genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                                                            
" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


ตุลาคม2017

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 ข้อรำพึงเรื่อง
ข้อรำพึงเรื่อง
" ความทุกข์ทรมานกับรางวัลไปด้วยกัน
"
2017-10-31

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันรำลึกถึงผู้ล่วงลับ2017"
2017-10-31

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
" เราเป็นบุตรของพระเจ้า
เราจึงเรียกพระเจ้าว่า “บิดา”

2017-10-30

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"การรักพระเจ้าและคนอื่นเป็นเรื่องเดียวกัน"
2017-10-29

 

 

 ข้อรำพึง 2 เรื่อง

"28ตุลาคม
ระลึกถึงนักบุญซีมอนและนักบุญยูดา
อัครสาวกของพระเยซูเจ้า"

2017-10-28

 

 

 ข้อรำพึง 1 เรื่อง
"วันฉลองนักบุญซีมอนและยูดา"
2017-10-28

 

 

 

 ข้อรำพึงเรื่อง
"รู้จักอ่านเครื่องหมายของกาลเวลา"
2017-10-27

 

 

 ข้อรำพึงเรื่อง
"ความรอดเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น"
2017-10-26

 

 

 ข้อรำพึงเรื่อง
"ท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้
เพราะบุตรแห่งมนุษย์
จะเสด็จมาในเวลาที่ท่านมิได้คาดหมาย"

2017-10-25

 

 

 

 ข้อรำพึงเรื่อง
"มนุษย์เตรียมใจรับพระเจ้าในบั้นปลายชีวิต"
2017-10-24

 

 

 ข้อรำพึง เรื่อง
"ความรอดนิรันดร"
2017-10-23

 

 

 

 ข้อรำพึง เรื่อง
"การเสียภาษี"
2017-10-22

 

 

 ข้อรำพึง เรื่อง
" ทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ พระองค์จะยอมรับผู้นั้น
ต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้า"

2017-10-21

 

 

 ข้อรำพึง เรื่อง
"ความรอด"
2017-10-20

 

 

 ข้อรำพึง เรื่อง
"ขอบคุณพระเจ้าที่ยกฐานะเราให้สูงเพียงนี้"
2017-10-19

 

 ข้อรำพึง เรื่อง
"ฉลองนักบุญลูกา ผู้ประพันธ์พระวรสาร,
องค์อุปถัมภ์ของนายแพทย์ พยาบาลและนักวาด
"
2017-10-18

 

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"ความสะอาดภายนอกและภายในใจ"
2017-10-17

 

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"คนยากจนและคนร่ำรวย"
2017-10-16

 


ข้อรำพึง เรื่อง

"ทุกวันอาทิตย์พระเจ้าจัดงานเลี้ยง"
2017-10-15

ข้อรำพึง เรื่อง
"ข้าแต่พระเจ้า พระองค์อยู่ไหน เมื่อลูกประสบความลำบาก"
2017-10-14

 

 

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"ข้าแต่พระเจ้า
โปรดช่วยลูกให้ชนะการประจญเทอญ"

2017-10-13

 


ข้อรำพึง เรื่อง

"คนดีคนชั่วที่ดำรงชีวิตคละเคล้ากันจนถึงวันสุดท้ายของเขา "
2017-10-12

 

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"บทภาวนา"
2017-10-11

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"พ่อเฒ่าโยนาห์"
2017-10-10

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"ชาวซามาริตันผู้ใจบุญ"
2017-10-09

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"คำอุปมาของพระเยซูเจ้าเตือนเรา"
2017-10-08

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"วันที่7ตุลาคม วันฉลองแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์"
2017-10-07

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"ชีวิตของคนบาป คนหลงผิดเริ่มต้นที่การสำนึกตัวและกลับใจ"
2017-10-06

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"5 ตุลาคม ฉลองนักบุญ
มารอา เฟาสตีนา โควัลสกา ชาวโปแลนด์ "

2017-10-05

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"4 ตุลาคม ฉลองนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี"
2017-10-04

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"ความเกลียดชังคนอื่น"
2017-10-03

 


ข้อรำพึง เรื่อง

"อารักขเทวดาหรือเทวดารักษาตัว"
2017-10-03

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูเจ้า"
2017-10-02

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"คนที่เสียใจที่ได้ทำบาปก็เกือบเป็นคนบริสุทธิ์แล้ว"
2017-10-01

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
November 1, 2017

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006