genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            


 Header image    

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


ตุลาคม 2019


พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ถ้า​พระ​เจ้า​ทรง​อยู่​ข้าง​เรา ใคร​จะ​สู้​เรา​ได้"
2019-10-31

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"จงพยายามเข้าประตูทางแคบ หลายคนพยายามจะเข้าไปแต่เข้าไม่ได้"
2019-10-30

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"ความทุกข์ทรมานในปัจจุบัน
เปรียบไม่ได้เลยกับพระสิริรุ่งโรจน์ที่เราจะได้รับ"

2019-10-29

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"28 ตุลาคม วันฉลองนักบุญอัครสาวกสององค์คือนักบุญซีมอนและยูดา"
2019-10-28

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าทรง”เห็นใจ” ว่ามนุษย์สะสมอะไรไว้มากน้อยเพียงใด"
2019-10-27


 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าสอนเราว่า คนที่ตายด้วยอุบัติเหตุหรือถูกฆ่าตาย
ไม่ใช่เป็นคนบาปมากกว่าคนอื่นฯ"

2019-10-26

 

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนว่า คนหน้าซื่อใจคดเอ๋ย
ท่านรู้จักวินิจฉัยลักษณะดินฟ้าอากาศ
และทำไมไม่วินิจฉัยเวลาปัจจุบันนี้เล่า"

2019-10-25

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้านำสันติสุขที่แท้จริงมาให้มนุษย์"
2019-10-24

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"23 วันปิยมหาราช "
2019-10-24

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"22 ตุลาคม: ฉลองนักบุญยอห์น ปอล 2 พระสันตะปาปา"
2019-10-22

 

 ข้อรำพึงเรื่อง
จงระวังและรักษาตัวไว้ให้พ้นจากความโลภทุกชนิด เพราะชีวิตของเราไม่ขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเขา แม้ว่า เขาจะมั่งมีมากเพียงใดก็ตาม"
2019-10-21

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันแพร่ธรรมสากล หรือวันอาทิตย์มิสซัง"
2019-10-20

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าตรัสว่า ทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์
เราก็จะยอมรับเขาต่อหน้าพระเจ้าด้วย"

2019-10-19

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"18 ตุลาคม ฉลองนักบุญลูกา ผู้ประพันธ์พระวรสารเล่มที่ 3 ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของนายแพทย์และนักวาด"
2019-10-18

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"บท​บัญญัติ​ของ​พระ​องค์"
2019-10-18

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าตรัสว่า วิบัติจะเกิดกับนักกฎหมาย เพราะเขานำกุญแจไขความรู้ไป เขาไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วย"
2019-10-17

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"คำสัญญาของพระเยซูเจ้า12 ประการ"
2019-10-17

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
ตำแหน่งมีไว้เพื่อรักและรับใช้
2019-10-16

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ความรัก"
2019-10-15

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าตรัสว่า คนดี คนชั่วอยู่ที่ใจ ถ้าทำใจให้ใสสะอาด บริสุทธิ์เขาก็เป็นคนดีต่อหน้าพระเจ้า"
2019-10-15

 

 ข้อรำพึงเรื่อง
พระเจ้าเรียกเราในวันรับศีลล้างบาป
ให้เป็นคนของพระคริสตเจ้าฯ

2019-10-14


   

ข้อรำพึงเรื่อง
พระเยซูเจ้ารักษาคนโรคเรื้อน 10 คนหาย แต่มีคนเดียวที่กลับมาขอบคุณพระองค์
2019-10-13

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
หนังสือประกาศกโยแอล"
ฉายให้เราเห็นภาพวันสั้นพิภพดังนี้
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มืดไป ดวงดาวก็อับแสงฯ"
2019-10-12

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"มีคนบอกพระเยซูเจ้าว่า
"บุญของแม่ของพระองค์
ที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงพระองค์"
2019-10-12

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระยซูเจ้าขับไล่ปิศาจ แต่มีคนใส่ร้ายพระองค์ว่า พระองค์เป็นหัวหน้าปิศาจ จึงสามารถขับไล่มันออกได้อย่างง่ายดาย"
2019-10-11

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าตรัสว่า จงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับ
จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน"

2019-10-10

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ให้ภาวนา ”ข้าแต่พระบิดา”"
2019-10-09

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าเป็นผู้มีชัยชนะตลอดกาล"
2019-10-08

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันที่ 7 ตุลาคม ฉลองแม่พระแห่งสายประคำ"
2019-10-07

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ความเชื่อที่มีชีวิตชีวา"
2019-10-06

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"อย่าดีใจที่ที่ปิศาจอ่อนน้อมต่อท่าน
แต่จงชื่นชมยินดีที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว"

2019-10-05

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าเตือนเมืองที่ไม่เชื่อในพระองค์ว่า
ผู้ใดฟังท่าน ผู้นั้นฟังเรา
ผู้ใดสบประมาทท่าน ผู้นั้นสบประมาทเรา
ผู้ที่สบประมาทเราก็สบประมาทผู้ที่ส่งเรามา"

2019-10-04

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ข้าวจะเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย"
2019-10-03

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันที่ 2 ตุลาคม
วันฉลองอารักขเทวดาหรือเทวดารักษาตัว"

2019-10-02

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันที่ 1 ตุลาคม : ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูเจ้า
องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง"

2019-10-01

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฏาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
มิถุนายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤษภาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
เมษายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

**************************************************************************************

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
October 31, 2019

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006