genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"                                                                                                                             

   

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวันพฤษภาคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

 

"ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน"
2018-05-31

 

 

"ความยุติธรรมไปกับความรัก"
2018-05-30

 

 

"คนที่สละทุกสิ่งและติดตามพระเยซูเจ้า
เขาจะได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้
และในโลกหน้าจะได้รับชีวิตนิรันดร"

2018-05-29

 

 

" มนุษย์ทุกคนถูกทดลอง "
2018-05-28

 

 

"วันสมโภชพระตรีเอกภาพ : พระเจ้าหนึ่งเดียวแต่มีสามพระบุคคล"
2018-05-27

 

 

"พี่น้องชายหญิงที่รัก ถ้าใครคนหนึ่งในพวกท่านหลงผิดไปจากความจริง
และอีกคนหนึ่งนำเขากลับมา จงรู้ไว้เถิดว่า ผู้ที่ช่วยคนบาปให้กลับมาจากทางผิด
ก็จะช่วยวิญญาณของตนให้รอดจากความตาย
และจะได้รับการอภัยบาปทั้งมวล ยก 5,13-20"

2018-05-26

 


"คำภาวนาของคนศักดิ์สิทธิ์ มีพลัง"

2018-05-26

 

 

"สิ่งที่พระเจ้าผูกไว้แล้ว อย่าได้แก้เลย"
2018-05-25

 

 

"ความยุติธรรมไปกับความรัก"
2018-05-24

 

"ชีวิตนิรันดรคือการรู้จักพระองค์ พระเจ้าแท้แต่เพียงพระองค์เดียว และรู้จักผู้ที่พระองค์ทรงส่งมาคือพระเยซูคริสตเจ้า"
2018-05-24

 

 

"คุณไม่มีทางรู้ว่า ในอนาคตคุณจะเป็นเช่นไร"
2018-05-23

 

 

 

"ถ้าผู้ใดอยากเป็นใหญ่ ก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้าย"
2018-05-22

 

 

"การร้องไห้และความยินดี"
2018-05-21

 


"สมโภชพระจิตเจ้า: วันเกิดของพระศาสนจักร"

2018-05-20

 

 

 

"พระเยซูเจ้าคือคำตอบสำหรับปัญหาทุกอย่าง"
2018-05-19

 

 

" เจ้ารักเราไหม"
2018-05-18

 


"ปราศจากเรา พวกเจ้าทำอะไรไม่ได้เลย"

2018-05-18


" "พระเยซูเจ้าภาวนาให้ศิษย์ของพระองค์ เพื่อให้เขาอยู่ในพระบิดาและในพระองค์"

2018-05-17

 

 

"พระอาณาจักรของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา ทุกสมัย"
2018-05-16

 

 

"นักบุญเปาโลกล่าวถึงความตายของท่านในแง่ดี"
2018-05-15

 

 

"อัครสาวกองค์สุดท้ายชื่อมัทธีอัส"
2018-05-14

 

 

 

"บทสอนสุดท้ายของพระเยซูเจ้าคือ จงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับ"
2018-05-12

 

"ในโลกนี้ ท่านจะเศร้าโศก ร้องไห้ คร่ำครวญ
ส่วนโลกจะยินดี แต่ความเศร้าโศกของท่านจะเปลี่ยนเป็นความยินดี"

2018-05-11

 

 

 

" พระเยซูเจ้าตรัสกับสาวกว่า อีกไม่นาน ท่านจะไม่เห็นเรา
แล้วต่อไปไม่นาน ท่านจะเห็นเราอีก ท่านจะร้องไห้ แต่โลกจะยินด
ี ท่านจะเศร้าโศก แต่ความเศร้าโศกจะเปลี่ยนเป็นความยินดี"

2018-05-10

 

 

"พระเยซูเจ้าตรัสกับอัครสาวกเปโตรผู้มีอาชีพเป็นชาวประมงว่า
ต่อไปนี้เธอจะเป็นชาวประมงจับมนุษย์ "

2018-05-09

 

 

"พระเยซูเจ้าตรัสกับอัครสาวกเปโตรผู้มีอาชีพเป็นชาวประมงว่า
ต่อไปนี้เธอจะเป็นชาวประมงจับมนุษย์ "

2018-05-08

 

 

"พระเยซูเจ้าสั่งให้เราเป็นพยานถึงพระองค์แม้จะพบกับการต่อต้าน"
2018-05-07

 


"การเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา"

2018-05-05

 

"ถ้าโลกเกลียดท่าน ก็จงรู้ไว้ว่า โลกเกลียดเราก่อน"
2018-05-04
 

 

 

 

" เพื่อนแท้ "
2018-05-04

 


"ฉลองนักบุญฟิลิปและนักบุญยากอบ อัครสาวก"
2018-05-03

 


"นักบวชในศาสนาคริสต์"
2018-05-03

 


"ยุงร้ายกว่าเสือ
"
2018-05-02

 

 

"พระศาสนจักรฉลองนักบุญยอแซฟกรรมกรในวันกรรมกรโลก"
2018-05-01

 

 

 


"สารเดือนพฤษภาคม 2018 "
2018-05-01

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
May 31, 2018

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006