genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            

 Header image    

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน

มิถุนายน 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระสัญญา 12 ประการ
ที่พระเยซูเจ้าให้แก่ผู้ที่มีความศรัทธา
ต่อดวงพระทัยของพระองค์”

2019-06-30

 


ข้อรำพึงเรื่อง

“"ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีอา”
2019-06-29

 


ข้อรำพึงเรื่อง

“สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูคริสตเจ้า”
2019-06-28

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
พระเจ้ามิได้ทรงเรียกเราให้มาเป็นคนสกปรกลามก
แต่ให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ การดำเนินชีวิตที่ไร้ศีลธรรม
จึงเป็นการดูถูกพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเรา.

2019-06-27

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าคือคนดี คริสตชนที่ดี
และจะเข้าสู่สวรรค์ได้”

2019-06-27

 

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“คนดีคนชั่วอยู่ที่ใจ”
2019-06-25

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ฉลองวันเกิดของนักบุญยอห์น บัปติสต์”
2019-06-24

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“สมโภชน์พระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า”
2019-06-23

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ขอให้เราเป็นคนฉลาดในการเลือก”
2019-06-22

“ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วย”
2019-06-21

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ข้อปฏิบัติ 3 อย่างของชาวยิวคือ การให้ทาน การภาวนาและการอดอาหาร”
2019-06-19

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“จงรักเพื่อนบ้าน และจงรักศัตรูด้วย
เพราะพระเจ้าต้องการให้ทุกคนรอด”

2019-06-18

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ การยอมเสียเปรียบเพื่อพระเจ้า”
2019-06-17ข้อรำพึงเรื่อง
“ความเชื่อและการลงทุนของนักบุญเปาโ”
2019-06-17

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

“นักบุญเปาโลได้รับการดลใจ
ให้ถ่ายทอดเรื่องพระจิตเจ้า”

2019-06-17

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระตรีเอกภาพและนักบุญออกัสติน นักปราชญของพระศาสนจักร”
2019-06-16

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“สมโภชพระตรีเอกภาพ”
2019-06-16

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระเยซูเจ้าเปลี่ยนแปลงเรา
ที่เคยเป็นศัตรูของพระองค์
มาเป็นเพื่อนของพระองค์ ”

2019-06-15

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระเยซูเจ้าตรัสว่า ถ้ามือของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป ก็ตัดมันทิ้งเสีย”
2019-06-14

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ความชอบธรรมของเราคริสตชน
ต้องดีกว่าของฟาริสีและธรรมาจารย์
จึงจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ได้”

2019-06-13

 ข้อรำพึงเรื่อง
“ตัวอย่างดีของผู้นำหนึ่งตัวอย่าง
มีคุณค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งล้านคำ”

2019-06-12

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“11 มิถุนายน ฉลองนักบุญบาร์นาบาส”
2019-06-11

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“มหาลาภ/บุญลาภ 8 ประการ”
2019-06-10

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“10 มิถุนายน วันฉลองพระมารดามารี พระมารดาของพระศาสนจักร”
2019-06-10

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระจิตเจ้า 2019”
2019-06-09

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ลูกมั่นใจในกองทัพธรรมของพระองค์”
2019-06-08

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
เราส่งท่านไปเหมือนแกะในฝูงสุนัขป่า
ท่านจงฉลาดประดุจงูและซื่อประดุจนกพิราบ

2019-06-07

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
ประเทศไทยที่รักของเรา
2019-06-06

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระเยซูเจ้าส่งเราทุกคน ไปประกาศพระวรสาร”
2019-06-05

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ การสวดภาวนา”
2019-06-04

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“พระศาสนจักรฉลองนักบุญชารลส์ ลวงกาและเพื่อนมรณสักขี ชาวยูกันดา”
2019-06-03

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ สมโภชพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์”
2019-06-02ข้อรำพึงเรื่อง

“ สมโภชพระเยซูเสด็จสู่สวรรค”
2019-06-01

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
“ท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานให้ท่านในนามของเรา”
2019-06-01

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤษภาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
เมษายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

**************************************************************************************

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
July 1, 2019

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006