genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            

 Header image    

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวันกันยายน 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 


ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าสอนเราให้ ฉลาดในการในการเลือก"
2018-09-30

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"เราต้องเลือก"
2018-09-30

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
วันฉลองอัครเทวดามีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล"
2018-09-29

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ใครเล่าเหมือนพระเจ้า "
2018-09-29

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าสอนว่า เราไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด"
2018-09-28

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าอดทนมากกับมนุษย์"
2018-09-28

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"27กันยายน ระลึกถึงนักบุญวินเซนต์เดอปอล พระสงฆ์"
2018-09-27

 

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"คนเราจะดีหรือชั่วอยู่ที่ใจ"
2018-09-26

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"การประกาศพระวรสารให้ได้ผล ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความประพฤติของผู้ประกาศ"
2018-09-26

 

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ลูกของพระเจ้ามีทุกสีผิว มีทั้งเหลือง ขาว ดำ แดง"
2018-09-25

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"การปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรม
เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชา"

2018-09-25

 ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าแต่งตั้งเราให้เป็นแสงสว่างสำหรับคนอื่น"
2018-09-24

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"สันติภาพหรือสงคราม"

2018-09-23

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
ชีวิตหน้าคือชีวิตนิรันดรมีแน่นอน

2018-09-22

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"21 กันยายน ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร
"
2018-09-21

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"
20 กันยายน:วันฉลองนฺแอนเดรอาคิม แต กอน เปาโลจง ฮาซาง
และเพื่อนมรณสักขีปประมาณหนึ่งหมื่นองค์ 
ประเทศเกาหลีศักดิ์สิทธิ์ไปเพราะเลือดของบรรดามาร์ตีร์
"ความเชื่อของเจ้า ได้ช่วยเจ้าให้รอดแล้ว จงไปในสันติสุขเถิด" "

2018-09-20

 

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"แม้มีทุกอย่างในโลก พูดได้ทุกภาษาแต่รักไม่เป็น
เขาก็เป็นคนไร้ค่าในสายตาของพระเจ้า"

2018-09-19

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าปลุกลูกชายคนเดียวของหญิงหม้ายให้กลับคืนชีพ"

2018-09-18

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้ารักษาคนใช้ของนายร้อยที่ป่วยใกล้จะตาย
ให้หายเพราะเขามีความเชื่อมากในพระองค์์์"

2018-09-17

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าอาสาสมัครมาไถ่บาปของเรามนุษย์์"

2018-09-16

 

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"วันฉลองแม่พระมหาทุกข์"

2018-09-15

 

 


"ข้อรำพึง" โอกาสฉลองเทิดทูนไม้กางเขน"

2018-09-14

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"14 กันยายน ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน"

2018-09-14

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าตรัสว่า”มหาลาภเป็นของผู้มีใจยากจน"

2018-09-12

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"นักบุญเปาโล ฟันธงเลยว่า
คนชั่วไม่ได้รับพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก
แต่อาศัยพระเยซูเจ้า เราได้รับการล้าง ได้รับความศักดิ์สิทธิ์
ได้รับความชอบธรรม"

2018-09-11

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"คนดีคือคนที่กระทำสิ่งที่ถูกต้อง์"

2018-09-10

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้ามาตามคำขอร้องของพระบิดา เพื่อช่วยมนุษย์ที่พิการทั้งกายและใจ เพื่อช่วยเขาให้เอาตัวรอดไปสวรรค์"

2018-09-09ข้อรำพึงเรื่อง
"์เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเราแม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต"อาลัยรักในคำภาวนา แด่...คุณพ่อยวง บัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์ "

2018-09-09

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันเกิดของพระแม่มารีอา"

2018-09-08

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าพูดเรื่องการอาหารว่าจำเป็นสำหรับทุกคน"

2018-09-07

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 11-20

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์
เป็นความโง่เขลาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า"

2018-09-06

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าต้องการให้คนทั่วโลกรู้จักพระองค์"

2018-09-05

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าปกมือคนป่วยแต่ละคนและรักษาเขาให้หายจากโรค"

2018-09-05

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อ จากบทสดุดีที่ 37ข้อ 1-10
"

2018-09-05

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าไล่ปิศาจออกจากคนที่มันสิง
มันระล่ำระลักหลายประโยคว่าพระองค์เป็นพระเจ้า
"

2018-09-04

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระบิดาส่งพระเยซูเจ้ามาเพื่อให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน
ปลดปล่อยผู้ถูกจองจำ คืนสายตาแก่ผู้ตาบอด"

2018-09-03

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ถ้าพระคริสตเจ้าไม่ได้มาไถ่บาปเรา เราก็ไม่รอด"

2018-09-03

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"โมเสสบอกว่า ชาติยิวเป็นชาติยิ่งใหญ่
เป็นประชากรที่เข้าใจและมีปรีชาฉลาด
เพราะมีพระเจ้าอยู่ใกล้ชิด"

2018-09-02

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันพิพากษาคือวันสิ้นสุดของการเลือกทำดีหรือทำชั่ว"
2018-09-01

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
October 1, 2018

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006