genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            

 Header image    

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวันตุลาคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 


ข้อรำพึงเรื่อง
"มีคนทูลถามพระเยซูเจ้าว่า มีน้อยคนใช่ไหมที่เอาตัวรอด"
2018-10-31

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"รำพึงจาก"เพลงสดุดี 39 "
2018-10-31

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระอาณาจักรของพระเจ้า
เปรียบได้กับเมล็ดพืชที่เมื่อโตขึ้นจะเป็นต้นไม้"

2018-10-30

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ชายจะละบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน"
2018-10-30

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้ารักษาสตรีหลังค่อมเพราะปิศาจสิงนาน18 ปี"
2018-10-39

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"เมื่อคนตาบอดชื่อบารทีเมอัสร้องหาพระเยซูเจ้าฯ
พระวรสาร มก 10:46-52
"
2018-10-28

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระกายทิพย์ของพระเยซูเจ้า"
2018-10-27

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ถ้ารู้แปลเครื่องหมายของท้องฟ้า ทำไมจึงไม่รู้ที่จะแปลสถานการณ์ปัจจุบัน"
2018-10-26

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"การสวดภาวนาไปหาพระเจ้าหรือแม่พระ"
2018-10-26

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ก่อนนี้เราไม่มีความหวัง เพราะเราไม่มีพระเจ้าในใจของเรา"
จากพระวรสาร อฟ 2:12-22 , ลก 12:35-38

2018-10-23

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"สมบัติในโลก"
จากพระวรสาร ลก 12:13-21

2018-10-22

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าตรัสกับฝูงชนว่า
ข้าวจะเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย"

2018-10-18

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"17 ตุลาคม:ระลึกถึงน.อิกญาซีอุส พระสังฆราชแห่งอันตีโอก และมรณะสักขีด้วยการเป็นอาหารสิงโต"
2018-10-17

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"การสะสมที่มีคุณค่า หรือไร้ค่า"
2018-10-17

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"การล้างมือหรือล้างใจสำคัญกว่ากัน"
2018-10-16

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"บทภาวนาที่เราคริสตชนควรสวดบ่อยๆ"
2018-10-15

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"15 ตุลาคม ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลลา
พรหมจารีและนักปราชญ์ "

2018-10-15

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"เงินทองเป็นพระพรของพระเจ้า"
2018-10-14

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"บทรำพึงวันที่ 13 ตุลาคม วันฉลองแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา"
2018-10-13

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"คริสตชนคือศิษย์ของพระคริสต์"
2018-10-12

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"แม้คนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูก
พระบิดาเจ้าจะไม่ประทานพระจิตเจ้า
แก่ผู้วอนขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ"

2018-10-11

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าเป็นพระของทุกคนทุกภาษา"
2018-10-10

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า พระองค์เป็นลำต้น
เราเป็นกิ่งก้าน ถ้ากิ่งก้านยังติดกับลำต้น
มันจะเกิดดอกออกผล
เพราเราจะรับน้ำเลี้ยงจากพระองค์
แต่กิ่งใดไม่ติดลำต้น
ก็ตายและไม่มีโอกาสผลิตผลได้เลย"

2018-10-09

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"มนุษย์รักคนอื่นเหมือนรักตนเองได้"
2018-10-08

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"เด็กเป็นพระพรสำหรับครอบครัว"
2018-10-07

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"มนุษย์นั้นมีความจำกัด ไม่ฉลาดอย่างที่เขาคิด
ความฉลาดของเขามีแค่ห่างอึ่งเท่านั้น"

2018-10-05

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันศุกร์ต้นเดือน พระสัญญาและพระพรของพระเยซูเจ้า
สำหรับผู้ถือปฏิบัติวันศุกร์ต้นเดือนยังเหมือนเดิม"

2018-10-05

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"4 ตุลาคม ระลึกถึงนักบุญฟรันซิส อัสซีซี"
2018-10-04

 ข้อรำพึงเรื่อง
"ผู้ใดที่จับคันไถแล้วเหลียวดูข้างหลัง ผู้นั้นก็ไม่เหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระเจ้า "
2018-10-03

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ทุกคนทุกสมัย"
2018-10-03

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"วันฉลองอารักขเทวดาหรือเทวดารักษาเราแต่ละคน"
2018-10-02

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"2 ตุลาคม วันฉลองอารักขเทวดาหรือทูตสวรรค์"
2018-10-02

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูเจ้า
ผู้อุปถัมภ์ที่สองของประเทศมิสซัง และเป็นนักปราชญ์สตรีของพระศาสนจักร"

2018-10-01

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
October 31, 2018

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006