genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                                                            
" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   บริษัทปฐมกาล จำกัด
 
 
 
 

 
     
     

 
 
 
 

สังฆานุกรยอแซฟ เจริญโชค สันดี

เกิด วันที่ 13 มีนาคม 2531 /1988
สัตบุรุษ วัดนักบุญฟรังซิสเดอ ซาล เชียงยืน
บิดา นายชาญ สันดี
มารดา นางขวัญไชย สันดี
พี่น้อง 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 1

การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่
ระดับอุดมศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์
สาขาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์
สาขาเทววิทยาจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม

กระแสเรียก
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อเปาโล ธนกฤต นามโยธา
บ้านเณรเล็ก สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ (ค.ศ. 2000-2007)
บ้านเณรกลาง สามเณราลัยพระวิสุทธิ์วงศ์ นครราชสีมา (ค.ศ.2008)
บ้านเณรใหญ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน (ค.ศ.2009- 2016)

รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2013
โดย พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม
วันเสาร์ ที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 2014
โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016
โดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2016
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

คติพจน์
“ ความเชื่อ ความหวัง และความรัก (1คร. 13:13)

 
     


 ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก
อัครสังฆมณฑลท่าแร่- หนองแสง FB
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


ฝากข้อความ-ขอเพลง

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ .
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร   
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com


Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
October 29, 2016

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006