อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง : www.genesis.in.th " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย"
 Header image                                                                                                                                                                  
"ขอต้อนรับสู่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงดินแดนแห่งการพลีชีพเพื่อปกป้องความเชื่อ ดินแดนมรณสักขีบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน"
 
 

อัครสังฆมณฑลท่าแร่- หนองแสง
แจ้งประชาสัมพันธ์
วันระลึกถึงผู้ล่วงลับ (วันจุดเทียน)
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ.2018
ณ สุสานศักดิ์สิทธิ์
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

 

 

  อัครสังฆมณฑลท่าแร่- หนองแสง  
 

ประชาสัมพันธ์มิสซาวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ(วันจุดเทียน)
วัดในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
(อาจมีการแก้ไข/เพิ่มเติม)

-------------------------------------
วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018
วัดนักบุญปีโอที่ 10 ห้วยทราย มิสซา เวลา 06.00 น.
------------------------------------------
วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ.2018
สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน มิสซา เวลา 07.00 น.
วัดแม่พระราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ จอมแจ้ง มิสซา เวลา 07.00 น.
วัดนักบุญเปโตร มุกดาหาร มิสซา เวลา 16.00 น.
วัดพระคริสตราชา นาจาร มิสซา เวลา 07.00 น.
วัดแม่พระมหาการุณย์ หนองบก มิสซา เวลา 07.00 น.
วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย มิสซา เวลา 07.00 น.
วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว มิสซา เวลา 07.00 น.
วัดนักบุญเทเรซา โคกก่อง มิสซา เวลา 07.00 น.
---------------------------------------------
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ มิสซา เวลา 06.00 น.
วัดนักบุญกาทารีนา ทุ่งมน มิสซา เวลา 07.30 น.
วัดนักบุญยอห์น บอสโก โคกสะอาด มิสซา เวลา 06.30 น.
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์ + นาโพธิ์น้อย มิสซา เวลา 07.30 น.
วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ + ห้วยหวด มิสซา เวลา 06.30 น.
วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ หนองห้าง มิสซา เวลา 19.00 น.
วัดนักบุญยอแซฟ คำเกิ้ม มิสซา เวลา 07.00 น.
วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย มิสซา เวลา 07.00 น.
วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง มิสซา เวลา 07.00 น.
วัดนักบุญฟรังซิส เดอ ซาล เชียงยืน มิสซา เวลา 09.00 น.
วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ แก่งกะเบา มิสซา เวลา 07.00 น.
วัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว มิสซา เวลา 07.00 น.
วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ดน้ำบุ้น มิสซา เวลา 07.00 น.
วัดคาทอลิก บ้านหนองแสง ดงอีบ่าง มิสซา เวลา 07.00 น.
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ นามน-เทพพนม มิสซา เวลา 06.30 น.
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดอนม่วย + โนนค้อ มิสซา เวลา 08.00 น.
วัดนักบุญยอแซฟ ดอนดู่ มิสซา เวลา 08.00 น.
----------------------------------------------
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ.2018
วัดแม่พระที่พึ่งคริตชน ป่าหว้าน มิสซา เวลา 08.30 น.
วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ดอนเชียงคูณ มิสซา เวลา 07.30 น.
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ โชคอำนวย มิสซา เวลา 09.00 น.
วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ พรสวรรค์ มิสซา เวลา 09.00 น.
วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ดงหมู มิสซา เวลา 09.00 น.
วัดน้อยแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ท โนนสวาท มิสซาเวลา 07.00 น.
วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ ดงคำโพธิ์ มิสซา เวลา 08.00 น.
วัดพระนามพระเยซู นาคำ มิสซา เวลา 07.30 น.
วัดนักบุญอันตน นาทัน มิสซา เวลา 16.00 น.
วัดนักบุญเปาโล ดงอีด่อย มิสซา เวลา 15.00 น.
วัดอัครเทวดามีคาแอล ห้วยหินลาด มิสซา เวลา 09.00 น.
วัดมาร์ตีร์ทั้ง 7 แห่งประเทศไทย กุดจอก มิสซา เวลา 09.00 น.
วัดพระหฤทัยคู่สกลนคร (สุสานสวนสวรรค์นิรันดร์ หลังโรงเรียนเซนยอแซฟ สกลนคร) มิสซาเวลา 10.00 น.
วัดพระหฤทัยคู่สกลนคร (สุสานชาวเวียดนาม”ดอนกระโจ” เวลา15.00 น)
-----------------------------------------------
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018
วัดพระแม่มารีย์ กาฬสินธุ์ มิสซา เวลา 13.00 น.
---------------------------------------------------
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018
วัดนักบุญแอดเวิร์ด ดอนตาล มิสซา เวลา 10.00 น.

 

 
   

 

 

 

 

 


:: ประชาสัมพันธ์ -ข่าว-บทความ ::

*************


สมโภชพระตรีเอกภาพ
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

 สมโภชพระจิตเจ้า: วันเกิดของพระศาสนจักร"

    

" สารเดือนพฤษภาคม"
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

***************************************

 

 

 

 
 

 
 

 

 

สารปีใหม่ 2018
โดย พระอัครสังฆราช
หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

**************


"เทศกาลคริสตมาส:
พระเจ้าหวังอะไรจากเรา และเราควรหวังอะไรจากพระเจ้า"

 

 
     
 


 

 
 
 

 
 


 
 

บริการฟังและ ดาวน์โหลด
ข้อคิดประจำวัน  จากพระคุณเจ้า
 

ข้อรำพึง

พระคุณเจ้า
หลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 
 


 
     
 

 

 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน
ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันตก

 
 

 

 
 

 
   
 


ติดตามชมที่ช่องยูทูปช่อง1 ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเข้าชมที่ youtube เลือกชมถ่ายทอดสด)

*********************

ติดตามชมที่ช่องยูทูป ช่อง 2 ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเข้าชมที่ youtube เลือกชมถ่ายทอดสด)

Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง?

Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการแพร่ธรรม?

*********************


ประวัติคริสต์มาสกับการบังเกิดมาของพระผู้ไถ่ 2017 
 

 
 
 
 


 


 

 

 


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


ฝากข้อความ-ขอเพลง

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น  
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ  
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 
Facebook

e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com


 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเราวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com


Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
October 25, 2018

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006