genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"                                                                                                                             

   

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวันมิถุนายน 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 


"จงไปเถิด จงเป็นไปตามที่ท่านเชื่อนั้นเถิด"

2018-06-30

 

"ความเชื่อในองค์พระเจ้า
ช่วยเราให้รอดนิรันดร"

2018-06-30

 

 

"29 มิถุนายน วันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล"
2018-06-29

 


"พระเยซูเจ้าเตือนสติเราให้เลือกชีวิตที่มั่นคง"
2018-06-29

 

 

"ความชั่วร้ายของมนุษย์บดบังความช่วยเหลือของพระเจ้า"
2018-06-29

 


"พระเยซูเจ้าสอนกฎทองของชีวิต"

2018-06-28

 


"ความรอดอยู่ที่ประตูแคบ"

2018-06-27

 

 

 

"คนดีคนชั่วเห็นได้ที่ไหน"
2018-06-27

 

 

"พระเจ้าตรัสว่า เราจะป้องกันและช่วยเหลือเมืองนี้ให้รอด"
2018-06-26

 

"พระเยซูเจ้าสอนเราไม่ให้ตัดสินคนอื่น เพราะการตัดสินเป็นเรื่องของพระเจ้า"
2018-06-25

 

 

"เมื่อตีตัวออกห่างจากพระเจ้า เราก็อ่อนแอ เพราะเราต้องสู้คนเดียว"
2018-06-25

 

 

 

"ทุกๆวันมีการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว ระหว่างความเชื่อกับการละทิ้งความเชื่อ"
2018-06-23

 

 

"ฉลองนักบุญมรณสักขี จอห์น ฟิชเชอร์ พระสังฆราช และ
โธมัส โมร์ นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ"

2018-06-22

 

 

"บทภาวนาหนึ่งเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนเรา"
2018-06-21

 

"จงระวัง อย่าปฏิบัติศาสนกิจของท่านเช่นการอดอาหาร การภาวนา หรือการทำบุญให้ทานต่อหน้ามนุษย์เพื่ออวดคนอื่น"
2018-06-20

 


"พระเยซูเจ้าสอนเราให้รักศัตรู "

2018-06-19

 

 

"พระเอกตาย (1พกษ21.1-16)"
2018-06-18

 

 

"พระเยซูเจ้าสอนเราให้เป็นคนตรงไปตรงมา"
2018-06-16

 

 

 

"อย่าล่วงประเวณี"
2018-06-15

 

 

"มโนธรรมเป็นศูนย์บัญชาการ"
2018-06-14

 


"การต่อสู้เพื่อความเชื่อ"

2018-06-13

 


"นักบุญอันตนแห่งปาดัว พระสงฆ์และนักปราชญ์(1)"

2018-06-13

 

 

"เราเป็นเกลือดองแผ่นดิน และเป็นแสงสว่างส่องต่อหน้ามนุษย์"
2018-06-12

 

 

"ระลึกถึงนักบุญบาร์นาบัส อัครสาวก"
2018-06-11

 

 

"สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า"
2018-06-10

 

 

"ฉลองดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารี"
2018-06-09

 

 

"เหลือเชื่อ"
2018-06-08

 

 

"พระเยซูเจ้าสอนเราว่า การที่เรารักพระเจ้าสุดดวงใจสุดวิญญาณ สุดความสามารถและรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองประเสริฐที่สุด"
2018-06-07

 

 

"ขอพระหรรษทานและสันติสุขจงมีแด่ท่านอย่างสมบูรณ์(1 ปต:1.1-7)
2018-06-04

 

 

"วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า"
2018-06-03

 

จงสร้างชีวิตของท่าน
บนฐานความเชื่อแท้

2018-06-02

 

 

"เมื่อท่านสวดและรู้ว่ามีเรื่องบาดหมางกับผู้ใด ก็จงให้อภัย เพราะพระบิดาของท่านผู้สถิตบนสวรรค์จะอภัยความผิดให้ท่าน "
2018-06-01

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
July 1, 2018

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006