genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
              

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง"

*****************

 

 

ชมย้อนหลัง
มิสซาแรก พระอัครสังฆราชวีระเดช ใจเสรี
วัดพระหฤทัย สกลนคร เวลา 07.30น.
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020
(เสียงพิธีเริ่มฟังได้ นาทีที่ 05.27)

 

 

ชมย้อนหลัง
พิธีบวชคุณพ่ออันตนวีระเดช ใจเสรี
เป็นพระอัครสังฆราช อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020

 

 

สาสน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
“วันสื่อมวลชนสากล” ครั้งที่ 54
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020/2563

"ท่านทั้งหลายจะได้เล่าให้ลูกหลานฟังว่า" (อพย 10:2) ชีวิตกลายเป็นประวัติศาสตร์
ข้อ 5. เรื่องราวที่ฟื้นฟูพวกเรา

บาทหลวงภฤศ ทิพย์ทอง, C.Ss.R. ถอดความ

**************

50 ปีชีวิตสงฆ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์17 พฤษภาคม 1970 (2513)

✝อาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า คุณพ่อหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์
จากสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลี
พร้อมกับคุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) และคุณพ่อเพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ์ (สังฆมณฑลจันทบุรี)
และพระสงฆ์จากที่ต่าง ๆ รวม 264 องค์

✝️วันนี้จึงเป็นวันครบรอบ 50 ปีแห่งชีวิตสงฆ์ของพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประมุของค์ที่ 5 แห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ซึ่งงานสุวรรณสมโภชการเป็นพระสงฆ์ของพระคุณเจ้าจะเลื่อนไปจัด เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

✝️ขอพี่น้องได้อธิษฐานภาวนาเพื่อพระคุณเจ้า และพันธกิจในฐานะผู้สืบตำแหน่งของคณะอัครสาวกให้สำเร็จตามพระประสงค์
“ADVENIAT REGNUM TUUM” (พระอาณาจักรจงมาถึง)


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ชมพิธีบูชาขอบพระคุณย้อนหลัง

พิธีประกาศแต่งตั้ง สัมภาษณ์ พระอัครสังฆราชองค์ใหม่ มิสซังท่าแร่-หนองแสง

อ่านประวัติพระอัครสังฆราชองค์ใหม่

 


ประกาศ
เรื่อง พิธีบวชคุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรี
เป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.2020 เวลา 10.00 น.
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

 

 

****************************************

ประกาศอัครสังฆมณฑลท่าแร่-ห นองแสง
ให้เปิดวัดประกอบพิธีกรรม นับตั้งแต่วันอาทิตย์สมโภชพ ระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
คือวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป

+++++++++++++++++++++++++++++

 


"เชิญเสด็จมา ข้าแต่พระจิตเจ้า
เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ
และทรงบันดาลให้ลุกร้อนด้วยความรักของพระองค์"
สมโภชพระจิตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020

ประกาศ เรื่อง
แนวทางปฏิบัติของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

 

ประกาศ ขยายเวลาการงดพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

 

 

 

ช่องทางการติดตาม ถ่ายทอดสด

ที่นี่
Facebook Live Stream
สดวิทยุมิสซังท่าแร่ หนองแสง


youtube
Sakon10450FM genesis Radio

 

ช่องทางการติดตามพิธีบูชาขอบพระคุณ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เวลา 06.00 น.ทุกวัน

https://www.youtube.com/channel/UCEB8h12eEfCmr_SMjq8XSxg

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016973023488

http://radio.garden/listen/genesisradio-fm/oYp7iHCU

http://genesis.in.th/St_Michael_cathedral_Thare.php

http://genesis.in.th/Genesisradio.php


หรือ
http://103.22.182.105:7226

http://103.22.182.105:7228

 

ช่องทางการติดตามและร่วมพิธี
Facebook Live Stream
สดวิทยุมิสซังท่าแร่ หนองแสง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016973023488

สถานีวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง FM 104.50MHz.
http://genesis.in.th/Genesisradio.php

http://radio.garden/listen/genesisradio-fm/oYp7iHCU

 

วิมานใจ นาแว่น
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์
https://www.facebook.com/wimanchai.nawaen?__tn__

 

วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย
คุณพ่อธัญญา ศรีอ่อน
https://www.facebook.com/cholyfamilyniramai?__tn__

 

อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100030436200545&__tn__

Lawrence Chamnan
วัดพระคริสตราชา นาจาร
https://www.facebook.com/lawrence.chamnan?__tn__

Daniel Khuan Thinwan
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย
https://www.facebook.com/daniel.thinwan?__tn__


120 ปีพระพรแห่งความเชื่อ ชุมชนคริสตชนบ้านดอนทอย-หนองสนุก
คุณพ่อสุรพงศ์ นาแว่น

คุณพ่อวิโรจน์ โพธิ์สว่าง
วัดน้อยโรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร

https://www.facebook.com/don.pietro.18?__tn__

Wirat Narinrak
โบสถ์พระหฤทัย สกลนคร
https://www.facebook.com/nain.narinrak

 

*****************************

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

*********************

อ่านสารวัดท่าแร่ฉบับเต็ม
ปีที่-35-ฉบับที่-23-สัปดาห์ที่-10-
เทศกาลธรรมดา-7-13-มิ.ย.-20

 

 

แนะนำ ((ต้นฉบับ))พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
เวลา07.00 น.
โดย พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
จาก วัดพระมารดาแห่งคณะสงฆ์ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 แนะนำ : ((ต้นฉบับ)) พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ สกลนคร
เมื่อเวลา06.00-07.00 น.
แนะนำ: พิธีบูชาขอบพระคุณ ตรีวารปัสกา
9 เมษายน 2020 พฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ มิสซังท่าแร่-หนองแสง
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
ถ่ายทอดสดจาก วัดน้อยสำนัก(วัดพระมารดาแห่งคณะสงฆ์)
เวลา 19.00 น.

 

แนะนำ: พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020
วันอาทิตย์ใบลาน พระทรมานของพระคริสตเจ้า
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
ถ่ายทอดสดจาก วัดน้อยสำนัก(วัดพระมารดาแห่งคณะสงฆ์)
เวลา 06.00-06.50 น.

 

 

แนะนำ : พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
จาก อารามราชินีแห่งสันติภาพ กาปูชิน ท่าแร่ สกลนคร
เวลา 06.00-07.00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณ
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

******************************
สารวัดท่าแร่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 14 วันที่ 5-11 เม.ย.2020

******************************


ประกาศ

ประกาศของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
วันที่ 30 มีนาคม 2020
เรื่องพิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์และตรีวารปัสกา
ในช่วงเวลาการระบาดของไวรัส COVID-19

*************


---------------------------------------

 

************************

 

***************

 

 

พิธีเปิด งานแห่ดาว สกลนคร 2019-12-25
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

มอบพิธีมอบเกียรติบัตร งานแห่ดาว สกลนคร 2019-12-25

การขับร้องวันคริสต์มาส ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ งานแห่ดาว 2019-12-25

การแสดงละครศักดิ์สิทธิ์ น้องนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
ตอนที่ 1 จากทั้งหมด 2 ตอน

การแสดงละครศักดิ์สิทธิ์ น้องนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
ตอนที่ 2 จากทั้งหมด 2 ตอน

การแสดงชุด1 แผ่นดินผู้ทรงธรรม งามล้ำสกลนคร ประเพณีแห่ดาวฯ สกลนคร2019
การแสดงชุด แผ่นดินผู้ทรงธรรม งามล้ำสกลนคร
น้องนักเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3 โรงเรียนยุติธรรมวิทยา

การแสดงชุด2 แผ่นดินผู้ทรงธรรม งามล้ำสกลนคร ประเพณีแห่ดาวฯ สกลนคร2019
การแสดงชุด แผ่นดินผู้ทรงธรรม งามล้ำสกลนคร
น้องนักเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3 โรงเรียนยุติธรรมวิทยา

ประกาศรางวัลแห่ดาว ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร 2019-12-25

การแสดงของน้องแมทธิว ประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร2019-12-25

 

 

 

กำหนดการ งานคริสต์มาส-แห่ดาว สกลนคร
24-25ธันวาคม 2019

รับชม ย้อนหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสคริสตมาสและปีใหม่เจ้าหน้าที่ มิสซังท่าแร่-หนองแสง
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานในพิธี
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019 เวลา 11.00 น.
ณ วัดนักบุญยอแซฟ คำเกิ้ม จังหวัดนครพนม

ชมย้อนหลังบทอื่นๆ
เริ่มพิธี ,บทอ่าน,บทพระวรสาร, ภาคถวาย,ภาครับศิล,ปิดพิธี

แบ่งปันตามรอยบุญราศี อุทัย พองพูม -350 ปี มิสซังสยาม
กับการประกาศข่าวดีด้วยงานกิจเมตตา
โดย คุณพ่อเฉลิมศิลป์ จันลา และ คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์


แบ่งปัน 350 ปี มิสซังสยาม กับการประกาศข่าวดีด้วยงานกิจเมตตา
โดย คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์


ตอนที่ 3, 4 ,5
********************************

 

พิธีเปิด-เสก พิพิธภัณฑ์บุญราศี สองคอน
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019

 


ขอพร จูบพระธาตุ ท้ายพิธี
ฉลองบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน 79 ปีมรณกรรมแห่งความเชื่อ
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2019

*********************

 

รับชม ย้อนหลัง


พิธีบูชาขอบพระคุณ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 


พิธีบูชาขอบพระคุณ สำหรับเยาวชน
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

 

 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย
ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019
********************

 

 LIVE )))ฉลองบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน (เลือกชมได้ตามความเร็วของเน็ตได้)
30 ปีการสถาปนาเป็นบุญราศี (ค.ศ1989-ค.ศ.2019)
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน
ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

****************************ชมย้อนหลัง พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองบ้านเณร ฟาติมาท่าแร่-บวชพระสงฆ์ใหม่ อ.เมือง จ.สกลนคร
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2019
เวลา 10.00 น.


ชมย้อนหลัง พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสตียมฉลองบ้านเณร ฟาติมาท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
โดย คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี อุปสังฆราช ประธานในพิธี
วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2019
เวลา 19.00 น.

 

ชมย้อนหลัง
ฉลองอารามรักกาเขนแห่งท่าแร่

เมื่อ 14 กันยายน 2019
facebook, youtube

******************


ชมย้อนหลัง
facebook, youtube

******************


ชมย้อนหลังที่นี่
ชมย้อนหลัง การแสดงต้อนรับ

*****************************

ชมย้อนหลังที่นี่

 


ประกาศบวชเป็นพระสงฆ์

**********

บันทึก ฉลองวัดนักบุญลอเรนซ์ ภูคำ
ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019 เวลา 10.00 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
คุณพ่อปริญญา เสมอพิทักษ์ เจ้าอาวาส

******************************


ถ่ายทอดสด
พิธีบูชาขอบพระคุณ
เปิด-เสก โบสถ์นักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ต. หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 10.30 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
คุณพ่อพงศ์ศิระ คำศรี ผู้ดูแลการก่อสร้าง

ฉบับเต็ม
พิธีต้อนรับ เปิดป้ายโบสถ์นักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ต. หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 09.00 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี

 

**************************

 

 สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ขอร่วมแสดงความอาลัย

และขอประชาสัมพันธ์
พระเป็นเจ้าได้ยกมารดา ของคุณพ่อขวัญ  ถิ่นวัลย์
ซิสเตอร์นวลมณี ถิ่นวัลย์,ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ ไป
คือ กาโรลา ฮ้อม ถิ่นวัลย์

ชม ย้อนหลัง พิธีมิสซาปลงศพ
วันพุธที่ 17  กรกฏาคม 2019 เวลา 10.00 น.
ณ วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร


****************************************

บริการดาวน์โหลด
บทภาวนาโอกาสฉลอง 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม

เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2019 เชิญร่วมฉลองรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.
คุณพ่อสุกิจ  นารินทร์รักษ์  เจ้าอาวาส


ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาส เปิด-เสกวัดนักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562   เวลา 10.30 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

*************************

บันทึก 1/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 2/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 3/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 4/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

การแสดงโอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม2019-07-06


ลำล่อง สดุดี สองธรรมฑูตคู่เอกคู่ทอง ของอิสาน
มรณะกรรมร้อยปี คุณพ่อเกโก พระคุณเจ้าโปรดม มรณะกรรมร้อยปี

 

 

ลำเต้ยสดุดี สองธรรมฑูตคู่เอกคู่ทอง ของอิสาน
มรณะกรรมร้อยปีคุณพ่อเกโก พระคุณเจ้าโปรดม

*********************

 

 

สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ขอร่วมแสดงความอาลัย
และขอประชาสัมพันธ์
พระเป็นเจ้า ได้ยกบิดาของคุณพ่อวิรัช นารินรักษ์ ไป
คือ เปาโล ทองเพ็ชร์  นารินรักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมา  สิริอายุ 77 ปี
ตั้งศพสวดภาวนาที่บ้านหนองเดิ่น ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
พิธีมิสซาปลงศพ
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2019เวลา 10.00 น.
ณ วัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

จึงขอร่วมแสดงความอาลัยกับคุณพ่อวิรัช  และครอบครัวนารินทร์รักษ์
และขอคำภาวนาจากพี่น้อง
เพื่อดวงวิญญาณของคือ เปาโล ทองเพ็ชร์  นารินรักษ์ด้วย

ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ ย้อนหลัง(FB)


ต้นฉบับ 1/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 2/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 3/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 4/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 5/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 6/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 7/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 8/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 9/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

****************

**************************

***************************************************

1/3 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อเปาโล ไพศาล ว่องไว

2/3 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อเปาโล ไพศาล ว่องไว

3/3 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อเปาโล ไพศาล ว่องไว

 พิธีผูกแขน และการแสดงหน้าเวที โอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่อเปาโล ไพศาล ว่องไว

 

 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ห้วยหวด ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร 27 เมษายน ค.ศ.2019

01/05 ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท-ล้างเท้าอัครสาวก พฤหัสบดีที่ 18/04/2019 วัดนาโพธิ์

02/05 ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท-ล้างเท้าอัครสาวก พฤหัสบดีที่ 18/04/2019 วัดนาโพธิ์

03/05 ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท-ล้างเท้าอัครสาวก พฤหัสบดีที่ 18/04/2019 วัดนาโพธิ์

04/05 ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท-ล้างเท้าอัครสาวก พฤหัสบดีที่ 18/04/2019 วัดนาโพธิ์

05/05 ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท-ล้างเท้าอัครสาวก พฤหัสบดีที่ 18/04/2019 วัดนาโพธิ์

 


พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
และพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาการเป็นพระสงฆ์ -บันทึกตลอดพิธี
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 07.00 น.
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร


******************

ต้นฉบับ 01/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18


ต้นฉบับ 02/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18ต้นฉบับ 03/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

บันทึกต้นฉบับ 1/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019บันทึกต้นฉบับ 2/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

 

บันทึกต้นฉบับ 3/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

 

บันทึกต้นฉบับ 1/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

 

บันทึกต้นฉบับ 2/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

 

บันทึกต้นฉบับ 3/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

 

บันทึกต้นฉบับ 34/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

 

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์ ,คุณพ่อเปาโล ไพศาล ว่องไว และงานรวมพลังพลมารี
วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2019 พิธี เวลา 10.00 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

**************

"พระดำรัสก่อนสิ้นพระชนม์"


"การเข้าสู่เทศกาลมหาพรต"
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร


ข้อรำพึงเรื่อง"มหาพรต ตอนที่ 1


ข้อรำพึงเรื่อง"มหาพรต ตอนที่ 2


หลักดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
ตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหาพรต

****************

******************
ประชาสัมพันธ์ตารางฉลองวัด
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  ประจำปี 2019
(ตารางอาจมีแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง

******************
ชมย้อนหลัง ประเพณีเทศกาลแห่ดาวสกลนคร
25 ธันวาคม 2018

***************

 

****************************
ชมย้อนหลัง
ฉลองบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานพิธี


**********************

อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
ขอแสดงความอาลัย
และ ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณ
ของ คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
พระได้รับท่านไป เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 เวลา 03:35 น.
ณ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนคร
สิริอายุ 79 ปี

***********************************
ประวัติโดยสังเขป
*************************************

 

 

*****************


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 11-20

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 1-10


 
 

 
 

 
 

 
 

  
     
 
 

 

 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน
ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันตก

 
 

 


 
 

::ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
เดือน ตุลาคม ::

ภาวนาพิเศษเพื่อ
"การอภิบาลและแพร่ธรรมในจังหวัดนครพนม
"
ครบรอบวันเกิด : Happy Birthday

9 ตุลาคม คุณพ่อฟิลิป สุกิจ นารินรักษ์
               คุณพ่อยอแซฟ กมล เสมอพิทักษ์
               คุณพ่อเปาโล ลิขิต เหลือหลาย
11 ตุลาคม คุณพ่อเบอร์นาร์ด วีระพงษ์ โพธิมล
14 ตุลาคม คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต
19 ตุลาคม คุณพ่อเปโตร วิโรจน์ โพธิ์สว่าง
22 ตุลาคม คุณพ่อยอห์น ธีรพงษ์ นาแว่น
30 ตุลาคม พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

ครบรอบวันบวช : Happy Ordination day
6 ตุลาคม คุณพ่อเทพณรงค์ พุดษา
              คุณพ่อทินกร เหลือหลาย
7 ตุลาค ม คุณพ่อขวัญชัย นาอุดม
9 ตุลาคม คุณพ่อสุกิจ นารินรักษ์
12 ตุลาคม คุณพ่อชัยเฉลิม สุทธิ
25 ตุลาคม คุณพ่อวรเมธ มาหนู
                คุณพ่ออติชาติ ธรรมวงศ์
                คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
28 ตุลาคม คุณพ่อสมพงษ์ ตรีว่าอุดม

วันฉลองศาสนนาม : Happy Feastday
4 ตุลาคม คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี ศรชัย แสนสุริวงศ์
               คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี ญาณารณพ มหัตกุล
18 ตุลาคม คุณพ่อลูกา สุพล ยงบรรทม

ระลึกถึงท่าน...ในคำภาวนา
10 ตุลาคม คุณพ่อ คำจวน ศรีวรกุล 1979
13 ตุลาคม คุณพ่อยอแซฟ ตรรกวิทย์ เวียรชัย 2006

 

 


 
 

 

 

 

 

 


 
 

******************************


ติดตามชมที่ช่องยูทูปที่นี่

(ชมไม่ได้ โปรดเข้าชมที่ youtube เลือกชมถ่ายทอดสด)


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง?

Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการแพร่ธรรม?

*********************

 
 

 
 
 
 
 
 


 
 

 
 


ฝากข้อความ-ขอเพลง

ขอเพลงหน้าไมค์

ฝากติดตามข้อคิด ข้อรำพึงจากพระวาจา ประจำแต่ละวัน
พร้อมถ่ายทอดสดรายการวิทยุ ฯลฯ ของเรา
ผ่าน ช่อง youtube ของเรา

 

*****************************

 +66 98 615 3115


Facebook

admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com

 


รับฟังวิทยุของเราได้ตลอด 24 ชม. ทั่วโลก ที่นี่

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


 
 

 
 
Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio    
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ  
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร *

Download :

******************************************************************

 
 

ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงจากพระวาจา
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร์ สันติสุขนิรันดร์

พฤศจิกายน 2019
ตุลาคม 2019
กันยายน 2019
สิงหาคม 2019
กรกฎาคม 2019
มิถุนายน 2019
พฤษภาคม 2019
เมษายน 2019
มีนาคม 2019
กุมภาพันธ์ 2019
มกราคม 2019
  
       
 
 

 

 
     
 


***************************************************************

 
 

ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร์ สันติสุขนิรันดร์ สุขนิรันดร์
พฤศจิกายน 2019
ตุลาคม2019
กันยายน 2019
สิงหาคม 2019
กรกฎาคม 2019
มิถุนายน 2019
พฤษภาคม 2019
เมษายน 2019
มีนาคม 2019
กุมภาพันธ์ 2019
มกราคม 2019
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 
     
 

 
     
 

 

 

   
  วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทสัมภาษณ์นี้มาเพื่อการแบ่งปันและไตร่ตรอง
 

 


การสวดสายประคำในสวนวาติกันวันเสาร์ที่
30 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะนำสวดสายประคำภายในสวนวาติกัน
วิงวอนขอความช่วยเหลือจากแม่พระเพื่อคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากโรคระบาด
และ เพื่อถวายมนุษยชาติไว้กับพระเยซูคริสต์


การเข้าเฝ้าแบบทั่วไปสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
สันตะบิดรยังคงสอนคำสอน “เรื่องการสวดภาวนา”

 


ราชินีแห่งสวรรค์ (
Regna Caeli) วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
พระสันตะปาปาฟรานซิสปราศรัย: วันสมโภชพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์
อาทิตย์สัปดาห์ที่เจ็ดในเทศกาลปัสกา

 


“การอธิษฐานภาวนาเพื่อมนุษยชาติ” เพื่อวิงวอนพระเจ้าโปรดยุติโรคระบาด
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2020

 

สมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
เดือนแม่พระ พฤษภาคม ร่วมใจสวดสายประคำ และ อธิษฐานภาวนา

   
สำนักข่าววาติกันแถลงสมณลิขิตเดือนพฤษภาคม
ซึ่งเป็นเดือนแม่พระ ถึงบรรดาสัตบุรุษทั่วโลก

สมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสถึงสัตบุรุษ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2020

 

 


บทเทศน์วันจันทร์ที่
20 เมษายน ค.ศ. 2020
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่า “การสวดภาวนาเป็นการเปิดประตู”

 


สมโภชพระเมตตาของพระเยซูคริสต์

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2020 (สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา)
บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสวันอาทิตย์สมโภชพระเมตตา
ในโอกาสครบปีที่ 20 ของการเฉลิมฉลองวันพระเมตตาของพระเจ้า

 


บทเทศน์วันเสาร์ที่
18 เมษายน ค.ศ. 2020
ณ วัดน้อยภายในสถานพำนักซางตามาร์ธา นครรัฐวาติกัน

 

 


บทเทศน์วันที่
17 เมษายน 2020 (แบบสรุป – ส่วนฉบับเต็มจะส่งตามมา)
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอให้พวกเราอธิษฐานภาวนาเพื่อบรรดาสตรีที่ตั้งครรภ์

 


บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสวันที่
16 เมษายน 2020
ณ วัดน้อยภายในสถานพำนักซางตามาร์ธา นครรัฐวาติกัน
ท่านร้อนใจหรือ? ท่านกลัวหรือ?
ขอให้การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์ทำให้หัวใจของท่านเปี่ยม
ด้วยความชื่นชมยินดี

 


พระสันตะปาปาฟรานซิสปราศรัยและสวดบท Regina Caeli (ราชินีแห่งสวรรค์)
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2020 เทศกาลปัสกา
การประกาศข่าวน่ายินดีแห่งการเสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์

 

บทเทศน์วันจันทร์ที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2020 เทศกาลปัสกา
ณ วัดน้อยภายในสถานพำนักซางตามาร์ธา นครรัฐวาติกัน “หลังโรคระบาดขอให้พวกเราหันกลับเข้าสู่ชิวิตที่ไม่มุ่งแต่เรื่องเงินตรา”

 


บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส “CAENA DOMINI”
วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2020
โป๊ปฟรานซิสย้ำบาดหลวง "อย่าดื้อรั้นเหมือนเปโตรที่ไม่ยอมให้พระเยซูล้างเท้า"

 บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส วันอังคารที่ 7 เมษายน ค.ศ. 2020
ภาวนาสำหรับผู้ที่ได้รับโทษอย่างไม่เป็นธรรม

 

 

บทเทศน์วันจันทร์ที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแบ่งปันความทรงจำจากกรุงบัวโนสไอเรส

 


โควิด
-19
สวดภาวนาต่อพระรูปไม้กางเขนและรูปแม่พระผู้เป็นความรอดของปวงประชา
การภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเพื่อ “ยุติโรคระบาด”

 


การร่วมพิธีมิสซากับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสวันที่
2 เมษายน 2020
“จงภาวนาวิงวอนต่อนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา”

 


การเข้าเฝ้าแบบทั่วไปและการสอนคำสอนปจะจำสัปดาห์ของพระสันตะปาปา

วันพุธที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2020
ขอให้พระเจ้าชำระจิตใจพวกเราให้บริสุทธ์และมีประสบการณ์กับความชื่นชมยินดี

 

บทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2020
“สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการอยู่ในพระเยซูคริสต์”

 

 


โควิด-19
สวดภาวนาต่อพระรูปไม้กางเขนและรูปแม่พระผู้เป็นความรอดของปวงประชา
การภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเพื่อ “ยุติโรคระบาด”

 

บทเทศน์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2020
การพิศเพ่ง การภาวนา และ การขอบพระคุณ
เป็นการตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการที่พระเยซูคริสต์ ทรงยอมรับบาปทั้งมวลของเราไว้กับพระองค์

 

 


การเข้าเงียบประจำปี ค.ศ. 2020
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
ภายใต้หัวข้อในการไตร่ตรองเรื่อง “ประสบการณ์แห่งคำทำนาย”

 

 

 

 

 

"วจนพิธีกรรมการคืนดีกับพระเจ้า (การแก้บาป)
ในโอกาสเทศกาลมหาพรต ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
"

ดาว์นโหลดเพื่ออ่านฉบับเต็ม
 
 
 


 

 

 

 

 
 
 

ประเทศออสเตรียกำลังฉลองครบรอบ 200 ปี
แห่งบทเพลงอันโด่งดังที่ชื่อว่า Silent Night 
เป็นเพลงคริสต์มาสเกี่ยวกับ
การบังเกิดของพระเยซูคริสต์ที่กลายเป็น
ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของการฉลองคริสต์มาส ฯลฯ
 

คุณพ่ออันโตนีโอ สปาดาโร เอส. เจ. ให้สัมภาษณ์
ข้อตกลงระหว่างสันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน) และประเทศจีนคือ เครื่องหมายแห่งความหวัง และสันติภาพในโลก

 

พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อบรรดาปิตาจารย์ของซีน็อด
“ความรับผิดชอบของเราต้องแสดงให้บรรดาเยาวชนเห็นว่า
การร่วมมือกับพระศาสนจักรเป็นสาส์นอันไร้กาลเวลานั้น
เป็นสิ่งคู่ควรและคุ้มค่าที่สุด”
2018-10-03
 


วาติกันยืนยันว่ามีพระสังฆราชจีนสององค์เข้าร่วมประชุมซีน็อด
ในช่วงที่มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประชุม

************************

 

 ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (Guardian Angels)

 

  
               
         
เปลี่ยนหมู่บ้านคริสตชน แปลงสังฆมณทล
 
“การไม่ทำความดีเลย ถือว่าเป็นความชั่ว”
คำสอนของพระสันตะปาปา ก่อนสวดฑูตสวรรค์แจ้งข่าว

วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2018
 

ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก
2018-07-03
 

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
2018-06-10
 

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตฯ
 

สมโภชพระจิตเจ้า: วันเกิดของพระศาสนจจักร์
       

 

 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
October 4, 2020

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006