genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                                                            
" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อคิดประจำวัน

มีนาคม 2017

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 

 

 

รำพึง
"ความผิดที่ไม่แก้ไข"
2017-03-31

*************************************

 

 

รำพึงที่ 317
"วาทะนักบุญ"
2017-03-30

*************************************

 

 

รำพึงที่ 316
"เงินทองที่ใช้ไปในการเกลียดชังกัน"
2017-03-29

*************************************

 

 

รำพึงที่ 313
"คนไทยถ้าไม่ดูถูกกัน ชาติบ้านเมืองคงจะเจริญกว่านี้ "
2017-03-28

*************************************

 

 

 

รำพึง
"พลมารีย์ท่าแร่"
2017-03-27

*************************************

 

 

รำพึที่ 294
"เราควรละเว้นอะไรในมหาพรต(3)"
2017-03-26

*************************************

 

 

 

รำพึงที่ 218
"พระวาจา"
2017-03-25

*************************************

 

 

รำพึง
"อาทิตย์ที่ 4 มหาพรต โมเสสอ้อนวอนขอพระเจ้าอย่าได้ลงโทษชาวอิสรแอล่"
2017-03-24

*************************************

 

 

 

รำพึงที่ 315(2)
"รางวัลความเพียร"
2017-03-23

*************************************

 


รำพึงที่ 297

"มหาพรตคือเวลาสำรวจตนเองไม่ใช่คนอื่น"
2017-03-22

*************************************


รำพึง
พระสันตะปาปาฟรันซิสปกครองพระศาสนจักรมา 4 ปี
2017-03-21

*************************************

 

 

รำพึงที่ 291
การภาวนาคือการติดต่อกับพระเจ้าพระผู้สร้าง ผู้บำรุงรักษา
2017-03-20

*************************************

 

 

 

รำพึงที่ 300
ท่านจะมีคนจนอยู่กับท่านจนสิ้นพิภพ

2017-03-19

*************************************

 

 

 

รำพึงที่ 288 "ภาวนาในยามเย็น"

2017-03-18
*************************************

 

รำพึงที่ 286
"ที่เงินซื้อได้ก็แค่"
2017-03-17
*************************************

 

รำพึงที่ 304
" ความสุข
"
2017-03-16
*************************************

 

 

รำพึงที่ 301
พระวาจาของพระเจ้าในหนังสือของอิสยาห์

2017-03-15
*************************************

 

 

รำพึงที่ 284
เด็กอนุบาล

2017-03-14
*************************************

 

 

รำพึงที่ 289
การภาวนาที่แท้จริง

2017-03-13
*************************************

 

 

รำพึงที่ 285
การภาวนา

2017-03-12
*************************************

 


รำพึงที่ 283
การประกาศข่าวดีด้วยความทุ่มเท

2017-03-11
*************************************

 

รำพึงที่ 277
หัวใจของมหาพรต

2017-03-10
*************************************

 

รำพึงที่ 276
ถ้าอยากเป็นนักบุญ

2017-03-09
*************************************

 

 

รำพึงที่ 282
มอบวุฒิบัตร

2017-03-08
*************************************

 


รำพึงที่ 281
พระวาจา

2017-03-07
*************************************

 

 

รำพึงที่ 276
"ถ้าอยากเป็นนักบุญ ขอให้เราทราบว่า พระเจ้ากำลังรอที่จะให้อภัยเราทุกวัน
"
2017-03-06
*************************************

 

 

รำพึง ช่วงมหาพรตเราควรพบพระเจ้าในการอ่านพระคัมภีร์
2017-03-05

**************************************

 


รำพึง หัวใจของมหาพรต

2017-03-04

**************************************

 

 

 

รำพึงวันพฤหัสหลังวันพุธรับเถ้า
2017-03-03

**************************************

 

 

 

รำพึง "พุธรับเถ้า"
2017-03-02

**************************************

 

 

รำพึง "พุธรับเถ้า2"

 

เข้ามหาพรต เราคริสตชนรับยา 3 ขนาน คือ ทำทาน สวดภาวนาและอดอาหาร

ถ้าเราสามารถกลับไปสู่อดีต 2000 ปีที่แล้ว เราเดินไปตามถนน และถามชาวยิวคนใดคนหนึ่ง ก็จะได้รับคำตอบเหมือนกันว่า ถ้าอยากเป็นคนดี ต้องปฏิบัติ 3 อย่าง คือรู้จักทำทาน ภาวนา และอดอาหาร น

อกจากเพื่อชดเชยใช้โทษบาปของตนเองและของคนในชาติแล้ว ยังขอพระเจ้าเร่งส่งพระผู้ไถ่มาช่วยมากู้ชาติ กู้สถานะของเขาจากความทุกข์ยากลำบาก
ชาวยิวอดอาหารอาทิตย์ละ 2 วันคือ วันจันทร์และวันพุธ เขาสวดวันหนึ่งๆหลายครั้ง และทำทานสม่ำเสมอ

พระเยซูเจ้าทรงเห็นความสำคัญในการปฏิบัติทั้ง 3 อย่าง แต่ไม่ใช่เพื่อเร่งให้พระเจ้า
ส่งพระผู้ไถ่บาปมา เพราะ
พระองค์มาแล้ว แต่เพื่อเรามนุษย์จะชดเชยใช้โทษบาปที่เราได้กระทำ มีผลต่อการที่พระเยซูเจ้าต้องถูกทรมานและสิ้นพระชนม์บนกางเขาเพื่อไถ่บาปเรา

พระเยซูเจ้ายังสอนเราให้เข้าใจถูกต้องว่า ไม่ใช่การทำทาน สวดภาวนา และให้ทานที่ทำให้เราเป็นคนดี  แต่อยู่ที่เราทำทาน สวดภาวนาและอดอาหาร”อย่างไร

เรากระทำเพื่อพระเจ้าจะได้เห็น รับรู้ อภัยบาปของเราและประทานรางวัลให้เรา.
ขอพระเจ้าประทานพระพรแห่งการกลับใจให้พี่น้องทุกท่าน 

   


พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

2017-03-01

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 

 
 

 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
April 3, 2017

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006