genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                                                            
" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
  :: ประวัติอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ::  
 

ความเป็นมาในระยะเริ่มแรกถึงปี ค. ศ.1950

                                                  โดย คุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์

 
   
 
บทนำ

        อดีต หาใช่สิ่งที่ผ่านเลยไปเท่านั้น แต่ อดีตคือประวัติศาสตร ์ อันเป็น ที่มาของปัจจุบัน และ เครื่องชี้อนาคต
ข้างหน้า อุปมาเหมือนกับคนเราเป็นใบไม้ ตราบใดที่เรายังไม่รู้ว่าลำต้น และกิ่งก้านเป็นอะไร มีรากเหง้าและที่มาอย่างไร ดีที่สุดก็เป็นได้แค่ใบไม้ใบหนึ่งที่ปลิวตามลมไปมาเท่านั้นเอง ถึงแม้จะเชื่อมต่อกับกิ่งก้าน ลำต้นและราก แต่ก็ไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ดังนั้น การเรียนรู้ประวัติศาสตร์จึงเป็นการเรียนรู้รากเหง้าที่แท้จริงของตนเอง เพื่อการสร้างสรรค์ปัจจุบันให้น่าอยู่ และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

      อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค. ศ.1950 (พ. ศ.2493) เรียกว่า “มิสซังท่าแร่ ” ซึ่งครอบคลุมภาคอีสานทั้งหมดของประเทศไทย ( รวมถึงนครราชสีมาที่มอบให้อยู่ในความดูแลของมิสซังกรุงเทพฯเป็นการชั่วคราว) ก่อนหน้าที่จะแยกออกเป็น 3 มิสซังในเวลาต่อมา คือ เทียบเท่ามิสซังอุดรธานี (Prefecture) มิสซังอุบลราชธานี และมิสซังท่าแร่ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ค. ศ.1953 ( พ. ศ.2496) ต่อมามิสซังท่าแร่ได้รับยกฐานะเป็น “สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
ค. ศ.1960 ( พ. ศ.2503) โดยเพิ่มชื่อ “ หนองแสง ” เข้ามาในฐานะที่หนองแสงเคยเป็นศูนย์กลางมิสซังในระยะเริ่มแรก และได้รับการสถาปนาพระฐานานุกรมเป็น “ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง ” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค. ศ.1965
( พ. ศ.2508)

      อย่างไรก็ดี อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง มีประวัติความเป็นมายาวนานพร้อมกับการเข้ามาของคริสตศาสนาในภาคอีสานของประเทศไทย อันเป็นที่มาของบทความนี้ โดยมุ่งศึกษาถึงความเป็นมาในอดีตในระยะเริ่มแรกจนถึงปี ค . ศ.1950 ( พ. ศ.2493) เพื่อจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และการถือกำเนิดขึ้นของพระศาสนจักรท้องถิ่นแห่งนี้ อีกทั้งจะเป็นอนุสติเตือนใจให้บรรดาพระสงฆ์ นักบวช และผู้แพร่ธรรมทั้งหลายในปัจจุบันให้มีความหวัง เมื่อได้เห็นว่า หยาดเหงื่อแรงกายของมิชชันนารีในอดีตที่ได้ทุ่มเทอุทิศให้แก่พระศาสนจักรอีสานนั้นได้เกิดดอกออกผลมากมาย และเป็นแรงบันดาลใจสำหรับอนุชนรุ่นหลังให้ก้าวเดินต่อไปแม้จะมีความยากลำบากเพียงใดก็ตาม

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    

Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ อสมท.สกลนคร เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา    

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
July 5, 2016

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006