genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                                                            
" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   บริษัทปฐมกาล จำกัด


:: ประชาสัมพันธ์ -ข่าว-บทความ ::

**************


"เทศกาลคริสตมาส:
พระเจ้าหวังอะไรจากเรา และเราควรหวังอะไรจากพระเจ้า" 
 
 

 
 

 
 

บริการฟัง และ ดาวน์โหลด
ข้อคิดประจำวัน  จากพระคุณเจ้า
 
พระคุณเจ้า
หลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 
 

 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน
ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันตก

 
 

 

 
 

 
 

Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง?

Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการแพร่ธรรม?
 
     
 


 
 
 
 

 
 

 
 


ฝากข้อความ-ขอเพลง

 
 

 
 

 
 

ติดตามชมที่ช่องยูทูป ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเข้าชมที่ youtube เลือกชมถ่ายทอดสด)

*********************

 
 

 
 


 
 

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นในสาส์นเทศกาลมหาพรตประจำปี ค.ศ. 2018 (14 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม) ซึ่งพระคาร์ดินัล ปีเตอร์ เทิร์คสัน สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงเพื่อส่งเสริมการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม เป็นผู้นำมามอบให้วันนี้ที่นครรัฐวาติกันซึ่งสาส์นนี้ชื่อว่า “เพราะว่าความอธรรมจะเพิ่มมากขึ้น ความรักของคนจำนวนมากจะเย็นลง” (มธ. 24: 12) 


ในสาส์นดังกล่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มต้นด้วยพระวาจาของพระเยซูคริสต์ในพระวรสารโดยนักบุญมัทธิว (มธ. 24: 12) นั่นคือ “เพราะความอธรรมจะเพิ่มมากขึ้น ความรักของคนจำนวนมากจะเย็นลง”


ในเหตุการณ์ที่ศิษย์คนหนึ่งถามพระเยซูเจ้า ในคำตอบพระเยซูจึงทรงทำนายถึงวิบากกรรมอันยิ่งใหญ่พร้อมกับอธิบายถึงเหตุการณ์ที่ชุมชนของผู้ที่มีความเชื่อจะพบตนเอง  ท่ามกลางวิบากกรรมเหล่านั้นพระคริสตเจ้าทรงทำนายว่าประกาศกเท็จเทียมจะพามนุษย์ให้หลงทางและความรักที่เป็นแก่นแห่งพระวรสารจะเย็นชาลงในหัวใจของผู้คนเป็นอันมาก  เมื่อมูลฐานเป็นเช่นนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแบ่งสมณสาส์นของพระองค์ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้:

 

 

  • “ประกาศกเทียม”  
  • “หัวใจที่เย็นชา”
  • “เราต้องทำอย่างไร”
  • “เปลวไฟแห่งปัสกา”

สำหรับการเตือนให้ระวังประกาศกเท็จเทียมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสย้ำว่า “ประกาศก” เหล่านี้จะใส่หน้ากากมาในรูปแบบต่างๆและจะนำพวกเขาไปในที่ที่พวกเขาจะต้องไป


“ลูกของพระเจ้าจำนวนมากถูกล่อลวงด้วยความสุขชั่วแล่น  หลงว่าเป็นความสุขแท้จริง  มีชายหญิงจำนวนกี่มากน้อยที่ติดอยู่กับความฝันว่าจะต้องร่ำรวย ซึ่งมีแต่จะทำให้พวกเขาตกเป็นทาสของการคิด เพียงที่จะหากำไรผลผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆ มีกี่คนที่ใช้ชีวิตโดยเชื่อว่าตนมีทรัพย์สินเงินทองเพียงพอแล้ว สุดท้ายก็ตกอยู่ในความสันโดษเดียวดาย”


ประกาศกเทียมยังเป็นพวก “นักมายากล” ซึ่งหาทางออกง่ายๆและรวดเร็วให้กับความทุกข์ ซึ่งสุดท้ายแล้วปรากฏว่าช่างไร้ประโยชน์
เพื่อที่จะล่อลวงทำให้หัวใจมนุษย์สับสน สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า ปิศาจซึ่งเป็น “เจ้าจอมโกหกและบิดาแห่งการหลอกลวง” (ยน. 8: 44)

จะแสดงให้เราเห็นว่าความชั่วเป็นความดี ความเท็จเป็นความจริงอยู่เสมอมา นี่เป็นเหตุผลที่เราแต่ละคนถูกเรียกร้องให้มีสติ เพ่งชีวิตไปที่ใจของเราว่า เราตกเป็นเหยื่อให้กับการโกหกของบรรดาประกาศกเทียมเหล่านี้หรือเปล่า


“เราต้องเรียนรู้ในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนลึกลงไปใต้ผิวภายนอกและตระหนักว่าสิ่งซึ่งทิ้งร่องรอยที่ดี และคงทนถาวรในดวงใจเรานั้น เพราะว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าเพื่อคุณประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับเรา”


สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงเตือนเราต่อไปให้ระวังเมื่อหัวใจของเรา “เย็นชาลง” พระองค์ทรงขอร้องให้เราพินิจพิจารณาต่อไป เมื่อเรากลายเป็นคนที่เปลี่ยนไปและถูกปล่อยให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย
“มีเครื่องหมายอะไรบ้างไหมที่แสดงว่าความรักของเรากำลังเย็นชาลง?”


ขณะที่เรามองลึกเข้าไปในตัวเราและทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเกี่ยวกับเครื่องหมายด้านลบเหล่านี้ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเสนอ “ยาบำบัดง่ายๆ” ของพระศาสนจักร นั่นคือ การสวดภาวนา การทำบุญให้ทาน และ การถือศีลอดอาหาร
โดยอาศัยการอุทิศเวลาให้กับการสวดภาวนามากขึ้น เราจะสามารถถอนรากถอนโคนการโกหกของเราออกไปรวมถึงการโกหกตนเองทุกชนิด แล้วเราจะพบกับความบรรเทาที่พระเจ้าจะทรงมอบให้  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตั้งข้อสังเกตว่า พระเจ้าทรงเป็นบิดาของเรา พร้อมกับทรงเตือนใจเราว่า พระองค์ทรงต้องการที่จะให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

 


พระสันตะปาปาตรัสต่อไปว่าการทำบุญให้ทาน ทำให้เราเป็นอิสระจากความละโมภและช่วยเราให้ถือเพื่อนบ้านว่าเป็นพี่เป็นน้องของเรา ส่วนการถือศีลอดอาหารจะช่วยลดแนวโน้มการใช้ความรุนแรงของเราให้น้อยลง “ซึ่งจะปลดอาวุธของเราออกไป และกลายเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้เราเจริญเติบโตขึ้น”
พระสันตะปาปาตรัสย้ำว่า “พระเจ้าทรงเปิดโอกาสให้เราเริ่มต้นความรักใหม่” พระองค์ทรงสนับสนุนสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักรให้ร่วมใจกันเดินทางในช่วงเทศกาลมหาพรตด้วยความกระตือรือร้นด้วยการทำบุญให้ทาน การจำศีลอดอาหาร และการสวดภาวนา


สาส์นมหาพรตฉบับนี้ได้ลงพระนามวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ซึ่งเป็นวันฉลองนักบุญทั้งหลาย และมีการสรุปด้วยบทภาวนาของสมเด็จพะสันตะปาปาดังนี้ “ขอให้แสงสว่างของพระคริสตเจ้าผู้เสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพในพระสิริรุ่งโรจน์ จงขับไล่ความมืดแห่งจิตใจของเราออกไปด้วยเทอญ และทำให้เราทุกคนสามารถมีประสบการณ์ของศิษย์พระคริสต์ที่กำลังเดินทางไปยังเอมมาอุสด้วยเทอญ”


สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสรุปโดยการอธิษฐานว่าอาศัยการฟังพระวาจาของพระเจ้าและรับการหล่อเลี้ยงจากโต๊ะแห่งศีลมหาสนิท ขอให้ดวงใจของเราจงได้มีความร้อนรนขึ้นในความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก


(วิษณุ ธัญญอนันต์ - เก็บเรื่องนี้มาเพื่อการรำพึงไตร่ตรอง)

                                                                    


 
 


 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com


Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
February 10, 2018

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006