genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            


           
  


" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


มิถุนายน 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

"การเป็นศิษย์ใกล้ชิด(สาวก)ของพระเยซูเจ้าคือต้องมีใจเด็ดเดี่ยว พร้อมที่ดำรงชีวิตเหมือนพระองค์ในความยากจน"
2020-06-29

 

 

"ราคาค่างวดของการเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า
ถ้าเรายอมปฏิบัติตามในเวลานี้
เราก็จะได้รับรางวัลในภายภาคหน้าอย่างแน่นอน"

2020-06-28

 


"
คนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย"

2020-06-28

 

 

 

"วันสุดท้าย เราก็จะได้ยินคำว่า ไปให้พ้น เราไม่รู้จักเจ้า"
2020-06-26

 

 

 

"จงไปให้พ้นหน้าเรา เพราะเราไม่รู้จักเจ้าเลย
เจ้าไม่ได้ทำตามใจเรา แต่ทำตามใจของตน"

2020-06-25

 


"ป้ายบอกทาง"
2020-06-26

 

 

"บทเพลงสดุดีที่ 138"
2020-06-25

 

"วันสมโภชการบังเกิดของนักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง"
2020-06-24

 

 

 

""พระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินและทะเล และสรรพสิ่งบนแผ่นดิน เพื่อมนุษย์ และให้มนุษย์เป็นผู้ดูแลรักษา""
2020-06-23

 

 

"คนที่มีท่อนซุงอยู่ในตา อย่าไปเขี่ยเศษฟางในตาคนอื่น"
2020-06-22

 

 

 

"สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า"
2020-06-21

 

 

"บทเร้าวิงวอน พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า"
2020-06-21

 

 

 

"ทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ใด ใจของเราก็จะอยู่ที่นั่นด้วย"
2020-06-19

 

 

"คริสตชนคือคนสวดเสมอ ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ในเวลาใด เพราะพระบิดาต้องการฟังเสียงของลูกๆของพระองค์"
2020-06-18

 

 

 

"ทุกคนที่มีความเชื่อต้องสวด ต้องอดอาหาร ต้องทำทาน"
2020-06-17

 

 

"สังคมสอนเราว่า ให้รักเพื่อนบ้านและเกลียดศัตรู แต่พระเยซูเจ้าสอนเราให้รักศัตรู"
2020-06-16

 

 

 

"ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าให้ลูกมีศัตรูแม้แต่คนเดียว
เพราะมันทำให้ลูกไร้ความสุข"

2020-06-15

 

 

"สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า"
2020-06-14

 

 

 

" ระลึกถึง น.อันตน แห่งปาดัว พระสงฆ์และนักปราชญ์"
2020-06-13

 

 

"พระเจ้ารับทราบทุกความคิดและทุกคำพูดของเรา ดังนั้น เราจึงต้องพูดตรงกับใจเสมอ"
2020-06-13

 

 

 

"ความต้องการทางเพศที่คนมักจะเก็บไว้ในใจ การทำร้ายคนอื่นก็เริ่มที่ใจ"
2020-06-12

 

 

 

"ระลึกถึงนักบุญบาร์นาบัส อัครสาวก"
2020-06-11

 

 

"การท้าดวลของประกาศก
ฝ่ายหนึ่งคือประกาศกของพระบาอัล 450 คน
ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งคือประกาศกเอลียาห์ คนเดียว
"

2020-06-10

 

 

"พระเจ้าประทานพรให้แก่ผู้มีใจกว้าง"
2020-06-09

 

 

 

 

"มหาลาภเป็นของคนที่มีใจยากจนเพราะพระอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา"
2020-06-08

 

 

 

"วันสมโภชพระตรีเอกภาพ2020 "
2020-06-07

 

 

 

"พระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ได้เลือกไถ่บาปมนุษย์ ด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกับเรามนุษย์ที่มีความจำกัด"
2020-06-05

 

 

"ศาสนาคริสต์ของเรา เรามีข้อความเชื่อคือ เรามีพระเจ้าหนึ่งเดียว"
2020-06-04

 

 

 

"ขอบพระคุณพระองค์เป็นล้นพ้นที่โปรดให้เราเป็นคริสตชน"
2020-06-03

 

 

"ทุกคนจงนอบน้อมต่อผู้มีอำนาจปกครอง"
2020-06-02

 

 

 

 

"การกลับเป็นขึ้นมา"
2020-06-01

 

 

"นักบุญเปโตร ก่อนเป็นสาวกของพระเยซูเจ้า มีอาชีพเป็นชาวประมง"
2020-06-01

 
 

 

 
 

 
 


 
 


ฝากติดตามข้อคิด ข้อรำพึงจากพระวาจา ประจำแต่ละวัน
พร้อมถ่ายทอดสดรายการวิทยุ ฯลฯ ของเรา
ผ่าน ช่อง youtube ของเรา

*****************************


Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

พฤษภาคม 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

เมษายน 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มีนาคม 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

***************************************

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
ธันวาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤศจิกายน 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฏาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
มิถุนายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤษภาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
เมษายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

**************************************************************************************

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

สารวัดท่าแร่
ปีที่ 34 ฉบับที่ 46-สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2019

รับชม ย้อนหลัง


พิธีบูชาขอบพระคุณ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 


พิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับเยาวชน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย
ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019
********************

 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
June 30, 2020

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006