genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย"
   

"ขอต้อนรับสู่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงดินแดนแห่งการพลีชีพเพื่อปกป้องความเชื่อ ดินแดนมรณสักขีบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน"
                                          
" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   บริษัทปฐมกาล จำกัด
 
 


อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
ขอแสดงความอาลัยและ ขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณ
ของ คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
เกิด วันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ.1939
พักผ่อนในพระเจ้า วันเสาร์ที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2018

เวลา 03:35 น.

สิริอายุ 79 ปี
ศพตั้งอยู่ที่ ศาลามาร์ติโน อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

กำหนดการ :
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2018
มิสซาหน้าศพ เวลา 19.30 น.
ประธานโดย คุณพ่อวีระเดช ใจเสรี

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน ค.ศ. 2018
มิสซาหน้าศพ เวลา 19.30 น.
ประธานโดย พระคุณเจ้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน ค.ศ. 2018
มิสซาหน้าศพ เวลา 19.30 น.
ประธานโดย คุณพ่อสำราญ วงศ์เสงี่ยม

วัน อังคาร ที่ 11 กันยายน ค.ศ.2018
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ เวลา 10.00 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

ขอคำภาวนาแด่คุณพ่อ เพื่อท่านจะร่วมสุขกับพระเจ้า ตลอดนิรันดร


 

 

 

 

คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
(Rev. John Baptist Narint  SIRIVIRIYANANT)

 

1. กำเนิด

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์ เกิดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1939 (พ.ศ. 2482) ที่บ้านหนองแสงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 1 ของนายเจี้ยว กับ นางเฟือง มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน ดังรายนามต่อไปนี้

  1. คุณพ่อนรินทร์ ศิริวิริยานันท์
  2. นายประมวล ศิริวิริยานันท์
  3. นายยุทธนา ศิริวิริยานันท์
  4. นายฤทธิรงค์ ศิริวิริยานันท์
  5. นายสมาน ศิริวิริยานันท์

2. การศึกษา

- ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ต.หนองแสง
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวรธรรมพิทยาคาร
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ บางนกแขวก

- วิชาปรัชญา (Philosophy) St. Columba’s College Springwood ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506)
- วิชาเทววิทยา (Theology) มหาวิทยาลัยอูร์บานิอานา กรุงโรม ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511)
 
3. กระแสเรียก
 
- บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยเณรฟาติมา ท่าแร่ ค.ศ. 1953-1961 (พ.ศ. 2496-2504)
- บ้านเณรใหญ่ St. Columba’s College, Springwood ค.ศ. 1961-1963 (พ.ศ. 2504-2506)
- บ้านเณรใหญ่ Pont Collegio di Propaganda Fide, Rome ค.ศ. 1964-1968 (พ.ศ. 2507-2511)

- รับศีลตัดผม (Tonsura) 29 พฤศจิกายน 1965 โดยพระคาร์ดินัลอากายาเนียน
- รับศีลผู้เปิดประตูและผู้อ่าน 26 มีนาคม 1966 โดยพระอัครสังฆราช Sigismundi
- รับศีลรองสังฆานุกร 23 ธันวาคม 1967 โดยพระคาร์ดินัลอากายาเนียน
- รับศีลบวชสังฆานุกร 10 เมษายน 1968 โดยพระอัครสังฆราช Pignedolli

- บวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) ที่รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง โดย พระอัครสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์
- คติพจน์ "เป็นทุกสิ่งสำหรับทุกคน" (Omnia Omnibus)
 
4. หน้าที่การงาน
 

ค.ศ. 1968-1969 (พ.ศ. 2511-2512) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

ค.ศ. 1969-1970 (พ.ศ. 2512-2513) รักษาการเจ้าอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง

ค.ศ. 1970-1971 (พ.ศ. 2513-2514) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

ค.ศ. 1971-1972 (พ.ศ. 2514-2515) ศึกษาต่อ San Pietro, ROMA ประเทศอิตาลี

ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) อาจารย์บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

ค.ศ. 1972-1973 (พ.ศ. 2515-2516) อาจารย์สอน บ้านเณรปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) สหรัฐอเมริกา

ค.ศ. 1976-1977 (พ.ศ. 2519-2520) รักษาการเจ้าอาวาสวัดแม่พระไถ่ทาส สองคอน

ค.ศ. 1977-1981 (พ.ศ. 2520-2524) เจ้าอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง

ค.ศ. 1981-1985 (พ.ศ. 2524-2528) เจ้าอาวาสวัดแม่พระไถ่ทาส สองคอน วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร วัดนักบุญเปโตร ธาตุพนม วัดนักบุญอันตน คำบง และวัดพระคริสตสมภพ หนองลำดวน

ค.ศ. 1985-1989 (พ.ศ. 2528-2532) เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่

ค.ศ. 1989-1993 (พ.ศ. 2532-2536) เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย วัดแม่พระนิรมล โนนสวรรค์ และวัดมรณสักขีทั้งเจ็ดแห่งประเทศไทย กุดจอกน้อย

ค.ศ. 1993 -1998 (พ.ศ. 2536-2541) เจ้าอาวาสวัดนักบุญมารีอา มักดาเลนา นาโพธิ์ วัดแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ธ นาโพธิ์น้อย และวัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี กะแต้

ค.ศ. 1993 -1998 (พ.ศ. 2536-2541) หัวหน้าเขตปกครองวัด เขตกลาง

ค.ศ. 1998 -2003 (พ.ศ. 2541-2546) เจ้าอวาสวัดนักบุญอันดรูว์ หนองแซง วัดนักบุญยอห์นมารีย์เวียนเนห์ วังม่วง และวัดนักบุญเปาโล นกเหาะ

ค.ศ. 1998 -2003 (พ.ศ. 2541-2546) หัวหน้าเขตปกครองวัด เขตตะวันออก และจิตตาธิการคณะคูร์ซิลโล

ค.ศ. 2000-2003 (พ.ศ. 2543-2546) ผู้ประสานงานองค์กรฆราวาส

ค.ศ. 2003-2008 (พ.ศ. 2546-2551) เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร วัดนักบุญอันตนคำบง และวัดพระคริสตสมภพ หนองลำดวน

12 พ.ย. 2005-2008 (พ.ศ. 2548-2551) หัวหน้าเขตปกครอง เขตตะวันออก

7 มิ.ย. 2006 (พ.ศ. 2549) ที่ปรึกษาพระสังฆราช

1 พฤษภาคม ค.ศ. 2008- ปัจจุบัน (พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน ) เกษียณอายุ ประจำที่บ้านลาซารัส และเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี กะแต้


:: ประชาสัมพันธ์ -ข่าว-บทความ :: 

 
 
 

 
 


 
 

บริการฟังและ ดาวน์โหลด
ข้อคิดประจำวัน  จากพระคุณเจ้า
 

ข้อรำพึง

พระคุณเจ้า
หลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 
 

  
 


 


 

 

 


 
 
 
 


 
 

 
 


 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

 
 


 
 

 
 
Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น  
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ  
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 
Facebook

e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com


 
 

 
 

 

 
 

 
 บันทึกพิธีมิสซาปลงศพ
คุณพ่อยอห์นบัปติสต์นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
อังคาร ที่ 11 กันยายน.2018


https://www.youtube.com/watch?v=DGs-0WYePy0
https://www.youtube.com/watch?v=s0PwMHTCnzQ
https://www.youtube.com/watch?v=XEwVQZqXjrg
https://www.youtube.com/watch?v=BDrJiesK6ng
https://www.youtube.com/watch?v=CTvqIiA_-Nc
https://www.youtube.com/watch?v=ilqiz4JQaIE
https://www.youtube.com/watch?v=E7ZcxVI5p2s
https://www.youtube.com/watch?v=lSJD4ADFnQY
https://www.youtube.com/watch?v=LN0tqRtgOuU
https://www.youtube.com/watch?v=KmA_6wIjXiE
https://www.youtube.com/watch?v=22Mjkq7Qfyo

 

 

 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน

ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันต

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
มิสซาแรก เวลา 06.00-07.20 น.ทุกวัน
มิสซาสอง เวลา 07.30 -08.40 น. เฉพาะวันอาทิตย

 

 
 
 
 


ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 06.30-07.30 น. ทุกวันอาทิตย

Facebook วัดพระวิสุทธวงศ์ นิรมัย

 
 
 
 


ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 07.30-08.3 0 น.
ทุกวันอาทิตย์

Facebook วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์

 
 

 

 


 

 


ประวัตินักบุญหลุยส์กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส (1214-1270)

 


“การไม่ทำความดีเลย ถือว่าเป็นความชั่ว”
คำสอนของพระสันตะปาปา ก่อนสวดฑูตสวรรค์แจ้งข่าว

วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2018

 

 

 

 

ติดตามชมที่ช่องยูทูป
วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเลือกชมถ่ายทอดสด)

 

 

 

 

 

       
          
 
 
 

:: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
เดือนกันยายน ::

****************
เพื่อการอภิบาลและแพร่ธรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์

ครบรอบวันบวช : Happy Ordination day
10 กันยายน ครบรอบวันบวช คุณพ่อวอลเตอร์ มอร์กันเต

วันฉลองศาสนนาม : Happy Feastday

21 กันยายน คุณพ่อ วรวุธ สังขรัตน์
29 กันยายน
            คุณพ่อมีคาแอล วัชรินทร์ ต้นปรึกษา
            คุณพ่อมีคาแอล ประสงค์ เด่นไชยรัตน์
            คุณพ่อมีคาแอล นิเวศน์ อินธิเสน
            คุณพ่อมีคาแอล ทวีศิลป์ พงษ์พิศ
            คุณพ่อมีคาแอล เฉลิมศิลป์ จันลา
            คุณพ่อมีคาแอล วีรพงษ์ มังกาย
            คุณพ่อมีคาแอล ธัญญา ศรีอ่อน
            คุณพ่อมีคาแอล สุริยัน ว่องไว
            คุณพ่อมีคาแอล โจฮันเนส ฮุตาบารัส
            คุณพ่อมีคาแอล ปริญญา เสมอมพิทักษ์
            คุณพ่อมีคาแอล คุณพ่อดนัย พิลาจันทร์

ครบรอบวันเกิด : Happy Birthday
9 กันยายน
วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อมีคาแอล ประสงค์ เด่นไชยรัตน์

24 กันยายน
วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อมีคาแอล นิเวศน์ อินธิเสน

28 กันยายน
วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อยอห์น อดิพงษ์ แสนสุริวงศ์

ระลึกถึงท่าน...ในคำภาวนา

13 กันยายน
คุณพ่อยอแซฟ อินทร์ นารินรักษ์ (ปี ค.ศ. 2001)

14 กันยายน
คุณพ่อเอดัว ถึง นำลาภ ( ปี ค.ศ. 1963)

20 กันยายน
คุณพ่อมีคาแอล เสนีย์ สกนธวัฒน์ (ปี ค.ศ. 2002) 
 
 
   

 
 
 


 
     
 
 
 

 
 


 
 

 
 


 


 
 
 

ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก
2018-07-03
 

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
2018-06-10
 

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตฯ
 

สมโภชพระจิตเจ้า: วันเกิดของพระศาสนจจักร์
       

 


  
Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 
Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการ

 
       


           
 
   

 

 


 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเราวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com


Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
November 28, 2018

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006