genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            


           
  


" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


พฤษภาคม 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

"วันสมโภชพระจิตเจ้า"
2020-05-31

 

 

พระคุณเจ้าเล่าว่า
"
เพื่อนคนหนึ่งที่เขาสูบบุหรี่ด้วยความสุข"
วันงดบุหรี่โลก
2020-05-31

 

 

 

" นักบุญยอห์น ผู้ประพันธ์พระวรสารจบหนังสือของท่านว่า
“ยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกมากที่พระเยซูเจ้ากระทำ ซี่งถ้าจะเขียนทั้งหมด
โลกทั้งโลกก็ไม่พอบรรจุหนังสือได้”
"

2020-05-30

 

 

"บทเพลงสดุดีที่ 134 "บทภาวนาเย็น "

 

 

 

พระเยซูเจ้าถามเปโตร 3 ครั้งว่า
"ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านรักเราไหม"

2020-05-29

 

 

 

"พระเยซูเจ้าภาวนาเพื่อ"
2020-05-28

 

 

 

"สิ่งที่พระเยซูเจ้าพูดอะไรกับพระบิดา
ล้วนเป็นเรื่องของเราบรรดาศิษย์ของพระองค์ทั้งหมด"

2020-05-27

 

 

 

"ชัยชนะที่ใหญ่ยิ่งสำหรับเราคือ
การเอาตัวรอด การรับมงกุฎนิรันดร์"

2020-05-26

 

 

 

"นักบุญฟีลิป เนรี ช่วยวิงวอนเพื่อชาวเราทุกคน"
2020-05-26

 

 

 

"บทเพลงสดุดี 49
ขอให้เราท่านใช้เวลาสวดช้าๆ
และดูชีวิตของตนว่าไว้ใจในเงินทองได้ไหม"

2020-05-25

 

 

 

"การเชื่อด้วยใจจะบันดาลความชอบธรรม การประกาศด้วยปากจะบันดาลความรอดพ้น"
2020-05-25

 

"สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์"
2020-05-24

 

 

 

"การภาวนาเปรียบได้กับการเสียบปลักเข้ารับไฟฟ้าเพื่อรับแสงสว่าง สิ่งที่ได้มาคือการพบกับพระบิดา"
2020-05-23

 

 

 

"เมื่อรับศีลล้างบาปแล้ว เรามีพระบิดา พระบุตรและพระจิตประทับอยู่กับเรา"

2020-05-22

 

"ทุกคนที่เชื่อว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้า เขาก็มีชีวิตนิรันดร"

2020-05-21

 

 

 

"เมื่อพระจิตแห่งความจริงจะเสด็จมา พระองค์จะนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล"

2020-05-20

 

 

 

"พระเยซูเจ้าจะวอนขอพระบิดาให้ส่งพระจิตเจ้าผู้ช่วยเหลือเรา จะอยู่กับเราตลอดไป"
2020-05-19

 

 

"เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้ว พระจิตเจ้าเป็นผู้นำทางบรรดาสาวกของพระองค์"
2020-05-18

 

 

 

"พระเยซูเจ้าอยู่กับศิษย์ประมาณ 3 ปี และเมื่อพระองค์ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนแล้ว พระองค์ก็จะจากบรรดาศิษย์ไปหาพระบิดา"
2020-05-17

 

 

"เราคริสตชน ไม่มีคำว่า บังเอิญ ดวง โชคชะตา วาสนา เครื่องรางของขลัง แต่เราเชื่อในการนำของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้าและพระจิต"
2020-05-16

 

"หัวใจของการประกาศพระวรสารคือความรัก พระเยซูเจ้าบอกเราให้รักกันและกันเหมือนพระองค์รักเรา"
2020-05-14

 

 

"13 พฤษภาคม 1917 (ครบ113 ปี)
วันแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา แก่เด็กสามคนคือ ลูชีอา ยาชินทาและฟรันซิสโกขณะที่พวกเขาสวดลูกประคำ"

2020-05-13

 

 

"คริสตชนจึงเข้าใจว่า ทุกคนต้องดิ้นรนต่อสู่เพื่อเอาตัวรอด แม้กระทั่ง พระสงฆ์ด้วย"
2020-05-12

 

 

 

"ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้เรามีสนติสุขเพื่อช่วยให้โลกมีสันติภาพ อาแมน"
2020-05-12

 

 

"สงฆ์ไม่เป็นนายของตนเอง"
2020-05-12

 

"เมื่อเรามีพระเจ้าแล้ว เราไปไหนก็ไปกับพระเจ้า ทำอะไรก็ทำพร้อมกับพระเจ้า"
2020-05-11

 

 

"พระองค์ไม่เพียงให้ชีวิต แต่พระองค์เป็นชีวิต"
2020-05-10

 

"พระคริสตเจ้าจึงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพ เพื่อจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งของผู้ตายและของผู้เป็น"
2020-05-10

 

 

"คนที่อ่านพระวรสารบ่อยๆก็จะเห็นพระเยซูเจ้าชัดขึ้นทุกวัน
เราจึงไปประกาศสิ่งที่เราเห็น ละเบ๋อ"

2020-05-09

 

 

"ศาสนาคริสต์ไม่ใช่ศาสนาที่เน้นที่พระบัญญัติ 10 ประการ
แต่เน้นที่ความเชื่อในพระเจ้า พระบิดา พระบุตรและพระจิตเจ้า"

2020-05-08

 

 

"ใครรับผู้ที่เราส่งไป ก็รับเรา ใครรับเราก็รับพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา"
2020-05-07

 

 

 

"ใครที่ช่วยให้เรือคนอื่นถึงที่หมาย เขาก็ถึงที่หมายด้วย"
2020-05-05

 

 

 

"การเหยียบเรือสองแคมเป็นลักษณะของคนที่ขี้ขลาด
และจะไปไม่ถึงที่หมาย"

2020-05-05

 

 

"เราต้นไม้ดอกขอสวัสดีพี่น้องมนุษย์เพื่อนร่วมโลกร่วมสมัย"
2020-05-04

 

 

 

"ผู้เลี้ยงแกะ เราเรียกเขาว่านายชุมภา เพราะชุมพาแปลว่าแกะ เขาเป็นนายชุมพาที่ดีถ้าเขารักแกะ และรู้จักแกะแต่ละตัว"
2020-05-04

 

 

 

"พระเยซูเจ้าตรัสว่า เรามาเพื่อให้แกะมีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์"
2020-05-03

 

 

   

"คนที่ไม่รู้พระคัมภีร์คือคนที่ไม่รู้จักพระคริสตเจ้า"
2020-05-02

 

 

"1 พฤษภาคม วันฉลองนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์กรรมกร-วันแรงงานแห่งชาติ"
2020-05-01

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

เมษายน 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มีนาคม 2020

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

***************************************

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
ธันวาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤศจิกายน 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฏาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
มิถุนายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤษภาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
เมษายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

**************************************************************************************

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

สารวัดท่าแร่
ปีที่ 34 ฉบับที่ 46-สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
วันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2019

รับชม ย้อนหลัง


พิธีบูชาขอบพระคุณ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 


พิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับเยาวชน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย
ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019
********************

 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
May 31, 2020

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006