genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                                                            
" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
  :: ประวัติอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ::  
 

ความเป็นมาในระยะเริ่มแรกถึงปี ค. ศ.1950

                                                  โดย คุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์

 
   
 

การเข้ามาของคริสตศาสนาในภาคอีสาน


        
ในอดีตดินแดนที่เรียกว่า “ ภาคอีสาน ” ปัจจุบัน เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอม ซึ่งยังปรากฎร่องรอยทางวัฒนธรรมให้เห็นในรูปของปราสาท ปรางค์ กู่ และโบราณสถานต่าง ๆ โดยเฉพาะในเขตอีสานใต้ ในช่วงปี ค. ศ.1353-1707 ( พ. ศ.1896-2250)

ภาคอีสานถือเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้าง โดยมีหลวงพระบางเป็นราชธานี ซึ่งต่อมาภายหลังเปลี่ยนเป็นเวียงจันทน์และจำปาศักดิ์ตามลำดับ การปกครองของคนอีสานได้สืบทอดเป็นจารีตประเพณีเรื่อยมา ซึ่งคณะผู้ปกครองสูงสุดเรียกว่า “ อาญาสี่ ” มี 4 ตำแหน่ง คือ เจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ และราชบุตร
จนขึ้นอยู่กับกรุงธนบุรีภายใต้การปกครองของพระเจ้าตากสินและสืบเนื่องถึงสมัยรัตนโกสินทร์ จนกระทั่งถึงปี ค. ศ.1890 ( พ. ศ.2433)

         ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้จัดระบบการปกครองใหม่โดยแบ่งภาคอีสานออกเป็น 4 เขต ได้แก่ นครจำปาศักดิ์
เมืองอุบลราชธานี เมืองหนองคายและนครราชสีมาภายใต้การปกครองของข้าหลวง อันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ฝรั่งเศสได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในเขมรและเวียดนาม

        ในปีต่อมา คือปี ค. ศ.1891 ( พ. ศ.2434) จึงได้โปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอ 3 พระองค์ไปเป็นข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์สำเร็จราชการหัวเมืองอีสาน เพื่อป้องกันการแทรกแซงจากฝรั่งเศสและปรับปรุงระบบการบริหารงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ดูแลหัวเมืองลาวกาว ประจำที่นครจำปาศักดิ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ดูแลหัวเมืองลาวพวน ประจำที่เมืองหนองคาย
และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค์ ดูแลหัวเมืองลาวกลาง ประจำที่นครราชสีมา

         ภาคอีสานก่อนหน้าที่คริสตศาสนาจะแผ่ขยายเข้ามานั้น มีศาสนาอยู่แล้ว คือศาสนาผีหรือวิญญาณ อันเป็นความเชื่อดั้งเดิมของคนอีสาน เช่น ผีปู่ตา ผีฟ้า ผีเชื้อ
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาคนในครอบครัวหรือหมู่บ้าน และมีบทบาทในการลงโทษคนที่กระทำความผิดโดยอาศัยคนกลางที่เรียกว่า “ จ้ำ ”
คนอีสานจึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผี นอกจากนั้นยังมีผีอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “ ผีปอบ ” พวกที่ถูกกล่าวหาว่า เป็น “ ผีปอบ ” จะอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้
ทั้งนี้ก็เพราะเชื่อกันว่า ผีปอบเป็นผีที่กินตับไตไส้พุงของผู้คน ทำให้ถึงแก่ความตายจนเป็นที่เกรงกลัวและรังเกียจของสังคม
ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจึงมักถูกขับไล่อยู่ตลอดเวลา บางแห่งรุนแรงถึงขั้นขว้างปาหรือเผาบ้านเรือน ส่วนพุทธศาสนาเพิ่งจะเข้ามามีอิทธิพลในภายหลัง
แต่ก็สามารถผสมผสานให้เข้ากับความเชื่อดั้งเดิมของคนอีสานได้อย่างกลมกลืน
เป็นพุทธศาสนาที่ปะปนอยู่กับความเชื่อเรื่องผีแและเป็นที่ยอมรับของคนทุกระดับตั้งแต่ชนชั้นปกครองลงมาถึงราษฎร
โดยได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาในรูปของธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ ความเชื่อเรื่องผีที่ปะปนอยู่กับความเชื่อในพุทธศาสนาของผู้คนในดินแดนอีสาน
ในลักษณะดังกล่าว นับว่ามีส่วนอย่างสำคัญต่อการกลับใจเป็นคริสตชนของคนอีสานในเวลาต่อมา

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    

Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ อสมท.สกลนคร เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา    

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
July 5, 2016

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006