่ 15 ของเทศกาลธรรมดา
วันนี้เรามีอาหารฝ่ายจิตเรื่องของชาวยิวฯลฯ ”


2019-07-19

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“เมื่อเราเหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก
พระเยซูเจ้าเชิญเราให้มาพบพระองค์และพักผ่อน ”


2019-07-18

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจะไม่เชื่อในชะตากรรม โชควาสนา พรหมลิขิตแต่จะเชื่อในการนำของพระเจ้าเท่านั้น”

2019-07-16

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระเยซูเจ้าตรัสถ้อยคำที่ทำให้ทุกคนเมื่อได้ยินแล้ว
ก็ตั้งคำถามขึ้นมาทันทีเลยว่า

เหตุไฉนเราจึงไม่สามารถเป็นศิษย์ของพระองค์ได้
ถ้าเรารักพ่อแม่รักพี่น้องหรือรักใครคนหนึ่งมากกว่ารักพระองค์”


2019-07-15

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระเยซูเจ้ายืนยันธรรมบัญญัติว่า เพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร
เราต้องรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ
สุดวิญญาณ สุดกำลัง และสุดสติปัญญาของเรา
และต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง”


2019-07-14

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะยอมรับผู้นั้นต่อหน้าพระบิดาเจ้า”
2019-07-13

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ในโลกมนุษย์มี 2 ขั้วคือขั้วของพระเจ้า และขั้วของปิศาจ”
2019-07-12

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ความรักของมนุษย์ประกอบด้วยความเกรงใจ”
2019-07-11

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“สำหรับคนดี "พระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์เลวร้ายให้เป็นประโยชน์แก่คนดี”
2019-07-10

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระเจ้าทรงห่วงใยเรามนุษย์”
2019-07-09

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“อุ่นใจได้เมื่อมีพระเจ้าอยู่กับเรา”
2019-07-08

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“อำนาจของพระเจ้า”
2019-07-07

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ในประวัติศาสตร์แห่งความรอด
เราเห็นว่า เมื่อพระเจ้าประสงค์สิ่งใด
โครงการของพระองค์จะต้องสำเร็จไป”

2019-07-06ข้อรำพึงเรื่อง

“ผู้ที่ดำรงชีวิตที่ถูกต้อง เขาจะมีความสุข นักบุญเปาโล ฉายให้เราเห็นชีวิตที่ทุกคนควรมีฯ”
2019-07-06

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระเจ้าต่อสู้กับบาปแต่รักคนบาป”
2019-07-05

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“วันแห่งอิสระภาพ”
2019-07-04

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“นักบุญเปาโลเตือนสติเราว่า
พระคริสตเจ้าโดยการตายบนไม้กางเขน พระองค์ทำให้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกัน”

2019-07-04

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“คุณสมบัติของความเชื่อในพระเจ้า
ประกอบด้วยความซื่อตรงและความไว้ใจเต็มเปี่ยม”

2019-07-04

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“"ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก”
2019-07-03

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ทำไมพวกเจ้าจึงตกใจกลัวเล่า พวกเจ้าช่างมีความเชื่อน้อยเหลือเกิน”
2019-07-02

 

 

 

 ข้อรำพึงเรื่อง
“อาบราฮัมอ้อนวอนขอพระเจ้าโปรดอย่าลงโทษเมืองโสโดม
ถ้ายังเหลือคนดี 10 คน”

2019-07-01

 

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
มิถุนายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤษภาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
เมษายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

**************************************************************************************

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
July 31, 2019

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006