genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                                                            
" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


กันยายน 2017

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"พระเยซูเจ้ามาเพื่อไถ่บาปมนุษย์"
2017-09-30

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"วันฉลองอัครเทวดามีคาแอล คาเบรียลและราฟาแอล"
2017-09-29

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"เราพบพระเยซูเจ้าสวดภาวนาบ่อยครั้ง"
2017-09-29

 

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"ลูกเอ๋ย จงจับมือของเราไว้และเดินไปกับเรา"
2017-09-28

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"นักบุญวินเซนต์เดอปอล"
2017-09-27

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"การเป็นญาติ"
2017-09-26

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
" ปลาชอบผม แต่คนไม่ชอบผมเสียเลย "
2017-09-26

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"ทุกสิ่งที่ซ่อนไว้จะปรากฏ ทุกความลับจะถูกเปิดเผย"
2017-09-25

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"ความยุติธรรมและความรัก"
2017-09-24

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"ก่อนที่นักบุญเปาโลจะจากลูกศิษย์คือทีโมธีไป"
2017-09-23

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"ความรักเงินตราเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายทุกประการ"
2017-09-22

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"เรามนุษย์มีความจำกัด มีความบกพร่อง"
2017-09-23

 

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"จอห์น นิวตัน นักค้ามนุษย์ที่สยบต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง"
2017-09-22

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"คนฉลาดและคนโง่"
2017-09-21

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"จดหมายของนักบุญอันเดรอา คิม แท-กอน มรณสักขีเกาหลี"
2017-09-20

 

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"บาปที่ผิดต่อศีลธรรมสังคม"
2017-09-20

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"คุณสมบัติที่ขาดเสียมิได้ของผู้นำทุกระดับ"
2017-09-19

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"วันที่ 19 กันยายน ระลึกถึงนักบุญแยนนาโร"
2017-09-19

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"ข้อรำพึง 12สิ่งที่ควรจำ"
2017-09-18

 


ข้อรำพึง เรื่อง

"การให้อภัยเป็นคุณสมบัติหลักของพระเจ้า "
2017-09-17

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"ถ้าพระเยซูเจ้าประทับอยู่กับเราเหมือนเพื่อนแท้ และผู้นำของเรา"
2017-09-16

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"วันฉลองแม่พระมหาทุกข์"
2017-09-15

 


ข้อรำพึง เรื่อง

"วันที่ 14 ของเดือนกันยายนทุกปีเรามีการฉลองไม้กางเขนอันประเสริฐ"
2017-09-14

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
“ถ้าท่านทั้งหลาย
กลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้า ก็จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิด”

2017-09-13

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"เมื่อเรารับองค์พระเยซูเจ้าแล้ว
ขอให้เราดำรงชีวิตในพระองค์ต่อไป"

2017-09-12

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"นักบุญเปาโลยินดีทนทุกข์เพื่อชาวโคโลสี "
2017-09-11

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"จงเตือนกันและกัน"
2017-09-10

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
" การรับศีลอภัยบาป "
2017-09-09

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"วันที่ 8 กันยายน ฉลองแม่พระบังเกิด"
2017-09-08

 

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
" การภาวนา "
2017-09-07

 

 

ข้อรำพึง เรื่อง
"ความศรีวิไล"
2017-09-06

 

 

 

ข้อรำพึง
วันจันทร์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 22 (1)
เรื่อง

"การสื่อสารอาจจะทำให้คนเข้าใจไขว้เขวได้"
2017-09-05

 

ข้อรำพึง
วันจันทร์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 22 (2)
เรื่อง

"ชาวนาซาแรธ ไม่ยอมรับพระเยซูเจ้า "
2017-09-04

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ถ้าเราเป็นศิษย์ของพระองค์จริง"
2017-09-03

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พรสวรรค์"
2017-09-02

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ครูคำสอน"
2017-09-01

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระประสงค์ของพระเจ้า
คือให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนศักดิ์สิทธิ์"

2017-09-01

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
September 29, 2017

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006