genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            


 Header image    

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


กันยายน
2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"คนเล็กที่สุดและคนใหญ่ที่สุด"
2019-09-30

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ในโลกเศรษฐีอาจจะกลายเป็นยาจก ส่วนยาจกในโลกก็อาจจะกลายเป็นเศรษฐี"
2019-09-29

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้ามาประทับอยู่กับเรามนุษย์"
2019-09-28

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"พระเจ้าเป็นองค์สันติ พระองค์ประทับในสวรรค์ บนแผ่นดิน ในวัดทุกแห่ง"
2019-09-27

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"ในชีวิตของเรามนุษย์สิ่งที่สำคัญมีมากมาย
แต่เพื่อจะให้ชีวิตเรามีความสุข
มีความหมายและมีอนาคตที่แน่นอนฯ"

2019-09-26

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"เอสรา ผู้รับผิดชอบ
ในด้านความเชื่อของชาวอิสราเอล
ที่กลับมาจากแดนเนรเทศ"

2019-09-25

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าต้องการให้เราทุกคน
เป็นแสงสว่างเพื่อช่วยคนอื่นให้เห็นพระเจ้า"

2019-09-24

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าต้องการให้เราทุกคน
เป็นแสงสว่างเพื่อช่วยคนอื่นให้เห็นพระเจ้า"

2019-09-23

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าตรัสว่า
ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้
...ท่านจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า และเงินทองไม่ได้"

2019-09-22

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"คนจน-คนรวย"
2019-09-22

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าสอนเราให้เข้าใจว่า
พระเจ้าพอใจในความเมตตากรุณาต่อคนบาป
ไม่ใช่เครื่องบูชา ซึ่งเป็นสิ่งภายนอกเท่านั้น"

2019-09-21

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระคริสตเจ้ายินดีรับทุกคนเป็นศิษย์
แต่เขาต้องเดินตามเงื่อนไข 3 ประการ
ซึ่งไม่ยากเกินไปสำหรับผู้มีความเชื่อมาก
แต่ยากสำหรับผู้ไม่มีความมั่นใจ"

2019-09-20

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าสอนฟาริสีให้รู้จักรักคนบาป"
2019-09-19

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระบัญญัติประการที่ห้าคือ อย่าฆ่าคน"
2019-09-19

 

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าเปรียบคนทุกยุคเหมือนเด็กๆ
ที่บอกเพื่อนๆว่า เราเป่าขลุ่ย เจ้าก็ไม่เต้นรำ
เราเล่นเพลงเศร้าโศกเจ้าก็ไม่ร้องไห้"

2019-09-18

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระบัญญัติของพระเจ้าประการที่หนึ่ง"
2019-09-17

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์"
2019-09-16

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้า
ทรงเมตตากรุณาต่อเรามนุษย์อย่างไม่มีขอบเขต"

2019-09-15

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันฉลองไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า"
2019-09-14

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าคือองค์ความจริง
ใครเห็นพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าก็อยู่ในความสว่าง
และสามารถช่วยคนอื่นที่หลงทางได้"

2019-09-13

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าสอนเรา
ให้รักเพื่อนมนุษย์ดังนี้ จงรักศัตรู"

2019-09-12

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"มหาลาภและวิบัติอยู่ที่ใจและท่าทีของเราที่มีต่อชีวิต"
2019-09-11

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"การภาวนาสำคัญเท่าๆกับการหายใจ"
2019-09-10

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ทุกวันเป็นวันของพระเจ้า"
2019-09-09

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"การดำรงชีวิตที่ถูกต้อง
คืออยู่ในศีลในธรรมของพระเจ้า
"
2019-09-07

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าสร้างเทวดาในสวรรค์ มนุษย์และสรรพสิ่งสรรพสัตว์ บนแผ่นดิน"
2019-09-07

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าภาวนาไปหาพระบิดาสม่ำเสมอ
เพื่อชาวเรา​"
2019-09-05

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ข่าวดีแห่งพระวรสารมีพลังสามารถ
ทำให้คนที่มีความเชื่อบังเกิดผลอย่างน่าอัศจรรย์ ​"

2019-09-04

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้ามาในโลก
เพื่อช่วยเราทุกคนให้เอาตัวรอด​"

2019-09-03

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าตั้งพระศาสนจักร
ให้สานต่องานการไถ่บาปของพระองค์
สำหรับมนุษยชาติ​"

2019-09-02

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"​ทุก​คน​ที่​ยก​ตน​ขึ้น​จะ​ถูก​กด​ให้​ต่ำ​ลง แต่​ทุก​คน​ที่​ถ่อม​ตน​ลง​จะ​ได้​รับ​การ​ยกย่อง​ให้​สูง​ขึ้น"
2019-09-01

 

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  
 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฏาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 


 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
มิถุนายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พฤษภาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
เมษายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 
 

 
 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

กุมภาพันธ์ 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน

มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

**************************************************************************************

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
September 30, 2019

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006