genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง" St Michael cathedral Thare

 Header image    

 


                                                                                                                                  
" ขอต้อนรับสู่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ดินแดนแห่งการพลีชีพเพื่อปกป้องความเชื่อ  ดินแดนมรณสักขี บุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน"
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

สารวัดท่าแร่
ปีที่ 34 ฉบับที่ 37-สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
วันที่ 15-21 กันยายน 2019

*************

ชมย้อนหลัง
ฉลองอารามรักกาเขนแห่งท่าแร่

เมื่อ 14 กันยายน 2019
facebook, youtube

******************ชมย้อนหลัง FB
หรือยูทูป ที่นี่

ชมย้อนหลังที่นี่
ชมย้อนหลัง การแสดงต้อนรับ

*****************************

ชมย้อนหลังที่นี่

 


ประกาศบวชเป็นพระสงฆ์

**********

บันทึก ฉลองวัดนักบุญลอเรนซ์ ภูคำ
ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019 เวลา 10.00 น.
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
คุณพ่อปริญญา เสมอพิทักษ์ เจ้าอาวาส

******************************


ถ่ายทอดสด
พิธีบูชาขอบพระคุณ
เปิด-เสก โบสถ์นักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ต. หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 10.30 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
คุณพ่อพงศ์ศิระ คำศรี ผู้ดูแลการก่อสร้าง

ฉบับเต็ม
พิธีต้อนรับ เปิดป้ายโบสถ์นักบุญหลุยส์ สมเด็จ
ต. หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 เวลา 09.00 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานในพิธี

 

**************************

 สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ขอร่วมแสดงความอาลัย

และขอประชาสัมพันธ์
พระเป็นเจ้าได้ยกมารดา ของคุณพ่อขวัญ  ถิ่นวัลย์
ซิสเตอร์นวลมณี ถิ่นวัลย์,ซิสเตอร์ส่องแสง ถิ่นวัลย์ ไป
คือ กาโรลา ฮ้อม ถิ่นวัลย์

ชม ย้อนหลัง พิธีมิสซาปลงศพ
วันพุธที่ 17  กรกฏาคม 2019 เวลา 10.00 น.
ณ วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร


********************

 

บริการดาวน์โหลด
บทภาวนาโอกาสฉลอง 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม

*************************

บันทึก 1/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 2/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 3/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

บันทึก 4/4 พิธีบูชาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม 2019-07-06

การแสดงโอกาสฉลองวัดนักบุญเปโตรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม2019-07-06*************************

ลำล่อง สดุดี สองธรรมฑูตคู่เอกคู่ทอง ของอิสาน
มรณะกรรมร้อยปี คุณพ่อเกโก พระคุณเจ้าโปรดม มรณะกรรมร้อยปี

 

 

ลำเต้ยสดุดี สองธรรมฑูตคู่เอกคู่ทอง ของอิสาน
มรณะกรรมร้อยปีคุณพ่อเกโก พระคุณเจ้าโปรดม

*********************

 

 

 

สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง 
ขอร่วมแสดงความอาลัย
และขอประชาสัมพันธ์
พระเป็นเจ้า ได้ยกบิดาของคุณพ่อวิรัช นารินรักษ์ ไป
คือ เปาโล ทองเพ็ชร์  นารินรักษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมา  สิริอายุ 77 ปี
ตั้งศพสวดภาวนาที่บ้านหนองเดิ่น ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
พิธีมิสซาปลงศพ
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2019เวลา 10.00 น.
ณ วัดแม่พระรับสาร หนองเดิ่น-ดอนขาว ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

จึงขอร่วมแสดงความอาลัยกับคุณพ่อวิรัช  และครอบครัวนารินทร์รักษ์
และขอคำภาวนาจากพี่น้อง
เพื่อดวงวิญญาณของคือ เปาโล ทองเพ็ชร์  นารินรักษ์ด้วย

ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ ย้อนหลัง(FB)


ต้นฉบับ 1/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 2/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 3/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 4/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 5/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 6/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 7/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 8/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

ต้นฉบับ 9/9
พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ทองเพ็ชร์ นารินรักษ์ จันทร์ 13 พฤษภาคม 2019

****************พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
และพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาการเป็นพระสงฆ์ -บันทึกตลอดพิธี
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 07.00 น.
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร


******************

ต้นฉบับ 01/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18


ต้นฉบับ 02/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18ต้นฉบับ 03/03 พิธีมิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ฯ
อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง 2019-04-18

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

บันทึกต้นฉบับ 1/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019บันทึกต้นฉบับ 2/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

 

บันทึกต้นฉบับ 3/3 พิธีบูชาขอบพระคุณ 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียลขวัญ ถิ่นวัลย์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019

 

บันทึกต้นฉบับ 1/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

 

บันทึกต้นฉบับ 2/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

 

บันทึกต้นฉบับ 3/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

 

บันทึกต้นฉบับ 34/4 การแสดงหน้าเวที 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์ 31 มีนาคม 2019

 

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อดาเนียล ขวัญ ถิ่นวัลย์ ,คุณพ่อเปาโล ไพศาล ว่องไว และงานรวมพลังพลมารี
วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2019 พิธี เวลา 10.00 น.
พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

**************


"พระดำรัสก่อนสิ้นพระชนม์"สารอวยพรวันคริสต์มาส 2018 และ สวัสดีปีใหม่ 2019
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

****************************

ชมย้อนหลัง
ฉลองบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานพิธี

 

 

**********************

 

 

 

อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
ขอแสดงความอาลัย
และ ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณ
ของ คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
พระได้รับท่านไป เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 เวลา 03:35 น.
ณ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนคร
สิริอายุ 79 ปี

***********************************
ประวัติโดยสังเขป
*************************************

 

 


สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สำหรับวันภาวนาสากลเพื่อการพิทักษ์คุ้มครองสิ่งสร้าง
การดูแลสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศน์ บ้านร่วมของเรา
วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2018

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 11-20

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 1-10
 

 
 
 

 
 


 
 

บริการฟังและ ดาวน์โหลด
ข้อคิดประจำวัน  จากพระคุณเจ้า
 

ข้อรำพึง

พระคุณเจ้า
หลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 
 


 
     
 

 

 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน
ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันตก

 
 

 

 
 

 
   
 


ติดตามชมที่ช่องยูทูปช่อง1 ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเข้าชมที่ youtube เลือกชมถ่ายทอดสด)

*********************

ติดตามชมที่ช่องยูทูป ช่อง 2 ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเข้าชมที่ youtube เลือกชมถ่ายทอดสด)

Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง?

Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการแพร่ธรรม?

*********************


ประวัติคริสต์มาสกับการบังเกิดมาของพระผู้ไถ่ 2017 
 

 
 
 
 


 


 

 

 


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


ฝากข้อความ-ขอเพลง

 
 

 
 

ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์ ทุกวันอาทิตย์


 
- อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ (เวลา 06.00-07.20 น.


 
 

 
 

 
 
Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น  
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ  
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 
Facebook

e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com


 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   
  วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทสัมภาษณ์นี้มาเพื่อการแบ่งปันและไตร่ตรอง
 
 

"วจนพิธีกรรมการคืนดีกับพระเจ้า (การแก้บาป)
ในโอกาสเทศกาลมหาพรต ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
"

ดาว์นโหลดเพื่ออ่านฉบับเต็ม
 
 
 


 

 

 

 

 
 
 

ประเทศออสเตรียกำลังฉลองครบรอบ 200 ปี
แห่งบทเพลงอันโด่งดังที่ชื่อว่า Silent Night 
เป็นเพลงคริสต์มาสเกี่ยวกับ
การบังเกิดของพระเยซูคริสต์ที่กลายเป็น
ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของการฉลองคริสต์มาส ฯลฯ
 

คุณพ่ออันโตนีโอ สปาดาโร เอส. เจ. ให้สัมภาษณ์
ข้อตกลงระหว่างสันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน) และประเทศจีนคือ เครื่องหมายแห่งความหวัง และสันติภาพในโลก

 

พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อบรรดาปิตาจารย์ของซีน็อด
“ความรับผิดชอบของเราต้องแสดงให้บรรดาเยาวชนเห็นว่า
การร่วมมือกับพระศาสนจักรเป็นสาส์นอันไร้กาลเวลานั้น
เป็นสิ่งคู่ควรและคุ้มค่าที่สุด”
2018-10-03
 


วาติกันยืนยันว่ามีพระสังฆราชจีนสององค์เข้าร่วมประชุมซีน็อด
ในช่วงที่มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประชุม

************************

 

 ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (Guardian Angels)

 

 

 

 

 

พระสงฆ์ประจำวัดท่าแร่

พระสงฆ์ถวายมิสซาวันอาทิตย์
มิสซา 06.00 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 07.30 น.คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
มิสซา 10.30 น. คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ / 19.00 น. คุณพ่อรณฤทธิ์ เด่นไชยรัตน์

 

พระสงฆ์ถวายมิสซาประจำวันธรรมดา : คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ  และพระสงฆ์ประจำวัด


 
 

 
 


สารวัดท่าแร่-ประกาศ
ท่าแร่ เมืองศาสนา พลังศรัทธาในพระเจ้า

โทร 042751090

 

@


@@
@

 


@

 

 @

 


@
@

 

 

 

 

 

 

 

 

@
 
@

วัดนักบุญเทเรซา โคกก่อง บ.โคกก่อง ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. คุณพ่อพนม ลือประสิทธิ์ เจ้าอาวาส


เชิญร่วมอบรมสัมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว : ขั้นที่ 1 วัดในเขตกลาง รุ่นที่ 183 วันศุกร์ที่ 20 –
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019 ลงทะเบียน เวลา 17.00 น. ปิดอบรมสัมนา วันอาทิตย์ที่ 22
กันยายน 2019 เวลา 15.00 น. เชิญสมัครได้ที่ วัดท่าแร่ (บ้านพักพระสงฆ์)


เชิญร่วมวันรวมพลังชมรมผู้สูงอายุระดับอัครสังฆมณฑล : ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่ –
หนองแสง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 เวลา 08.30 น. – 13.00 น. ณ ศาลามาร์ติโน อาสนวิหาร
อัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่


เชิญร่วมฉลองวัด : วัดแม่พระลูกประคำ บ้านเวียงคุก ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย
(ครบ 125 ปี) วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. คุณพ่อวัฒนา ศรีวรกุล เจ้าอาวาส
สังฆมณฑลอุดรธานี ฝากเรียนเชิญ พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

อบรมครูคำสอนระดับอัครสังฆมณฑล : แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลท่าแร่ –
      หนองแสง จะจัดอบรมครูคำสอนระดับอัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง ในวันที่ 17 – 19
      กันยายน 2019 ณ สักการสถานพระมารดาแห้งมรณสักขี สองคอน

 

กิจกรรมนักเรียนคำสอน และเยาวชนท่าแร่ : วัดท่าแร่จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนคำสอน
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. และเยาวชน เวลา 14.00 น. - 16.30 น.
ที่วัดท่าแร่

การอบรมฆราวาสแพร่ธรรม ระดับอัครสังฆมณฑล : อัครสังฆมณฑลท่าแร่ – หนองแสง
จัดอบรมฆราวาสแพร่ธรรม ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 เวลา 08.00 น.-15.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สกลนคร


ประกาศอัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง เรื่องอนุมัติการบวชเป็นพระสงฆ์ : คือ
       1. สังฆานุกรเปาโล  ชัยเฉลิม  สุทธิ        : สัตบุรุษวัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง
       2. สังฆานุกรเปโตร  เตริ่น วัน  เตวียน   : สัตบุรุษวัดทั๊นห์ หญ่ะ จ.เงาะอาน เวียดนาม
           คณะนักพรตซิสเตอร์เซียนแห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
       3. สังฆานุกรซีมอน  เหงียน วัน  เกี่อง    : สัตบุรุษวัดเญิณ ฮว่า จ.เงาะอาน เวียดนาม
คณะนักพรตซิสเตอร์เซียนแห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
จะรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. โอกาสฉลองบ้าน
      เณรฟาติมา ท่าแร่ หากผู้ใดเห็นว่าไม่เหมาะสม ขอให้แจ้งพระสังฆราชหรือคุณพ่อเจ้าวัด

 

*****************************

โครงการทำดาว 1 ล้านดวง : ขอบคุณพี่น้องซึ่งกำลังทำดาวกันอย่างคึกคัก ทำให้ท่าแร่เป็น
เมืองแห่งดาว ขอให้พี่น้องดูเกณฑ์การทำ ซึ่งพิมพ์ลงในสารวัดแล้ว และติดตามคุ้ม / ชุมชน
ของผู้ใหญ่บ้าน อนึ่ง ดาวโมบายเล็กๆซึ่งส่วนใหญ่ทำจากริบบิ้น พลาสติก ก็อยู่ในเกณฑ์ ขอ
ให้นับด้วย และที่ทำจำหน่ายก็ขอให้นับด้วย ดาวนั้นให้ติด และประดับไว้ที่บ้าน (ดูเกณฑ์การ
ทำดาวที่ด้านหลังของสารวัด)


เชิญร่วมบริจาคปรับปรุงอาคาร คุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ : โอกาส 134 ปี การมาเป็นเจ้า
วัดองค์แรกของวัดท่าแร่  - หลังคา 170 แผ่นๆ ละ 1,000 บาท  / - ไฟห้องประชุม  30 ชุด
ชุดละ  1,200  บ.  /  - ตกแต่งภายใน  ตรม.ละ 500 บาทช่วงนี้มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างมาก : จึงขอความร่วมมือจากพี่น้อง เมื่อมีการตั้งศพ และมิสซา
หน้าศพของบ้านเจ้าภาพ หรือที่ศาลาของวัดทั้ง 2 แห่ง (ศาลาปีติมหาการุญ - ศาลามาร์ติโน)
ขอพี่น้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดการเล่นพนันทุกชนิด เพื่อเป็นการเคารพผู้ล่วงลับ
และเป็นการให้เกียรติเจ้าภาพญาติพี่น้องของผู้ล่วงลับ ให้อยู่ในบรรยากาศของการสวด
ภาวนา ร่วมไว้อาลัยด้วยความเชื่อและศรัทธา สมกับเป็นหมู่บ้านคาทอลิก

 

 

 


 
@

โครงการดาวล้านดวง : ปี ค.ศ.2019 เพื่อฉลอง 135 ปี ความเชื่อของชุมชนท่าแร่, 134 ปี การ
เป็นเจ้าวัดองค์แรกของคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออ และ 80 ปี การมรณกรรมของท่าน เพื่อ
บันทึกเป็นสถิติโลก ในหนังสือกินเนส บุ๊ค โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
11.1  ดาว  :  จะใช้วัสดุ อุปกรณ์ อะไรก็ได้ให้เหมาะสม สวยงาม เช่นไม้ เหล็ก 
พลาสติก กระดาษ ขวดน้ำ หลอดไฟ ไฟประดับ ดูแล้วให้เป็นรูปดาว
11.2  ขนาด  :  ใหญ่ กลาง เล็ก ไม่จำกัดขนาด และกี่แฉกก็ได้
11.3  : จะประดับไฟ หรือไม่มีไฟก็ได้
11.4  : การตัดกระดาษที่เป็นรูปดาว ก็ให้นับเป็นจำนวนดาวด้วย
11.5  : โครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
11.6  : ประธานชุมชน / คุ้ม จะเป็นผู้นับจำนวนดาว ทุกวันที่ 31 ของเดือน และส่งให้
พระสงฆ์ประจำวัด เป็นผู้สรุปอีกครั้งหนึ่ง
11.7  : โครงการนี้จะเนินการเฉพาะในปี 2562 เท่านั้น

 

@

เชิญพี่น้องจ่ายค่าทำความสะอาดสุสานฯ : ครอบครัวละ 100 บาท ต่อปี โดยประธานชุมชน
      / คุ้ม จะออกไปบริการพี่น้อง

 

 @ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 37-สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา วันที่ 15-21 กันยายน 2019
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 36-สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา วันที่ 8-14 กันยายน 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 35 สัปดาห์ที่22 วันที่ 1-7 กันยายน 2019
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-34-ฉบับที่-34-สัปดาห์ที่-21-เทศกาลธรรมดา วันที่ 25-31-ส.ค.19
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 33 สัปดาห์ที่ 20 วันที่ 18-24 สิงหาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 32 สัปดาห์ที่19 วันที่ 11-17 สิงหาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 31 สัปดาห์ที่18 วันที่ 4-10 สิงหาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 30 สัปดาห์ที่17 วันที่ 28 กรกฏาคม- 3 สิงหาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 29 สัปดาห์ที่16 วันที่ 21-27 กรกฏาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 28 สัปดาห์ที่15 วันที่ 14-20 กรกฏาคม 2019
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่ 27 สัปดาห์ที่14 วันที่ 7-13 กรกฏาคม 2019
@อ่านสารวัดท่าแร่ฉบับเต็ม ปีที่34 ฉบับที่ 26 สัปดาห์ที่13 วันที่ 30 มิ.ย.-6 กรกฏาคม 19
@อ่านสารวัดท่าแร่ฉบับเต็มสารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่24 สัปดาห์ที่11 สมโภชพระตรีเอกภาพ 16-22-มิ.ย.19
@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่23 สัปดาห์ที่10 เทศกาลปัสกา ประจำวันที่ 9-15 มิ.ย.2019

@สารวัดท่าแร่ ปีที่34 ฉบับที่22 สัปดาห์ที่7 เทศกาลปัสกา วันที่ 2-8 มิ.ย.2019
@ อ่านสารวัดท่าแร่ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่21 วันที่ 26พ.ค.-1 มิ.ย.2019
 
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่18 วันที่ 5-11 พ.ค.2019
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่17 วันที่ 28 เม.ย.-4 พ.ค.2019
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่16 วันที่ 21-27 เม.ย.2019 สัปดาห์อัฐมวารปัสกา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่15 วันที่ 14-20 เม.ย.2019 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่14 วันที่ 7-13 เม.ย.2019 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่13 วันที่ 31 มี.ค.-6 เม.ย.2019 สัปดาห์ที่ 4เทศกาลมหาพรต
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่12 วันที่ 24-30 มี.ค. 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่11 วันที่ 17-23 มี.ค. 2019 เทศกาลมหาพรต
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่10 วันที่ 10-16 มี.ค. 2019 เทศกาลมหาพรต
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 9 วันที่ 2-9 มี.ค.2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 8 วันที่ 24ก.พ.-2 มี.ค.2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 7 วันที่ 14-23ก.พ. 2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 6 วันที่ 10-16 ก.พ. 2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 5 วันที่ 3-9 ก.พ. 2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 วันที่ 27 ม.ค. - 2ก.พ. 2019 เทศกาลธรรมดา
@ สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 วันที่ 20- 26 มกราคม 2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 วันที่ 13- 19 มกราคม 2019 เทศกาลธรรมดา
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 วันที่ 6- 12 มกราคม 19 เทศกาลพระคริสตสมภพ
@สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 33 ฉบับที่ 53 30ธ.ค.2018-5 มกราคม 19 เทศกาลพระคริสตสมภพ 2018-12-30-2019-01-05
@ สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 33 ฉบับที่ 51 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดาเตรียมรับเสด็จฯ วันที่ 23-29 ธ.ค.2018
 
@ สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 33 ฉบับที่ 50 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดาเตรียมรับเสด็จฯ วันที่ 9-15 ธ.ค.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่48-สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา วันที่ 25 พ.ย.-1 ธ.ค.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่47-สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา วันที่ 18-24 พ.ย.2018
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่45-สัปดาห์ที่ 31 สมโภชนักบุญทั้งหลาย วันที่ 4-10 พ.ย.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่44-สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา วันที่ 27 ต.ค.-3 พ.ย.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 42สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา วันที่14-20 ต.ค.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 41 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา วันที่ 6-13 ต.ค.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 40 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา วันที่ 30 ก.ย.-6 ต.ค.2018
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 35สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา วันที่ 26 ส.ค.- 1 ก.ย.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 34 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา วันที่ 19-25 สิงหาคม 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 33 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา วันที่ 12-18 ส.ค. 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 32สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา วันที่ 5-11 ส.ค. 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 31สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา วันที่ 29 ก.ค.- 4 ส.ค. 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 30สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันที่ 22-28 กรกฎาคม 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 28 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 27 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2018
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 25 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดาวันที่ 16–27 มิถุนายน 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 24 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา วันที่ 10–16 มิถุนายน 2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 23 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดาวันที่ 3–9 มิถุนายน 2018
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-33-ฉบับที่ 22 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา 27-พ.ค.-2-มิ.ย.18
 
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 17 ส.4 เทศกาล ปัสกา 22-28 เม.ย.2018
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 16 ส.3เทศกาล ปัสกา 15-21 เม.ย.2018
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-33-ฉบับที่ 11 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต 11-17 มี.ค.2018
 
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่33-ฉบับที่ 9 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต 25 ก.พ.-3 มี.ค.2018
@ สารวัดท่าแร่  ปีที่-33-ฉบับที่-8-สัปดาห์ที่1 เทศกาลมหาพรต 18-24-ก.พ.18
@ สารวัดท่าแร่  ปีที่-33-ฉบับที่-7-สัปดาห์ที่-6-เทศกาลธรรมดา 11-17-ก.พ.18
 
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-33-ฉบับที่3 สัปดาห์ที่2 เทศกาลธรรมดา 14-20 ม.ค.2018
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-33-ฉบับที่2 สัปดาห์ที่1 เทศกาลธรรมดา 7-13 ม.ค.2018
 
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 48 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา 26 พ.ย.-2 ธ.ค.17
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 47 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา 19-25 พ.ย.17
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 45 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา 12-18 พ.ย.17
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 44 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา 5-11 พ.ย.17
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 43 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา 22-28-ต.ค.17
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 39 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา 24-30 ก.ย.17
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 38 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา 17-23 ก.ย.17
@ สารวัดท่าแร่ปีที่-32-ฉบับที่-37-สัปดาห์ที่-23-เทศกาลธรรมดา-10-16-ก.ย.17
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่33 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา 13-19 ส.ค 2017
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่-29-สัปดาห์ที่-15-เทศกาลธรรมดา 16-22-ก.ค.17
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่28 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา 9-15 ก.ค 2017
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่27 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา 2-8 ก.ค 2017
 
 
@สารวัดท่าแร่ปีที่-32-ฉบับที่25 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลปัสกา 18-24มิ.ย 2017
 
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่-22-สัปดาห์ที่-7-เทศกาลปัสกา-28-พ.ค.-3-มิ.ย.17
@
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่-20-สัปดาห์ที่-5-เทศกาลปัสกา-14-20-พ.ค.17
 
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่18 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา 30 เม.ย.-6 พ.ค 2017
@ สารวัดท่าแร่ปีที่-32-ฉบับที่-17-สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา 23-29-เม.ย.2017
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่ 15 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 9-15 เม.ย.2017

@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 14 สัปดาห์ที่5 เทศกาลมหาพรต 2-8 เม.ย.2017

@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 13 สัปดาห์ที่4 เทศกาลมหาพรต 29 มี.ค.-1 เม.ย.2017
@สารวัดท่าแร่ ปีที่-32-ฉบับที่-11-สัปดาห์ที่-2-เทศกาลมหาพรต-12-18-มี.ค.17
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่8 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา ประจำวันที่ 19-25 ก.พ.2017
 
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 5 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา ประจำวันที่ 29 ม.ค.-4 ก.พ.2017
@สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ประจำวันที่ 22-28 ม.ค.2017
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ประจำวันที่ 15-21 ม.ค.2017
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ประจำวันที่ 8-14 ม.ค.2017
@ สารวัดท่าแร่ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 อัฐมวารพระคริสตสมภพ ประจำวันที่ 1-7 ม.ค.2017
 
@.ปีที่-31-ฉบับที่-48-สัปดาห์ที่-1-เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ-27-พ.ย.-3-ธ.ค.-16
@.ปีที่-31-ฉบับที่-47-สัปดาห์ที่-34-เทศกาลธรรมดา-20-26-พ.ย.-16
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก FB อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

 

 

 

 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเราวิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com


Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
September 14, 2019

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006