genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                                                            
" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   บริษัทปฐมกาล จำกัด
 
 

 

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
( Most Rev. Louis Chamniern Santisukniran )

 

 

1. กำเนิด

พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

เกิดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ค . ศ . 1942 ( พ . ศ . 2485) ที่บ้านหนองแสง อำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม

พระคุณเจ้าเป็นบุตรคนที่ 5 ของ นายสมเกียรติ กับ นางเสาร์ สันติสุขนิรันดร์
มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เป็นหญิง 4 คน ชาย 2 คน คือพระคุณเจ้ากับน้องชาย
คุณพ่อยอแซฟ บรรจง สันติสุขนิรันดร์ พระสงฆ์คณะซาเลเซียน

2. การศึกษา

2.1 ประถมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนหนองแสง นครพนม

2.2 มัธยมศึกษา (ม. 8) โรงเรียนวรธรรมพิทยาคาร

2.3 B.A. (Philosophy) Pont. Universitas Urbaniana, Rome Italy ค.ศ. 1966
            ( พ.ศ. 2509)

2.4 M.A. (Philosophy) Pont. Universitas Urbaniana, Rome Italy ค.ศ. 1968
             ( พ.ศ. 2511)

2.5 M.A. (Theology) Pont. Universitas Urbaniana, Rome Italy ค.ศ. 1970
             ( พ.ศ. 2513)

2.6 Biblical Theology Institute Catholique Paris, France ค.ศ. 1986
               ( พ.ศ. 2529)

3. กระแสเรียก

3.1 บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ ค . ศ . 1954 -1963 ( พ . ศ . 2497 -2506 )

3.2 บ้านเณรใหญ่ Collegio Propaganda Fide Roma ค . ศ . 1963-1970 ( พ.ศ. 2506-2513)

3.3 บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 17 พฤษภาคม ค . ศ . 1970 ( พ . ศ . 2513) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดย สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6
พร้อมกับคุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย และคุณพ่อเพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ์ และพระสงฆ์จากที่ต่างๆ รวม 264 องค์

3.4 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อเอดัวร์ ถัง นำลาภ

4. หน้าที่การงาน

ค . ศ . 1970-1972 ( พ.ศ. 2513-2515) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

ค . ศ . 1972-1976 ( พ.ศ. 2515-2519) พระสงฆ์ประจำบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร

ค . ศ . 1976-1980 ( พ.ศ. 2519-2523) เหรัญญิกอัครสังฆมณฑล และเลขานุการพระสังฆราช

ค . ศ . 1976-1977 ( พ.ศ. 2519-2520) เจ้าอาวาสวัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน

ค . ศ . 1977-1978 ( พ.ศ. 2520-2521) ดูแลวัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว และวัดพระนามเยซู โพนสวาง

ค . ศ . 1978-1980 ( พ.ศ. 2521-2523) ดูแลวัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น - ดอนขาว

ค . ศ . 1980-1981 ( พ.ศ. 2523-2524) เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

ค . ศ . 1980-1982 ( พ.ศ. 2523-2525) อุปสังฆราช

ค . ศ . 1981-1986 ( พ.ศ. 2524-2529) อธิการบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร

ค.ศ. 1986-1987 ( พ.ศ. 2529-2530) ดูแลวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ หนองห้าง และกลุ่มคริสตชนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์

ค . ศ . 1987-1988 ( พ.ศ. 2530-2531) อธิการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่ สกลนคร

ค . ศ . 1988-1990 ( พ.ศ. 2531-2533) ธรรมทูตที่ประเทศฝรั่งเศส

ค . ศ . 1990-1991 ( พ.ศ. 2533-2534) ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพระสังฆราช ผู้อำนวยการ PMS และดูแล กลุ่มคริสตชนอีสานในกรุงเทพฯ (แรงงานอพยพ)

ค . ศ . 1991-1997 ( พ.ศ. 2534-2540) รองเลขาธิการสภาพระสังฆราช และผู้อำนวยการ PMS

ค . ศ . 1997-1998 ( พ.ศ. 2540-2541) ผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลและงานแพร่ธรรม หัวหน้าแผนกธรรมทูตและแพร่ธรรมเคลื่อนที่ หัวหน้าแผนกคำสอน
                                                     และดูแลศูนย์คาทอลิกท่าแร่

22 พ . ย . 1998 ( พ.ศ. 2541) ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์

23 ม . ค . 1999 ( พ.ศ. 2542) ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

1 ก.ค. 2005 ( พ.ศ. 2548) ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

20 ส.ค. 2005 ( พ.ศ. 2548) เข้ารับตำแหน่งพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 
 

 
 

 
 

 
 


ฝากข้อความ-ขอเพลง

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ อสมท.สกลนคร เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา    

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com


Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
July 25, 2016

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006