อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง : www.genesis.in.th
 
 Header image    
" ขอต้อนรับสู่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ดินแดนแห่งการพลีชีพเพื่อปกป้องความเชื่อ  ดินแดนมรณสักขี บุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน"
 
 

 

ข้อรำพึงจากพระวาจา

พฤษภาคม 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 

 

Bishop
31 พฤษภาคม ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน
รม 12:9-16 ,ลก 1:39-56
2019-05-31

 

 

 

Bishop
กจ 18:1-8 ,ยน 16:16-20
2019-05-30

 

 

Bishop
กจ 17:15,22-18:1, ยน 16:12-15
2019-05-29

 Bishop

กจ 16:22-34 , ยน 16:5-11
2019-05-28

 

 

Bishop
กจ 16:11-15, ยน 15:26-16:4
2019-05-27

 

 

Bishop
กจ 15:1-2,22-29 , ยน 14:23-29
2019-05-26

 
Bishop
กจ 15:22-31 , ยน 15:12-17
2019-05-25


 

 

Bishop
กจ 15:22-31 , ยน 15:12-17
2019-05-24

 

 

 

Bishop
กจ 15:7-21,ยน 15:9-11
2019-05-23

 

 

 

Bishop
กจ 15:1-6 , ยน 15:1-8
2019-05-22

 

 

 

Bishop
กจ 14:19-28 ,ยน 14:27-31ก
2019-05-21

 

 

 

Bishop
กจ 14:5-18 ,ยน 14:21-26
2019-05-20

 

 

Bishop
กจ 14:20ข-27 ,วว 21:1-5ก , ยน 13:31-33ก,34-35
2019-05-19

 

 

 

Bishop
กจ 13:44-52 , ยน 14:7-14
2019-05-18

 

 

 

Bishop
กจ 13:26-33 , ยน 14:1-6
2019-05-17

 

 

 

Bishop
กจ 13:13-25 ,ยน 13:16-20
2019-05-16

 

 

 

Bishop
กจ 12:24-13:5ก,ยน 12:44-50
2019-05-15

 

 

Bishop
ฉลองนักบุญมัทธีอัส อัครสาวก
กจ 1:15-17,20-26 , ยน 15:9-17
2019-05-14

 

 

 

Bishop
พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมาจากพระวาจา
กจ 11:1-18,ยน 10:1-10
2019-05-13

 

Bishop
กจ 13:14,43-52 ,วว 7:9,13-16 ,ยน 10:27-30
2019-05-12

 

Bishop
กจ 9:1-20 , ยน 6:52-59
2019-05-11

 


Bishop

กจ 9:1-20 , ยน 6:52-59
2019-05-10

 

 

Bishop
กจ 8:26-40 , ยน 6:44-51
2019-05-09

 

 

Bishop
กจ 8:1ข-8 ,ยน 6:35-40
2019-05-08

 Bishop
กจ 7:51-59,8:1ก ,ยน 6:30-35
2019-05-07

 

 

Bishop
กจ 6:8-15,ยน 6:22-29
2019-05-06

 

 

 

Bishop
กจ 5:27ข-32,40ข-41 , วว 5:11-14, ยน 21:1-19
2019-05-05

 

 

Bishop
กจ 6:1-7 , ยน 6:16-21
2019-05-04Bishop

ฉลองนักบุญฟีลิป และ นักบุญยากอบ อัครสาวก
1 คร 15:1-8 ,ยน 14:6-14
2019-05-03

 

 

Bishop
กจ 5:27-33, ยน 3:31-36
2019-05-02

 

 

Bishop
ระลึกถึง นักบุญโยเซฟ กรรมกร
กจ 5:17-26 , ยน 3:16-21
2019-05-01

 

 

Bishop
กจ 5:17-26 , ยน 3:16-21
2019-05-01

 

 
 


 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์

วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 07.30-08.3 0 น.

ทุกวันอาทิตย์

Facebook
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์

 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio อสมท.สกลนคร  
กรมประชาสัมพันธ์    
วิทยุรัฐสภา    


ฟังข้อรำพึงจากพระวาจาย้อนหลัง

 
   
ข้อรำพึงจากพระวาจา
เมษายน 2019
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


 
 

 
     
 

 
     
 

 
     
 


*********************

 
     
 

 

 
   
ข้อรำพึงจากพระวาจา
พฤศจิกายน 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 

 
   
ข้อรำพึงจากพระวาจา
ตุลาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
     
 

 

 
     
 

 

 
   
ข้อรำพึงจากพระวาจา
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 
   
ข้อรำพึงจากพระวาจา
มิถุนายน 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
   
ข้อรำพึงจากพระวาจา
พฤษภาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
     
 

 

 
     
 

 

 
     
 

 

 
     
 

 

*******************

 
   
ข้อรำพึงจากพระวาจา
ธันวาคม 2017
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
   
ข้อรำพึงจากพระวาจา
พฤศจิกายน 2017
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 
     
 

 

 
   
ข้อรำพึงจากพระวาจา
กันยายน 2017
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
     
 

 

 
     
 

 

 
     
 

 

 
     
 

 

 
     
 

 
     
 


 
     
 

 

 
     
 

 

 
   
November 2016
 
           
       
   
 
       
       
       
   
Bishop Luke 23:35-43_2016-11-20
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

 
   
October 2016
 
   
 
 
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

   
 

 

 

September2016    
     
Bishop Luke 10:13-16 -2016-09-30   Bishop John 1:47-51-2016-09-29
Bishop Luke 9:57-62-2016-09-28  
  Bishop Luke 16:19-31_2016-03-25
Bishop Luke 9:43b-45_2016-09-24  
 
Bishop Luke 9:23-26_2016-09-20  
Bishop Luke 16:1-13_2016-09-18  
Bishop Luke 8:1-3_2016-09-16   Bishop John 19:25-27_2016-09-15
Bishop John 3:13-17_2016-09-14   Bishop Luke 7: 11-17_2016-09-13
 
Bishop Luke 6:43-49_2016-09-10  
Bishop Matthew 1:18-23_2016-09-08   Bishop Luke 6:20-26_2016-09-07
Bishop Luke 6:12-19_2016-09-06   Bishop_Luke 6:6-11_2016-09-05
Bishop Luke 14:25-33_2016-09-04   Bishop_Luke 6:1-5_2016-09-03
Bishop Luke 5:1-11_2016-09-01   Bishop Luke 5:33-39_2016-09-02
     
     
     
August2016    
Bishop Luke 4:38-44_2016-08-31   Bishop Luke 4: 31-37_2016-08-30
Bishop Mark 6: 17-29_2016-08-29   Bishop_Luke 10:25-37_2016-08-28
  Bishop_Matthew 25 : 1-13_2016-08-26 
Bishop Matthew 24:42-51_2016-08-25   Bishop Jonh 1:45-51_2016-08-24
Bishop Matthew 23:23-26_2016-08-23   Bishop Matthew 23:13.15-22_22-08-2016
Bishop Luke 1:39-56_2016-08-21   Bishop Matthew 23:1-12_2016-08-20
Bishop Matthew 22:34-40_2016-08-19  
Bishop_Matthew 20:1-16A-2016-08-17  
Bishop_Matthew 19:16-22_2016-08-15   Bishop_Luke 12:19-53_2016-08-14
Bishop_Matthew 19:13-15_2016-08-13   Bishop_Matthew 19:3-12_2016-08-12
  Bishop_Jonh 12:24-26_2016-08-10
Bishop_Matthew 18:1-5,10,12-14_2016-08-09   Bishop_Matthew 17:22-27_2016-08-08
Bishop_Luke 12:32-48_2016-08-07  
Bishop_Matthew 16:24-25_2016-08-05   Bishop_Matthew 16:13-23_2016-08-04
Bishop_Matthew 15:21-28_2016-08-03   Bishop_Matthew 15:21-28_2016-08-03
Bishop_Matthew 14:13-21_2016-08-01  

***************************

 

July2016    

Bishop_Luke 12:13-21_2016-17-31

   
Bishop_Matthew 14:1-12_2016-07-30  
Bishop_Matthew 13:47-53_2016-08-28   Bishop_Matthew 13:44-46 2016-07-27
Bishop_Matthew 20:20-28 2016-07-25   Bishop_Matthew 13: 16-17 2016-07-26
 
Bishop John 20:1,11-18 2016-07-22  
Bishop_Matthew 13:1-9_2016-07-20   Bishop_Matthew 12:46-50 2016-07-19
Bishop_Matthew 12:38-42_2016-07-18   BisBishop Luke 10:38-42_2016-07-17
  Bishop Matthew 12:1-8 2016-07-15
Bishop Matthew 11:28-30 2016-07-14   Bishop_Matthew 11:25-27-2016-07-13
Bishop_Matthew 10:34-11_1_2016-07-11   Bishop Matthew 11: 20-24-2016-07-12
Bishop Luke 10:25-37 2016-10-10   Bishop Matthew 10 : 24-33 2016-07-09
Bishop Matthew 10:16-23 2016-07-08   Bishop Matthew 10:7-15 2016-07-07
Bishop_Matthew 10: 1-7_2016-07-06   Bishop_Matthew 9:32-37_2016-07-05
Bishop_Matthew 9: 18-26_2013-07-04   Bishop_Matthew 16:13-19 2016-07-03
Bishop_Matthew 9:14-17 2016-07-02   Bishop_Matthew 9:9-13 2016-07-01

 


Facebook      

 

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
May 31, 2019
 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230
e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com